KAP ***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2018 - 00:01
KAP ***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 -150.082 -227.269 945.489 10.130.779 29.960.274 -3.122.556 57.708.455 57.708.455
Transferler
17 -3.122.556 3.122.556 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
651.901 7.261 -3.483.278 -2.824.116 -2.824.116
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 -150.082 -227.269 945.489 10.130.779 29.960.274 0 57.708.455 57.708.455
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Transferler
17 5.596.781 -5.596.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -37.866 98.046 6.235.013 6.295.193 6.295.193
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 425.953 -21.420 1.086.035 10.276.655 32.281.898 6.235.013 70.455.954 70.455.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.204.926 2.767.593
Dönem Karı (Zararı)
6.235.013 -3.483.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.235.013 -3.483.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.999 317.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 248.000 200.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.654.607 164.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.654.607 164.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-73.443 -1.933.001
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.443 -1.933.001
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.636.274 2.691.286
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-109.339
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.911.450 -805.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.192.357 5.706.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.112.211 -1.072.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.112.211 -1.072.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.634.742 13.346.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.634.742 13.346.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.628.169 -559.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.628.169 -559.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.360.268 -1.994.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.360.268 -1.994.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.713.305 -4.013.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-369.501 -715.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.343.804 -3.298.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.962.343 2.540.842
Alınan Faiz
2.234.489 1.933.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.183.643 -170.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-293.429 -1.535.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.072.016 -7.676.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-310.675 -239.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -309.096 -73.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.579 -166.085
Alınan Temettüler
109.339
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.870.680 -7.436.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.764.489 28.393.627
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.636.741 4.926.432
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.636.741 4.926.432
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.396.457 23.467.195
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.396.457 23.467.195
Ödenen Faiz
-1.475.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.512.453 23.485.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.659.568 -2.689.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.852.885 20.795.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.147.920 56.570.612
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.295.035 77.365.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.458.123 159.857.731
Finansal Yatırımlar
5 23.417.889 16.042.558
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 23.417.889 16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 26.459.206 18.346.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 26.459.206 18.346.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 27.151.449 21.703.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 373.087 838.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.778.362 20.864.863
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 118.461
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 118.461
Peşin Ödenmiş Giderler
15 466.381 373.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 466.381 373.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 293.429 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 978.676 702.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 978.676 702.093
ARA TOPLAM
234.225.153 217.144.388
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.225.153 217.144.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 2.430.050 2.246.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.025.565 1.830.242
Mobilya ve Demirbaşlar
10 186.501 194.138
Özel Maliyetler
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 217.984 221.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.247.891 1.369.105
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.247.891 1.369.105
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 327.972
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.195.195 5.460.492
TOPLAM VARLIKLAR
239.420.348 222.604.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 53.942.786 55.339.243
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 53.942.786 55.339.243
Banka Kredileri
6 5.403.308 24.677.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 46.910.478 30.560.347
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.629.000 100.907
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.636.741 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 10.636.741 0
Ticari Borçlar
8 95.976.708 89.348.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 15.461.444 42.575.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 80.515.264 46.773.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 2.406.762 4.740.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 8.845 60.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.397.917 4.679.891
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
187.011 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
187.011 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 994.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.417.163 7.139.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.210.334 5.933.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.206.829 1.206.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 150.832
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 150.832
ARA TOPLAM
166.567.171 157.712.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.567.171 157.712.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
823.211 731.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 823.211 731.429
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.574.012 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.397.223 731.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.964.394 158.444.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.455.954 64.160.761
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 425.953 463.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 425.953 463.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 425.953 463.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.064.615 966.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -21.420 -119.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
17 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 32.281.898 26.685.117
Net Dönem Karı veya Zararı
6.235.013 5.596.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.455.954 64.160.761
TOPLAM KAYNAKLAR
239.420.348 222.604.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 288.539.568 344.292.613
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
18 273.585.646 339.179.726
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
14.953.922 5.112.887
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -272.171.731 -338.419.570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
18 -272.171.731 -338.419.570
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.367.837 5.873.043
BRÜT KAR (ZARAR)
16.367.837 5.873.043
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.409.763 -9.909.870
Pazarlama Giderleri
19 -753.743 -1.346.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 58.793 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.263.124 -5.383.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.263.124 -5.383.385
Finansman Gelirleri
21 8.269.939 9.820.030
Finansman Giderleri
22 -4.386.600 -8.725.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.146.463 -4.288.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.911.450 805.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.911.450 805.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.235.013 -3.483.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.235.013 -3.483.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.235.013 -3.483.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.866 651.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.332 814.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.466 -162.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.466 -162.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
98.046 7.261
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.046 7.261
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
98.046 7.261
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.180 659.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.295.193 -2.824.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.295.193 -2.824.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683100


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.