KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:17
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
4.502.241 -4.502.241 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.570.737 7.126.704 5.555.967 5.555.967
Dönem Karı (Zararı)
7.126.704 7.126.704 7.126.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.570.737 -1.570.737 -1.570.737
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.795.009 206.959 22.358.948 7.126.704 240.384.064 240.384.064
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
10.654.716 -10.654.716 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
361.050 7.489.571 7.850.621 7.850.621
Dönem Karı (Zararı)
7.489.571 7.489.571 7.489.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
361.050 361.050 361.050
Sermaye Arttırımı
145.000.000 594.421 145.594.421 145.594.421
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 108.082.059 -5.783.519 206.959 33.013.664 7.489.571 397.007.558 397.007.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.467.712 -115.029.100
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
274.102.824 210.489.342
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[7,24] 254.274.155 164.340.275
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 14.209.090 11.163.295
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
5.619.579 34.985.772
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-328.580.756 -279.574.191
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[7,10,24] -278.336.866 -246.816.637
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -19.630.502 -10.058.793
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[8] -1.959.349 -3.226.728
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-28.654.039 -19.472.033
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-54.477.932 -69.084.849
Ödenen Faiz
[30] -35.581.702 -46.600.674
Alınan Faiz
[30] 1.591.922 656.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.085.121 -6.739.724
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.494 569.926
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15,29] 88.494 569.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.173.615 -7.309.650
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14,15] -12.173.615 -7.309.650
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
[4] -18.000.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.020.424 97.645.665
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.594.421 56.959.692
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 145.594.421 56.959.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.163.627 88.611.685
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 23.163.627 35.704.308
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[6] 0 52.907.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.974.662 -46.918.910
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -257.145 -42.792.076
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
[5] -2.526.320 -4.126.834
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -37.191.197 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[9] 10.237.038 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[9] 0 -1.006.802
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.467.591 -24.123.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.467.591 -24.123.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.671.311 25.580.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 22.138.902 1.457.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 22.138.902 1.671.311
Finansal Yatırımlar
18.000.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.000.000 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
[4] 18.000.000 0
Ticari Alacaklar
[7] 330.268.773 224.312.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
174.605.136 115.616.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.663.637 108.695.954
Diğer Alacaklar
[9] 64.052.052 51.385.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18.547 10.255.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.033.505 41.130.342
Stoklar
[10] 191.012.942 185.655.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 31.463.532 21.991.054
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.173.487 726.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.290.045 21.264.116
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 283.405 3.355.905
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
64.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
219.366 3.355.905
ARA TOPLAM
657.219.606 488.372.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
657.219.606 488.372.161
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[9] 849.611 6.028.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
45.396 3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
804.215 2.903.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 4.220.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 282.569.084 290.958.207
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.007.161 8.435.169
Binalar
68.623.405 70.119.640
Tesis, Makine ve Cihazlar
171.979.846 185.082.887
Taşıtlar
7.099.448 6.762.685
Mobilya ve Demirbaşlar
894.605 707.034
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.113.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.638.695 301.106.861
TOPLAM VARLIKLAR
944.858.301 789.479.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.918.443 86.263.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 91.918.443 86.263.380
Banka Kredileri
91.687.317 86.006.235
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
231.126 257.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.119.243 42.988.999
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 72.119.243 42.988.999
Banka Kredileri
70.324.538 40.019.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.794.705 2.969.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 33.375.340 70.566.537
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
33.375.340 70.566.537
Ticari Borçlar
[7] 158.038.419 141.396.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
105.714 20.380.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
157.932.705 121.016.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 2.508.469 2.111.027
Diğer Borçlar
[9] 2.476.852 6.005.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.476.852 6.005.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 61.360.319 47.928.818
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.547 10.255.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.341.772 37.673.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.001.650 1.126.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.001.650 1.126.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 2.241.374 3.047.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.241.374 3.047.520
ARA TOPLAM
425.040.109 401.434.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.040.109 401.434.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
109.255.172 120.615.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 109.255.172 120.615.363
Banka Kredileri
75.413.953 85.422.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.841.219 5.193.069
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
30.000.000 30.000.000
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 788.412 5.967.455
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.396 3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
743.016 2.842.455
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 8.557.303 8.656.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.557.303 8.656.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 4.209.747 9.242.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.810.634 144.481.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
547.850.743 545.916.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
397.007.558 243.562.516
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 360.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.298.540 101.937.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[21] 102.298.540 101.937.490
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 108.082.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.783.519 -6.144.569
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
[22] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 33.013.664 22.358.948
Net Dönem Karı veya Zararı
7.489.571 10.654.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
397.007.558 243.562.516
TOPLAM KAYNAKLAR
944.858.301 789.479.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 358.534.399 257.304.835 136.253.789 91.198.132
Satışların Maliyeti
[24] -284.416.912 -191.623.762 -114.700.767 -67.508.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.117.487 65.681.073 21.553.022 23.689.441
BRÜT KAR (ZARAR)
74.117.487 65.681.073 21.553.022 23.689.441
Genel Yönetim Giderleri
[25] -9.568.376 -7.270.972 -3.879.457 -2.459.337
Pazarlama Giderleri
[26] -16.489.664 -17.369.730 -6.784.340 -6.084.670
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -1.736.056 -1.629.881 -595.144 -645.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 29.009.800 31.259.035 4.606.966 978.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -35.348.190 -23.310.360 -6.585.497 -655.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.985.001 47.359.165 8.315.550 14.823.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 93.865 0 28.143 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] 0 -342.645 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.078.866 47.016.520 8.343.693 14.823.389
Finansman Gelirleri
[30] 1.591.922 656.423 1.182.958 160.181
Finansman Giderleri
[30] -39.315.637 -47.999.393 -10.039.931 -17.065.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.355.151 -326.450 -513.280 -2.082.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.134.420 7.453.154 5.682.624 -364.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 5.134.420 7.453.154 5.682.624 -364.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.489.571 7.126.704 5.169.344 -2.446.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.489.571 7.126.704 5.169.344 -2.446.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.489.571 7.126.704 5.169.344 -2.446.238
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,06740000 0,07130000 0,04710000 -0,02450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-137.224 -1.570.737 -635.498 -381.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -175.928 -2.013.765 -814.741 -488.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.704 443.028 179.243 107.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 38.704 443.028 179.243 107.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.224 -1.570.737 -635.498 -381.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.352.347 5.555.967 4.533.846 -2.827.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.352.347 5.555.967 4.533.846 -2.827.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886215


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9713 Değişim: 0,29%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9770
Açılış: 15,9256
17,0401 Değişim: 0,02%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
952,92 Değişim: 0,44%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 953,34
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.