KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:57
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.089.163 16.204.576
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
47.891.718 46.712.549
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 47.235.405 46.112.505
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 656.313 600.044
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-49.818.942 -23.705.764
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,23] -49.581.394 -23.483.760
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -237.548 -222.004
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.927.224 23.006.785
Ödenen Faiz
[29] -8.443.690 -6.746.462
Alınan Faiz
[30] 2.669.156 1.259.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] -1.411.426 -3.428.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.975.979 2.113.179
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.878.882 -6.400.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.931 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 106.931 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.985.813 -6.400.660
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -9.985.813 -6.400.660
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.515.825 7.924.980
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.287.789 60.674.493
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 63.287.789 60.674.493
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
[4] 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.231.925 -47.799.241
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -44.231.925 -47.799.241
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
555.427
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.042.938
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -1.095.466 -1.907.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.452.220 17.728.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.452.220 17.728.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 13.317.334 942.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 3.865.114 18.671.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.476.668 206.959 7.342.864 4.995.262 119.467.182 119.467.182
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.995.262 -4.995.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.453 1.110.770 1.110.770 1.110.770
Dönem Karı (Zararı)
1.110.770 1.110.770 1.110.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] -100.453 -100.453 -100.453
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 57.954.054 -2.577.121 206.959 12.338.126 1.110.770 120.477.499 120.477.499
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.518.581 -5.518.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 33.517 1.253.845 1.253.845 1.253.845
Dönem Karı (Zararı)
1.253.845 1.253.845 1.253.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] 0 33.517 33.517 33.517
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -2.979.931 206.959 17.856.707 1.253.845 124.268.677 124.268.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 3.865.114 13.317.334
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 158.557.987 136.987.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.883.607 95.356.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
133.674.380 41.630.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 44.538.105 35.551.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.138.368 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.399.737 32.236.077
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 91.238.328 80.217.116
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 11.714.736 10.897.380
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.194.850 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.519.886 10.897.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[31] 0 986.355
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.874.079 416.047
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
47.500 58.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.826.579 357.732
ARA TOPLAM
311.788.349 278.372.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
311.788.349 278.372.994
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 2.009.567 3.254.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.988.368 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.199 21.199
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 3.803.000 3.253.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 232.012.947 225.426.546
Arazi ve Arsalar
16.510.159 16.510.159
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.156.863 7.181.613
Binalar
48.112.677 48.409.374
Tesis, Makine ve Cihazlar
150.439.709 148.943.807
Taşıtlar
6.429.684 2.158.525
Mobilya ve Demirbaşlar
984.356 1.003.731
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.379.499 1.219.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.825.514 231.934.082
TOPLAM VARLIKLAR
549.613.863 510.307.076
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
116.295.278 65.392.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
116.295.278 65.392.177
Banka Kredileri
[4] 67.891.838 58.534.574
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 5.745.903 6.691.512
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.657.537 166.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.204.544 31.000.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.204.544 31.000.390
Banka Kredileri
[4] 32.204.544 31.000.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
41.933.928 33.176.156
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 41.933.928 33.176.156
Ticari Borçlar
[6] 102.528.074 89.847.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
272.439 196.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
102.255.635 89.650.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.782.362 1.561.176
Diğer Borçlar
[8] 2.901.880 2.188.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.901.880 2.188.906
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 41.368.649 32.884.071
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.138.368 3.315.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
37.230.281 29.568.476
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[31] 0 1.283.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 622.265 635.987
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
622.265 635.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 4.221.637 5.481.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.221.637 5.481.544
ARA TOPLAM
343.858.617 263.451.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.858.617 263.451.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.099.411 96.060.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.099.411 96.060.075
Banka Kredileri
[4] 44.571.221 41.770.272
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
[4] 10.528.190 11.789.803
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 42.500.000
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
[10] 1.988.368 3.233.337
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.988.368 3.233.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 8.747.669 8.820.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.747.669 8.820.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 15.651.121 15.759.991
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.486.569 123.874.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
425.345.186 387.325.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.268.677 122.981.315
Ödenmiş Sermaye
[17] 43.335.931 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 64.711 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 53.506.455 53.472.938
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.506.455 53.472.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
56.486.386 56.486.386
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.979.931 -3.013.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 17.856.707 12.338.126
Net Dönem Karı veya Zararı
1.253.845 5.518.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.268.677 122.981.315
TOPLAM KAYNAKLAR
549.613.863 510.307.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 70.416.518 57.871.170
Satışların Maliyeti
[23] -52.678.969 -42.908.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.737.549 14.962.742
BRÜT KAR (ZARAR)
17.737.549 14.962.742
Genel Yönetim Giderleri
[24] -2.599.876 -1.856.008
Pazarlama Giderleri
[25] -4.573.990 -3.056.494
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -556.904 -447.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 1.049.885 558.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -561.531 -565.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.495.133 9.595.973
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.495.133 9.595.973
Finansman Gelirleri
[30] 11.698.487 2.405.016
Finansman Giderleri
[29] -21.058.099 -10.531.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.135.521 1.469.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
118.324 -358.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[31] 0 -455.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 118.324 96.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.253.845 1.110.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.253.845 1.110.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.253.845 1.110.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç/Zarar 32 0,03000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.517 -100.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] 42.971 -125.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.454 25.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[20] -9.454 25.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.517 -100.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.287.362 1.010.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.287.362 1.010.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 15.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,2651 Değişim: 0,04%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7295 Değişim: -0,16%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
525,70 Değişim: -0,13%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.