KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 20:14
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Transferler
5.518.581 -5.518.581 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.330.710 6.526.664 56.791.627 56.791.627
Dönem Karı (Zararı)
6.526.664 6.526.664 6.526.664
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.595.673 -1.330.710 50.264.963 50.264.963
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.344.158 206.959 17.856.707 6.526.664 179.772.942 179.772.942
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
4.502.241 -4.502.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.570.737 7.126.704 5.555.967 5.555.967
Dönem Karı (Zararı)
7.126.704 7.126.704 7.126.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.570.737 -1.570.737 -1.570.737
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.795.009 206.959 22.358.948 7.126.704 240.384.064 240.384.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.029.100 -14.797.358
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
176.471.069 216.494.637
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 160.998.586 203.445.723
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 15.472.483 13.048.914
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-256.685.606 -190.077.880
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,23] -246.626.813 -181.036.675
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -10.058.793 -9.041.205
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-80.214.537 26.416.757
Ödenen Faiz
[29] -46.600.674 -37.629.359
Alınan Faiz
[30] 656.423 2.125.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] 0 -297.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.129.688 -5.413.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.739.724 -17.153.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
569.926 151.931
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 569.926 151.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.309.650 -17.305.796
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -7.309.650 -17.305.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.645.665 23.060.415
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.959.692 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,19] 56.959.692 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.368.830 -51.762.852
Kredilerden Nakit Girişleri
[4,5] 84.368.830 -51.762.852
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.549.221 74.572.296
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -38.549.221 74.572.296
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 3.314.003
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -1.006.802
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -4.126.834 -3.063.032
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.123.159 -8.890.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.123.159 -8.890.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 25.580.665 13.317.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 1.457.506 4.426.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 1.457.506 25.580.665
Ticari Alacaklar
[6] 246.186.547 149.228.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
128.269.531 92.759.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
117.917.016 56.469.575
Diğer Alacaklar
[8] 16.201.752 29.108.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.010.551 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.191.201 29.104.494
Stoklar
[9] 164.423.219 123.342.723
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 31.219.467 26.144.346
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
158.178 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.061.289 26.144.346
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.794.130 1.103.003
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 46.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.794.130 1.056.705
ARA TOPLAM
461.282.621 354.507.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
461.282.621 354.507.667
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 1.352.126 61.199
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
352.126 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 281.602.222 294.247.347
Arazi ve Arsalar
19.850.792 19.842.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.853.593 8.273.783
Binalar
52.568.348 52.777.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
186.252.035 203.404.396
Taşıtlar
6.719.985 5.782.840
Mobilya ve Demirbaşlar
758.129 933.739
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.599.340 3.232.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.074.348 298.428.546
TOPLAM VARLIKLAR
748.356.969 652.936.213
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
118.787.021 130.840.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 118.787.021 130.840.499
Banka Kredileri
115.049.273 82.710.160
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.737.748 5.338.263
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 42.792.076
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.130.451 26.740.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 28.130.451 26.740.172
Banka Kredileri
28.130.451 26.740.172
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 100.110.862 47.203.485
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
100.110.862 47.203.485
Ticari Borçlar
[6] 131.852.609 144.754.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.713.348 9.292.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
115.139.261 135.461.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.458.666 3.226.728
Diğer Borçlar
[8] 7.176.796 4.425.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.176.796 4.405.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 49.567.903 25.033.471
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.285.471 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.282.432 25.029.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.222.934 790.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 1.222.934 790.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 3.413.460 3.739.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.413.460 3.739.110
ARA TOPLAM
443.720.702 386.754.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.720.702 386.754.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.718.099 35.391.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 35.718.099 35.391.842
Banka Kredileri
30.082.175 27.229.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.635.924 8.162.243
Diğer Borçlar
0 21.629.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 0 21.629.375
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 4.572.616 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.572.616 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 8.289.534 7.724.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.289.534 7.724.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 15.671.954 23.568.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.252.203 88.313.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
507.972.905 475.067.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.384.064 177.868.405
Ödenmiş Sermaye
[17] 100.000.000 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 360.334 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.287.050 103.857.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 102.287.050 103.857.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 108.082.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.795.009 -4.224.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
[21] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 22.358.948 17.856.707
Net Dönem Karı veya Zararı
7.126.704 4.502.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.384.064 177.868.405
TOPLAM KAYNAKLAR
748.356.969 652.936.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 257.304.835 244.838.313 91.198.132 89.409.764
Satışların Maliyeti
[23] -191.623.762 -186.012.036 -67.508.691 -67.496.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.681.073 58.826.277 23.689.441 21.913.130
BRÜT KAR (ZARAR)
65.681.073 58.826.277 23.689.441 21.913.130
Genel Yönetim Giderleri
[24] -7.270.972 -7.429.930 -2.459.337 -2.351.211
Pazarlama Giderleri
[25] -17.369.730 -13.894.673 -6.084.670 -4.425.337
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.629.881 -1.651.169 -645.214 -581.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 31.259.035 27.604.305 978.223 6.744.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -23.310.360 -24.806.419 -655.054 -7.584.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.359.165 38.648.391 14.823.389 13.714.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 0 45.000 0 -106.931
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[28] -342.645 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.016.520 38.693.391 14.823.389 13.607.575
Finansman Gelirleri
[30] 656.423 2.080.533 160.181 1.274.944
Finansman Giderleri
[29] -47.999.393 -40.328.596 -17.065.676 -17.096.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-326.450 445.328 -2.082.106 -2.213.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] 7.453.154 6.081.336 -364.132 5.839.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.453.154 6.081.336 -364.132 5.839.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.126.704 6.526.664 -2.446.238 3.625.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.126.704 6.526.664 -2.446.238 3.625.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.126.704 6.526.664 -2.446.238 3.625.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,07000000 0,15000000 -0,02000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
138.949 50.264.963 1.328.631 50.307.827
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 0 66.148.299 0 66.148.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -304.079 -1.706.039 1.221.154 -1.651.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
443.028 -14.177.297 107.477 -14.189.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] 443.028 -14.177.297 107.477 -14.189.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.949 50.264.963 1.328.631 50.307.827
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.265.653 56.791.627 -1.117.607 53.933.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.265.653 56.791.627 -1.117.607 53.933.410http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798306


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3514 Değişim: -0,08%
Düşük 16,3148 26.05.2022 Yüksek 16,3661
Açılış: 16,3646
17,5083 Değişim: 0,22%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5083
Açılış: 17,4695
975,07 Değişim: 0,03%
Düşük 972,52 26.05.2022 Yüksek 975,64
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.