KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 17:58
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
787.415 -787.415 0 0
Dönem Karı (Zararı)
245.015 245.015 245.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.713 8.713 8.713
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 14.744 521.225 245.015 5.780.984 5.780.984
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177
Transferler
1.277.196 -1.277.196 0 0
Dönem Karı (Zararı)
687.361 687.361 687.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.806 3.806 3.806
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.562 1.798.421 687.361 7.487.344 7.487.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.363 214.361
Dönem Karı (Zararı)
687.361 245.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
687.361 245.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-188.778 -167.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.487 2.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.358 9.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.358 9.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-352.043 -171.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-352.043 -171.825
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
174.878 -95.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
174.878 -95.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -113.458 87.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
101.780 136.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.260.153 1.801.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.260.153 1.801.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -540
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -25.788 -21.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 149.566 -27.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
149.566 -27.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.282.151 -1.615.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
600.363 214.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.469 -15.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.466 -15.354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -15.354
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.466 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.003 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.166 98.020
Alınan Faiz
351.458 172.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.292 -74.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
923.060 297.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
923.060 297.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.458.274 2.739.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.381.334 3.036.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.491.217 1.564.180
Finansal Yatırımlar
5 4.750.292 4.925.170
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 4.750.292 4.925.170
Ticari Alacaklar
6 616.118 2.876.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 616.118 2.876.271
Peşin Ödenmiş Giderler
8 52.231 26.443
ARA TOPLAM
7.909.858 9.392.064
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.909.858 9.392.064
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 22.797 24.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.064 4.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 35.779 28.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.640 57.737
TOPLAM VARLIKLAR
7.972.498 9.449.801
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 153.675 4.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 153.675 4.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 73.637 129.625
Diğer Borçlar
7 49.741 374.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,22 1.923 216.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 47.818 157.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 40.315 15.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 85.501 161.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 85.501 161.442
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 1.894.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 1.894.851
ARA TOPLAM
402.869 2.579.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.869 2.579.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
82.285 74.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 82.285 74.185
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.285 74.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
485.154 2.653.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.487.344 6.796.177
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.562 -2.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.562 -2.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.562 -2.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.798.421 521.225
Net Dönem Karı veya Zararı
687.361 1.277.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.487.344 6.796.177
TOPLAM KAYNAKLAR
7.972.498 9.449.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.675.512 1.106.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.675.512 1.106.057
BRÜT KAR (ZARAR)
1.675.512 1.106.057
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.145.003 -932.828
Pazarlama Giderleri
17 -155 -308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
530.354 172.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
530.354 172.921
Finansman Gelirleri
18 351.458 175.122
Finansman Giderleri
19 -42.884 -15.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
838.928 332.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -151.567 -87.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -159.442 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 7.875 -87.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
687.361 245.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
687.361 245.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
687.361 245.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.806 8.713
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 4.757 10.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-951 -2.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -951 -2.178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.806 8.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
691.167 253.728
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
691.167 253.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: -0,27% Hacim : 7.920 Mio.TL Son veri saati : 14:10
Düşük 1.404 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6320 Değişim: -0,21%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3115 Değişim: -0,22%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3534
Açılış: 10,3341
494,50 Değişim: -0,05%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 496,86
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.