KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:16
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.189.682 9.572.942 8.383.260 8.383.260
Dönem Karı (Zararı)
9.572.942 9.572.942 9.572.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] -1.189.682 -1.189.682 -1.189.682
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.413.954 206.959 22.358.948 9.572.942 243.211.357 243.211.357
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -6.144.569 206.959 22.358.948 10.654.716 243.562.516 243.562.516
Transferler
10.654.716 -10.654.716 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
498.274 2.320.227 2.818.501 2.818.501
Dönem Karı (Zararı)
2.320.227 2.320.227 2.320.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[20] 498.274 498.274 498.274
Sermaye Arttırımı
143.938.676 143.938.676 143.938.676
Dönem Sonu Bakiyeler
243.938.676 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.646.295 206.959 33.013.664 2.320.227 390.319.693 390.319.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.902.098 -61.927.819
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
116.866.605 188.821.446
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 75.158.227 135.767.668
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 7.353.063 9.617.606
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
34.355.315 43.436.172
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-152.458.356 -223.657.033
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,23] -92.967.312 -168.658.197
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[27] -11.531.865 -6.187.056
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[7] -1.959.334 -3.104.042
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-45.999.845 -45.707.738
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-35.591.751 -34.835.587
Ödenen Faiz
[29] -26.719.311 -27.588.474
Alınan Faiz
[30] 408.964 496.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.233.638 -4.692.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,28] 118.295 569.926
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.295 569.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.351.933 -5.262.480
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14,28] -6.351.933 -5.262.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.754.275 43.139.774
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.938.676 56.959.692
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,19] 143.938.676 56.959.692
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.399.041 59.298.247
Kredilerden Nakit Girişleri
[4,5] 21.399.041 32.279.941
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
27.018.306
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.629.430 -42.792.076
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[4,5] -66.612 -42.792.076
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[4,5] -16.562.818
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 2.114.621
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -27.416.390
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4, 5] -2.068.633 -2.909.699
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.618.539 -23.480.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.618.539 -23.480.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.671.311 25.580.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 82.289.850 2.100.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 82.289.850 1.671.311
Ticari Alacaklar
[6] 369.435.028 224.312.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
143.048.168 115.616.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
226.386.860 108.695.954
Diğer Alacaklar
[8] 75.663.217 51.385.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.140.964 10.255.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67.522.253 41.130.342
Stoklar
[9] 199.547.526 185.655.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 28.448.547 21.991.054
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
559.553 726.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.888.994 21.264.116
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 372.038 3.355.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
372.038 3.355.905
ARA TOPLAM
755.756.206 488.372.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
755.756.206 488.372.161
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 672.977 6.028.654
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
550.000 3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
122.977 2.903.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 283.739.173 290.958.207
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.850.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.133.476 8.435.169
Binalar
69.122.150 70.119.640
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.290.242 185.082.887
Taşıtlar
6.571.593 6.762.685
Mobilya ve Demirbaşlar
601.997 707.034
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.168.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
288.532.150 301.106.861
TOPLAM VARLIKLAR
1.044.288.356 789.479.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.511.164 86.263.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 85.511.164 86.263.380
Banka Kredileri
85.320.631 86.006.235
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
190.533 257.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.268.364 42.988.999
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 65.268.364 42.988.999
Banka Kredileri
63.421.492 40.019.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.846.872 2.969.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 54.003.719 70.566.537
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
54.003.719 70.566.537
Ticari Borçlar
[6] 232.159.052 141.396.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
720.863 20.380.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
231.438.189 121.016.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.459.311 2.111.027
Diğer Borçlar
[8] 3.077.177 6.005.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.077.177 6.005.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 69.435.910 47.928.818
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.140.964 10.255.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.294.946 37.673.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
634.241 1.126.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 634.241 1.126.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 2.277.783 3.047.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.277.783 3.047.520
ARA TOPLAM
514.826.721 401.434.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
514.826.721 401.434.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
120.439.232 120.615.363
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.000.000 30.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
[4] 30.000.000 30.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 90.439.232 90.615.363
Banka Kredileri
86.192.493 85.422.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.246.739 5.193.069
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 611.778 5.967.455
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
550.000 3.125.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.778 2.842.455
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 8.159.857 8.656.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.159.857 8.656.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 9.931.075 9.242.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.141.942 144.481.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
653.968.663 545.916.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
390.319.693 243.562.516
Ödenmiş Sermaye
[17] 243.938.676 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 360.334 360.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.435.764 101.937.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 102.435.764 101.937.490
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 108.082.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.646.295 -6.144.569
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
[21] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 33.013.664 22.358.948
Net Dönem Karı veya Zararı
2.320.227 10.654.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
390.319.693 243.562.516
TOPLAM KAYNAKLAR
1.044.288.356 789.479.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 222.280.610 166.106.703 123.436.503 94.133.510
Satışların Maliyeti
[23] -169.716.145 -124.115.071 -97.598.179 -68.805.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.564.465 41.991.632 25.838.324 25.327.725
BRÜT KAR (ZARAR)
52.564.465 41.991.632 25.838.324 -5.688.919 -4.811.635 -2.928.907 -2.575.086
Pazarlama Giderleri
[25] -9.705.324 -11.285.060 -4.656.449 -5.647.627
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.140.912 -984.667 -564.094 -550.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 24.402.834 30.280.812 1.295.272 5.801.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -28.762.693 -22.655.306 -4.213.936 -6.393.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.669.451 32.535.776 14.770.210 15.961.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 65.722 0 65.722 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[28] 0 -342.645 0 -188.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.735.173 32.193.131 14.835.932 15.773.426
Finansman Gelirleri
[29] 408.964 496.242 273.851 87.791
Finansman Giderleri
[29] -29.275.706 -30.933.717 -14.240.394 -16.579.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.868.431 1.755.656 869.389 -717.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[30] -548.204 7.817.286 -591.406 5.163.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-548.204 7.817.286 -591.406 5.163.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.320.227 9.572.942 277.983 4.445.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.320.227 9.572.942 277.983 4.445.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.320.227 9.572.942 277.983 4.445.528
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 31 0,02030000 0,09570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
498.274 -1.189.682 455.511 -186.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] 638.813 -1.525.233 583.989 -239.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[30] -140.539 335.551 -128.478 52.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-140.539 335.551 -128.478 52.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
498.274 -1.189.682 455.511 -186.460
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.818.501 8.383.260 733.494 4.259.068
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.818.501 8.383.260 733.494 4.259.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867435


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.361 Değişim: 0,09% Hacim : 10.406 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.355 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5576 Değişim: 0,11%
Düşük 8,5441 29.07.2021 Yüksek 8,5601
Açılış: 8,5482
10,1520 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1334 29.07.2021 Yüksek 10,1656
Açılış: 10,1373
497,82 Değişim: 0,21%
Düşük 496,46 29.07.2021 Yüksek 498,08
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.