KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:17
KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 55.329.868 66.323.725
Satışların Maliyeti
14 -48.933.389 -47.660.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.396.479 18.663.564
BRÜT KAR (ZARAR)
6.396.479 18.663.564
Genel Yönetim Giderleri
-7.088.574 -4.570.153
Pazarlama Giderleri
-3.156.428 -2.420.708
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-43.547 -24.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.979.426 5.025.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.071.752 -1.039.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.984.396 15.634.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 11.302.463 5.069.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -1.388.525 1.045.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.917.325 21.748.929
Finansman Gelirleri
1.177.922 1.470.964
Finansman Giderleri
-4.122.166 -1.221.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.973.081 21.998.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-242.743 -4.050.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -3.576.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -242.743 -474.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.730.338 17.947.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.730.338 17.947.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.730.338 17.947.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 0,03000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.511.917 -1.011.245
Dönem Karı (Zararı)
3.730.338 17.947.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.538.937 5.481.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.371.974 3.715.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.883.994 1.960.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
963.803 667.927
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 122.550
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.499.729 237.495
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.420.462 932.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.689.747 -1.156.998
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.000.917 -2.010.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.388.525 -1.045.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
242.743 4.050.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.129 -32.062
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.833.999 -23.098.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.617.895 -603.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
665.926 -92.755
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.265.545 -5.171.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-134.465 -1.083.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.124.329 -12.740.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.061.604 -438.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-855.998 -3.848.021
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
337.821 879.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.103.274 331.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-591.357 -592.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-750.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.103.843 -939.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.129 90.396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.682.096 -2.164.537
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

Alınan Faiz
541.124 1.134.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
722.498 -723.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.000.000 326.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.000.000 -1.000.000
Ödenen Faiz
-6.277.502 -49.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.130.572 -2.674.414
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-341.114 -1.347.891
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.789.458 -4.022.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.733.261 41.871.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.522.719 37.849.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.593.018 9.736.080
Finansal Yatırımlar
9 31.952.393 25.951.476
Ticari Alacaklar
5-6 73.534.559 94.152.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.824.953 26.199.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.709.606 67.952.799
Diğer Alacaklar
5.311.084 218.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 5.233.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.281 218.952
Stoklar
7 51.250.087 53.515.632
Peşin Ödenmiş Giderler
703.845 569.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
703.845 569.380
Diğer Dönen Varlıklar
1.664.844 1.716.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.664.844 1.716.418
ARA TOPLAM
202.009.830 185.860.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.009.830 185.860.392
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
537.609 476.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
537.609 476.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 22.897.244 24.285.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.923.898 4.936.115
Maddi Duran Varlıklar
8 152.477.386 153.501.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.068.441 2.095.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 4.030.210 4.272.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.935.131 189.568.326
TOPLAM VARLIKLAR
388.944.961 375.428.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 60.614.735 50.801.439
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.255.222 5.177.933
Ticari Borçlar
24.941.185 31.065.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 3.310.952 5.281.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.630.233 25.783.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.905.121 1.843.517
Diğer Borçlar
12.425.833 296.358
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-6 12.139.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
285.894 296.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
627.807 289.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
627.807 289.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.676.789 1.528.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
519.242 290.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.157.547 1.237.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.105 1.462.700
ARA TOPLAM
113.467.797 92.465.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.467.797 92.465.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 10.832.229 10.333.714
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.883 230.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
134.883 230.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.019.405 13.273.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.954.162 13.218.797
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
65.243 54.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.986.517 23.836.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.454.314 116.302.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.490.647 259.126.234
Ödenmiş Sermaye
11 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
11 31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.598.690 -1.598.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.427.276 -1.427.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.427.276 -1.427.276
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-185.683 -185.683
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.310.027 8.536.013
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.310.027 8.536.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 74.071.167 73.475.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.350.589 -193.289
Net Dönem Karı veya Zararı
3.730.338 24.279.879
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.490.647 259.126.234
TOPLAM KAYNAKLAR
388.944.961 375.428.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222
Transferler
6.502.075 71.200.071 -77.702.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
236.896 17.947.741 18.184.637 18.184.637
Dönem Karı (Zararı)
17.947.741 17.947.741 17.947.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
236.896 236.896 236.896
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.397.912 73.475.105 17.947.741 251.797.788 251.797.788
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.536.013 73.475.105 -193.289 24.279.879 259.126.234 259.126.234
Transferler
596.062 23.683.817 -24.279.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.986 3.730.338 3.504.352 3.504.352
Dönem Karı (Zararı)
3.730.338 3.730.338 3.730.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.986 -225.986 -225.986
Kar Payları
-12.139.939 -12.139.939 -12.139.939
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.427.276 -185.683 14.269 8.310.027 74.071.167 11.350.589 3.730.338 250.490.647 250.490.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.730.338 17.947.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-225.986 236.896
Yabancı Para Çevrim Farkları
-225.986 236.896
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-225.986 236.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.504.352 18.184.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.504.352 18.184.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763306


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.