KAP ***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2019 - 23:55
KAP ***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 -150.082 -227.269 945.489 10.130.779 29.960.274 -3.122.556 57.708.455 57.708.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18 145.876 -3.268.432 3.122.556 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 613.901 107.803 140.546 5.596.781 6.459.031 6.459.031
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10 -6.725 -6.725 -6.725
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18 5.596.781 -5.596.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -135.087 541.313 7.180.281 7.586.507 7.586.507
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.537.067 -4.744.159
Dönem Karı (Zararı)
7.180.281 5.596.781
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.180.281 5.721.119
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-124.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.257.388 -10.316.205
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.334.177 1.269.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.784.019 3.638.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.595.318 3.495.548
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 188.701 142.579
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.260.403 -604.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.260.403 -604.437
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.343.390 -10.319.427
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
22 -453.929 -416.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.231.903 -552.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.231.903 -552.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.914.041 1.661.634
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -4.993.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.668.984 -3.169.341
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-171.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.585.956 -15.513.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -16.585.956 -15.513.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.495.560 11.270.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.495.560 11.270.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
388.900 2.476.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 388.900 2.476.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.202.047 696.201
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.202.047 696.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.963 -2.098.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17,18 -193.140 -275.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
186.177 -1.822.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.746.091 -7.888.765
Alınan Faiz
11.679.856 7.441.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.320.589 -3.416.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.150.243 -737.988
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -142.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.758.467 -3.938.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.077.887 -1.261.490
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.008.431 -921.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -69.456 -339.700
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
22 453.929 416.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.134.509 -3.093.261
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.358.986 11.832.943
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -15.934.569 15.627.835
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -15.934.569 15.627.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15.876.271 -2.658.685
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 15.876.271 -2.658.685
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-9.300.688 -6.603.085
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 466.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.654.520 3.150.076
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.884.703 10.427.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.769.817 13.577.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.147.920 56.570.612
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.378.103 70.147.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 276.166.514 159.857.731
Finansal Yatırımlar
5 16.214.010 16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 16.214.010 16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 16.214.010 16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 33.411.485 18.346.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 33.411.485 18.346.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 46.198.647 21.703.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 905.977 838.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.292.670 20.864.863
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
27 553.011 118.461
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 553.011 118.461
Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 373.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 373.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 4.763.680 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.268.696 702.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 1.268.696 702.093
ARA TOPLAM
378.576.043 217.144.388
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
378.576.043 217.144.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.651.763 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2.651.763 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 2.651.763 1.517.254
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 2.503.363 2.246.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.956.764 1.830.242
Taşıtlar
11 155.520 0
Mobilya ve Demirbaşlar
11 175.071 194.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 216.008 221.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 855.613 1.369.105
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 855.613 1.369.105
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 840.158 327.972
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.850.897 5.460.492
TOPLAM VARLIKLAR
385.426.940 222.604.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 39.404.674 55.339.243
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 39.404.674 55.339.243
Banka Kredileri
6 6.218.434 24.677.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 10.872.966 30.560.347
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 22.313.274 100.907
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 15.876.271 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 15.876.271 0
Ticari Borçlar
8 238.748.551 89.348.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 25.422.938 42.575.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 213.325.613 46.773.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 7.331.043 4.740.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 58.291 60.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.272.752 4.679.891
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
187.011 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
187.011 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 994.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.978.261 7.139.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.582.731 5.933.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.395.530 1.206.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 150.000 150.832
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 150.000 150.832
ARA TOPLAM
312.675.811 157.712.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.675.811 157.712.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.003.861 731.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.003.861 731.429
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.003.861 731.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
313.679.672 158.444.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.747.268 64.160.761
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 328.732 463.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 328.732 463.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 328.732 463.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.507.882 966.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 421.847 -119.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 1.086.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 32.281.898 26.685.117
Net Dönem Karı veya Zararı
7.180.281 5.596.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.747.268 64.160.761
TOPLAM KAYNAKLAR
385.426.940 222.604.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 1.756.089.496 1.227.607.740
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
19 55.325.934 53.677.346
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
19 6.238.202 4.092.955
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.694.525.360 1.169.837.439
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -1.692.409.030 -1.170.070.785
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
19 -1.692.409.030 -1.170.070.785
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.680.466 57.536.955
BRÜT KAR (ZARAR)
63.680.466 57.536.955
Genel Yönetim Giderleri
20 -63.568.248 -47.089.792
Pazarlama Giderleri
20 -3.995.417 -4.600.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 152.890 235.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.730.309 6.081.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.730.309 6.081.925
Finansman Gelirleri
22 48.256.390 38.837.725
Finansman Giderleri
23 -34.431.759 -37.536.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.094.322 7.382.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.914.041 -1.661.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.392.455 -1.732.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 478.414 70.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.180.281 5.721.119
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.180.281 5.596.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.180.281 5.596.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-135.087 613.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.859 767.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.772 -153.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.772 -153.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
541.313 248.349
Yabancı Para Çevrim Farkları
541.313 107.803
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
541.313 107.803
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 175.683
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
175.683
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -35.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-35.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.226 862.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.586.507 6.459.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.586.507 6.459.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751158


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3343 Değişim: 2,30%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9503 Değişim: 2,57%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
418,39 Değişim: 0,66%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.