KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 17:48
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
787.415 -787.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.091 12.091
Dönem Karı (Zararı)
486.827 486.827 486.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.091
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 18.122 521.225 486.827 6.026.174 6.026.174
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177
Transferler
1.277.196 -1.277.196
Dönem Karı (Zararı)
1.518.468 1.518.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.143 6.143
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 3.899 1.798.421 1.518.468 8.320.788 8.320.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME 486.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-227.930 -332.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 7.850 7.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-42.485 37.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.485 37.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-620.015 -355.897
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-620.015 -355.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
51.231 -159.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
51.231 -159.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 375.489 137.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.087.626 -24.019
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.426.943 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 844.317 1.063.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 1.144.317 706.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -300.000 356.675
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 0 -3.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.571 -70.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 132.063 -84.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0 -73.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 132.063 -10.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -7.286 -3.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-323.676 -79.550
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-323.676 -79.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-978.164 -845.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -978.164 -845.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.378.164 130.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.233 84.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 99.999
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 99.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.233 -15.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.767 -15.354
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.466 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
435.212 272.084
Alınan Faiz
618.420 356.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-183.208 -84.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.800.143 486.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.800.143 486.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.458.274 2.739.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.258.417 3.226.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.373.204 1.564.180
Finansal Yatırımlar
5,22 3.446.996 4.925.170
Ticari Alacaklar
6 2.031.954 2.876.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.731.954 2.876.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 300.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.014 26.443
ARA TOPLAM
9.885.168 9.392.064
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.885.168 9.392.064
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 30.278 24.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.987 4.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 45.251 28.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.516 57.737
TOPLAM VARLIKLAR
9.964.684 9.449.801
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 136.172 4.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 136.172 4.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
85.818 129.625
Diğer Borçlar
7 94.520 374.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 225.236 15.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 97.926 161.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 97.926 161.442
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 916.687 1.894.851
ARA TOPLAM
1.556.359 2.579.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.556.359 2.579.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
87.537 74.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 87.537 74.185
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.537 74.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.643.896 2.653.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.320.788 6.796.177
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 3.899 -2.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.899 -2.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.899 -2.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.798.421 521.225
Net Dönem Karı veya Zararı
1.518.468 1.277.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.320.788 6.796.177
TOPLAM KAYNAKLAR
9.964.684 9.449.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.466.790 2.035.847 1.791.278 929.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.466.790 2.035.847 1.791.278 929.790
BRÜT KAR (ZARAR)
3.466.790 2.035.847 1.791.278 929.790
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.420.491 -1.752.963 -1.275.488 -820.135
Pazarlama Giderleri
17 -155 -308 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
254.237 0 117.618 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.300.381 282.576 633.408 109.655
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.300.381 282.576 633.408 109.655
Finansman Gelirleri
18 669.651 372.539 454.812 197.417
Finansman Giderleri
19 -76.075 -30.395 -33.191 -14.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.893.957 624.720 1.055.029 292.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -375.489 -137.893 -223.922 -50.493
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -393.421 -67.574 -233.979 -67.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 17.932 -70.319 10.057 17.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.518.468 486.827 831.107 241.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.518.468 486.827 831.107 241.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.518.468 486.827 831.107 241.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.143 12.091 2.337 3.378
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 7.679 15.114 2.922 4.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.536 -3.023 -585 -845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.536 -3.023 -585 -845
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.143 12.091 2.337 3.378
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.524.611 498.918 833.444 245.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.524.611 498.918 833.444 245.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953360


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: -0,56% Hacim : 12.177 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7463 Değişim: 1,09%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2642 Değişim: 1,48%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
498,20 Değişim: 1,27%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.