KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:17
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604
Transferler
13.375 -13.375 0 0
Dönem Karı (Zararı)
787.415 787.415 787.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.237 12.237 12.237
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
787.415 -787.415 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.277.196 1.277.196 1.277.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.275 -8.275 -8.275
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.990.796 -600.834
Dönem Karı (Zararı)
1.277.196 787.415
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.277.196 787.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-761.342 -817.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 17.230 14.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
382.210 240.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
121.903 11.131
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
260.307 228.923
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.004.672 -862.185
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.004.672 -862.185
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-572.737 -360.396
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-572.737 -360.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 416.627 150.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.506.650 -570.927
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.439.558 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -254.077 -648.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-610.752 -338.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
356.675 -309.425
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.559 -19.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.559 -19.662
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 11.136 -22.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.005 51.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 51.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.005 306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.295 67.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.990.796 -600.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.318 -7.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.318 -7.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.318 -6.581
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
731.450 815.099
Alınan Faiz
1.004.909 899.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-273.459 -84.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.281.664 206.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.281.664 206.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.739.938 2.533.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.458.274 2.739.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.564.180 2.837.931
Finansal Yatırımlar
5 4.925.170 1.912.875
Ticari Alacaklar
6 2.876.271 2.622.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.876.271 2.265.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 356.675
Diğer Alacaklar
7 0 28.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 28.559
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.443 37.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 130.638
ARA TOPLAM
9.392.064 7.569.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.392.064 7.569.776
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 24.741 11.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.141 11.850
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 28.855 24.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.737 48.087
TOPLAM VARLIKLAR
9.449.801 7.617.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 4.109 11.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.109 11.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 129.625 117.307
Diğer Borçlar
7 374.389 224.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,22 216.765 112.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 157.624 111.844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 15.023 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 161.442 50.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 161.442 50.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.894.851 1.634.544
ARA TOPLAM
2.579.439 2.037.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.579.439 2.037.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
74.185 52.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 74.185 52.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.185 52.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.653.624 2.090.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.796.177 5.527.256
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.244 6.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.244 6.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.244 6.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 521.225 -266.190
Net Dönem Karı veya Zararı
1.277.196 787.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.796.177 5.527.256
TOPLAM KAYNAKLAR
9.449.801 7.617.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 4.713.694 3.220.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.713.694 3.220.890
BRÜT KAR (ZARAR)
4.713.694 3.220.890
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.687.246 -2.870.645
Pazarlama Giderleri
17 -254.032 -254.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
772.416 95.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
772.416 95.441
Finansman Gelirleri
18 1.020.712 899.742
Finansman Giderleri
19 -99.305 -57.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.693.823 937.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -416.627 -150.534
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -419.120 -147.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.493 -2.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.277.196 787.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.277.196 787.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.277.196 787.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.275 12.237
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 -10.344 15.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.069 -3.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.069 -3.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.275 12.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.268.921 799.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.268.921 799.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.495 Değişim: 1,61% Hacim : 5.047 Mio.TL Son veri saati : 10:51
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.498
Açılış: 1.492
7,3073 Değişim: -1,58%
Düşük 7,2996 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,8324 Değişim: -1,53%
Düşük 8,8315 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
412,64 Değişim: 0,08%
Düşük 411,50 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.