KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 17:34
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604
Transferler
13.375 -13.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.867 20.867
Dönem Karı (Zararı)
417.158 417.158 417.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.867
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 14.661 -266.190 417.158 5.165.629 5.165.629
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
787.415 -787.415
Dönem Karı (Zararı)
486.827 486.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.091 12.091
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 18.122 521.225 486.827 6.026.174 6.026.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.178 -403.865
Dönem Karı (Zararı)
486.827 417.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
486.827 417.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-332.630 -522.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,16 7.257 6.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.345 26.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.345 26.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-355.897 -452.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-355.897 -452.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-159.228 -173.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-159.228 -173.227
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 137.893 70.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.019 -298.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.063.362 416.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 706.687 825.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 356.675 -409.663
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 -3.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -70.528 -16.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -84.618 18.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -73.863 261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.755 18.173
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.551 84.253
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.550 -41.999
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.550 -41.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -845.713 -759.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -845.713 -759.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
130.178 -403.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 84.645 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.999 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.999 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.354 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.354 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.084 435.312
Alınan Faiz
356.735 486.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.651 -50.942
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
486.907 31.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
486.907 31.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.739.938 2.533.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.226.845 2.564.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.327.551 2.837.931
Finansal Yatırımlar
5 1.972.104 1.912.875
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.972.104 1.912.875
Ticari Alacaklar
22 1.558.832 2.622.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.558.832 2.265.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 356.675
Diğer Alacaklar
7 31.980 28.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.980 28.559
Peşin Ödenmiş Giderler
8 108.107 37.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 108.107 37.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 147.715 130.638
ARA TOPLAM
7.146.289 7.569.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.146.289 7.569.776
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 23.895 11.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.996 11.850
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 24.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.891 48.087
TOPLAM VARLIKLAR
7.178.180 7.617.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.773 86.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.414 75.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 359 11.114
Diğer Borçlar
7 186.742 266.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 186.742 266.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.947 50.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.947 50.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 788.831 1.634.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 788.831 1.634.544
ARA TOPLAM
1.043.293 2.037.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.293 2.037.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 59.664 52.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 59.664 52.608
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 49.049 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.713 52.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.152.006 2.090.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.026.174 5.527.256
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 18.122 6.031
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 18.122 6.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 18.122 6.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 521.225 -266.190
Net Dönem Karı veya Zararı
486.827 787.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.026.174 5.527.256
TOPLAM KAYNAKLAR
7.178.180 7.617.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.035.847 1.666.091 929.790 1.097.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 2.035.847 1.666.091 929.790 1.097.334
BRÜT KAR (ZARAR)
15 2.035.847 1.666.091 929.790 1.097.334
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.646.527 -1.489.201 -762.456 -755.276
Pazarlama Giderleri
17 -106.744 -147.507 -57.679 -51.866
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.576 29.383 109.655 290.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
282.576 29.383 109.655 290.192
Finansman Gelirleri
18 372.539 486.254 197.417 262.850
Finansman Giderleri
19 -30.395 -28.229 -14.767 -24.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
624.720 487.408 292.305 529.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -137.893 -70.250 -50.493 -75.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -67.574 0 -67.574 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -70.319 -70.250 17.081 -75.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
486.827 417.158 241.812 453.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
486.827 417.158 241.812 453.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
486.827 417.158 241.812 453.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.091 20.867 3.378 16.251
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 15.114 26.084 4.223 20.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -3.023 -5.217 -845 -4.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.023 -5.217 -845 -4.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.091 20.867 3.378 16.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
498.918 438.025 245.190 469.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
498.918 438.025 245.190 469.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866686


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.