KAP ***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:16
KAP ***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Transferler
18 5.596.781 -5.596.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -135.087 541.313 7.180.281 7.586.507 7.586.507
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
18 7.180.281 -7.180.281
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 204.927 737.954 203.631 -9.727.325 -8.580.813 -8.580.813
Sermaye Arttırımı
18 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.357.076 -55.537.067
Dönem Karı (Zararı)
-9.727.325 7.180.281
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.727.325 7.180.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.008.415 -22.257.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 3.592.849 1.334.177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.146.851 9.784.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.260.417 9.595.318
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -179.651 188.701
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 66.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.066.141 -1.260.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.066.141 -1.260.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.145.658 -33.343.390
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-453.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
138.000 -1.231.903
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
138.000 -1.231.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.081.084 2.914.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.967.379 -38.668.984
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-171.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
395.156 -16.585.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
395.156 -16.585.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.146.300 -24.495.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.146.300 -24.495.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
388.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
388.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.209 2.202.047
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-271.209 2.202.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.302.368 -6.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.241.009 -193.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-61.359 186.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.248.469 -53.746.091
Alınan Faiz
4.023.790 11.679.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.321.438 -4.320.589
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 4.406.255 -9.150.243
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.289.545 -1.758.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.420.479 -1.077.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -952.765 -1.008.431
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -467.714 -69.456
Alınan Temettüler
22 205.610 453.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.504.414 -1.134.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.928.476 -9.358.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-23.267.853 -15.934.569
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-23.267.853 -15.934.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.257.213 15.876.271
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-9.257.213 15.876.271
Ödenen Faiz
-6.403.410 -9.300.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.718.145 -66.654.520
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-23.407.704 33.884.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.689.559 -32.769.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.378.103 70.147.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.688.544 37.378.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 276.668.751 276.166.514
Finansal Yatırımlar
9.047.962 16.214.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.047.962 16.214.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 9.047.962 16.214.010
Ticari Alacaklar
32.950.244 33.411.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 32.950.244 33.411.485
Diğer Alacaklar
26.846.737 46.198.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,25 716.669 905.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.130.068 45.292.670
Türev Araçlar
3.209.997 553.011
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 3.209.997 553.011
Peşin Ödenmiş Giderler
2.256.902 1.185.977
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.256.902 1.185.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 357.425 4.763.680
Diğer Dönen Varlıklar
252.803 82.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 252.803 82.719
ARA TOPLAM
351.590.821 378.576.043
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
351.590.821 378.576.043
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 2.651.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 2.651.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 2.651.763
Maddi Duran Varlıklar
3.856.735 2.503.363
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.326.120 1.956.764
Taşıtlar
11 120.960 155.520
Mobilya ve Demirbaşlar
11 131.585 175.071
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.109.275
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 168.795 216.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
839.193 855.613
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 839.193 855.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.073.641 840.158
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.286.823 6.850.897
TOPLAM VARLIKLAR
360.877.644 385.426.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.657.824 39.404.674
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.657.824 39.404.674
Banka Kredileri
6 10.887.404 6.218.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.286.821
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 2.483.599 10.872.966
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.313.274
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.619.058 15.876.271
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 6.619.058 15.876.271
Ticari Borçlar
256.769.557 238.748.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,25 16.250.218 25.422.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 240.519.339 213.325.613
Diğer Borçlar
7.059.834 7.331.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,25 565.468 58.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.494.366 7.272.752
Türev Araçlar
1.685.043
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 1.685.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.408 187.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.408 187.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.963.130 10.978.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.747.251 9.582.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.215.879 1.395.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
238.244 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 238.244 150.000
ARA TOPLAM
292.030.098 312.675.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.030.098 312.675.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 158.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
522.161 1.003.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 522.161 1.003.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
681.091 1.003.861
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
292.711.189 313.679.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.166.455 71.747.268
Ödenmiş Sermaye
18 15.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
533.659 328.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
533.659 328.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 533.659 328.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.449.467 1.507.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 1.159.801 421.847
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.086.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.462.179 32.281.898
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.727.325 7.180.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.166.455 71.747.268
TOPLAM KAYNAKLAR
360.877.644 385.426.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.878.131.962 1.756.089.496
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
19 45.242.080 55.325.934
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
19 4.270.289 6.238.202
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.828.619.593 1.694.525.360
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.825.856.803 -1.692.409.030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
19 -1.825.856.803 -1.692.409.030
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.275.159 63.680.466
BRÜT KAR (ZARAR)
52.275.159 63.680.466
Genel Yönetim Giderleri
20 -64.906.320 -63.568.248
Pazarlama Giderleri
20 -6.217.418 -3.995.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 719.761 152.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.128.818 -3.730.309
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.128.818 -3.730.309
Finansman Gelirleri
22 39.898.853 48.256.390
Finansman Giderleri
22 -33.578.444 -34.431.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.808.409 10.094.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.081.084 -2.914.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -3.392.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.081.084 478.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.727.325 7.180.281
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.727.325 7.180.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-9.727.325 7.180.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
204.927 -135.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
256.159 -168.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.232 33.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-51.232 33.772
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
941.585 541.313
Yabancı Para Çevrim Farkları
737.954 541.313
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
737.954 541.313
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
203.631
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
203.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.146.512 406.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.580.813 7.586.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-8.580.813 7.586.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826403


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5083 Değişim: -0,57%
Düşük 8,4976 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3114 Değişim: -0,68%
Düşük 10,3037 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
508,88 Değişim: -0,51%
Düşük 507,94 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.