;

KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 20:45
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -2.244 0 0 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
130.865 514.927 -645.792 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
69.808 1.082.821 124.567 -1.277.196 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
687.361 687.361 687.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.806 3.806 3.806
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.562 200.673 1.597.748 0 687.361 7.487.344 7.487.344
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.858 200.673 597.748 0 2.381.835 9.183.114 9.183.114
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
155.346 2.226.489 -2.381.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
791.100 791.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.568 12.568 12.568
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.000.000 15.426 200.673 753.094 2.226.489 791.100 9.986.782 9.986.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.675.403 600.363
Dönem Karı (Zararı)
791.100 687.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
791.100 687.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.858.513 -188.778
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.435 3.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
181.716 98.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
181.716 98.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-590.150 -352.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-590.150 -352.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.632.383 174.878
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.632.383 174.878
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 179.869 -113.458
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-607.990 101.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.607.828 2.260.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.607.828 2.260.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -57.203 -25.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 80.238 149.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 149.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.238 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.235.703 -2.282.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.675.403 600.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.466
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
361.309 326.166
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
594.433 351.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-233.124 -25.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.314.094 923.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.314.094 923.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.168.794 1.458.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.854.700 2.381.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.978.067 6.293.294
Finansal Yatırımlar
5 6.326.017 2.887.523
Ticari Alacaklar
6 1.702.386 3.310.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.702.386 3.310.214
Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.182 35.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.182 35.979
ARA TOPLAM
11.099.652 12.527.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.099.652 12.527.010
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 21.612 24.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.833 3.833
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 33.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.445 61.508
TOPLAM VARLIKLAR
11.125.097 12.588.518
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 117.766 37.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 117.766 37.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 86.023 84.394
Diğer Borçlar
7 39.907 634.059
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,22 220 399.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 39.687 234.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 113.758 223.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.111 193.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.111 193.889
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 496.268 2.139.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 496.268 2.139.448
ARA TOPLAM
989.833 3.312.486
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
989.833 3.312.486
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
122.813 92.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 122.813 92.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 25.669 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.482 92.918
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.138.315 3.405.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.986.782 9.183.114
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.426 2.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 15.426 2.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.426 2.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
200.673 200.673
Yasal Yedekler
200.673 200.673
Diğer Yedekler
753.094 597.748
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 2.226.489 0
Net Dönem Karı veya Zararı
791.100 2.381.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.986.782 9.183.114
TOPLAM KAYNAKLAR
11.125.097 12.588.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.278.998 1.675.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.278.998 1.675.512
BRÜT KAR (ZARAR)
2.278.998 1.675.512
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.875.196 -1.145.003
Pazarlama Giderleri
17 0 -155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
403.802 530.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
403.802 530.354
Finansman Gelirleri
18 594.433 351.458
Finansman Giderleri
19 -27.266 -42.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
970.969 838.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -179.869 -151.567
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -123.714 -159.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -56.155 7.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
791.100 687.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
791.100 687.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
791.100 687.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.568 3.806
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 15.710 4.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.142 -951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.142 -951
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.568 3.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
803.668 691.167
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
803.668 691.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.