KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 14:04
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604
Transferler
13.375 -13.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.971 -31.971
Dönem Karı (Zararı)
-36.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.616
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.590 -266.190 -36.587 4.695.633 4.695.633
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
253.728
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
787.415 -787.415
Dönem Karı (Zararı)
245.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.713
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 14.744 521.225 245.015 5.780.984 5.780.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.361 -301.221
Dönem Karı (Zararı)
245.015 -36.587
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
245.015 -36.587
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-167.613 -274.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,16 2.913 2.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.356 24.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.356 24.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-171.825 -218.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-171.825 -218.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-95.457 -77.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-95.457 -77.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 87.400 -5.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
136.959 9.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.801.527 1.494.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.801.527 1.494.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -540 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -540 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -21.691 -7.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -27.195 -199
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -27.195 -199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -1.973 -3.526
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.555 -68.383
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.555 -68.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.454.614 -1.405.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -1.454.614 -1.405.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.361 -301.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -15.354 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.354 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.354 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.020 228.537
Alınan Faiz
172.663 255.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.643 -26.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.027 -72.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.027 -72.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.739.938 2.533.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.036.965 2.460.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.136.093 2.837.931
Finansal Yatırımlar
5 2.008.332 1.912.875
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 2.008.332 1.912.875
Ticari Alacaklar
22 820.667 2.622.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 820.667 2.265.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 356.675
Diğer Alacaklar
7 29.099 28.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.099 28.559
Peşin Ödenmiş Giderler
8 59.270 37.579
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 59.270 37.579
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 205.281 130.638
ARA TOPLAM
6.258.742 7.569.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.258.742 7.569.776
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 26.312 11.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.923 11.850
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 24.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.235 48.087
TOPLAM VARLIKLAR
6.294.977 7.617.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 59.196 86.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.414 75.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.782 11.114
Diğer Borçlar
7 107.737 266.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 107.737 13 179.930 1.634.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 179.930 1.634.544
ARA TOPLAM
394.302 2.037.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.302 2.037.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 54.406 52.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 54.406 14.744 6.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 14.744 6.031
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 521.225 -266.190
Net Dönem Karı veya Zararı
245.015 787.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.780.984 5.527.256
TOPLAM KAYNAKLAR
6.294.977 7.617.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.106.057 568.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 1.106.057 568.757
BRÜT KAR (ZARAR)
15 1.106.057 568.757
Genel Yönetim Giderleri
16 -884.071 -733.925
Pazarlama Giderleri
17 -49.065 -95.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
172.921 -260.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
172.921 -260.809
Finansman Gelirleri
18 175.122 223.404
Finansman Giderleri
19 -15.628 -4.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.415 -41.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -87.400 5.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -87.400 5.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
245.015 -36.587
DÖNEM KARI (ZARARI)
245.015 -36.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
245.015 -36.587
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.713 4.616
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 10.891 5.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -2.178 -1.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.178 -1.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.713 4.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
253.728 -31.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
253.728 -31.971http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847648


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,56% Hacim : 16.274 Mio.TL Son veri saati : 13:54
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.410
Açılış: 2.391
15,9662 Değişim: 0,40%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9669
Açılış: 15,9021
16,7931 Değişim: 0,21%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
931,24 Değişim: 0,31%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.