KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2020 - 16:32
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
0 -401.175 401.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.786 0 13.375 27.161 0 27.161
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604
Transferler
0 13.375 -13.375 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.237 0 0 12.237 12.237
Dönem Karı (Zararı)
787.415 787.415 787.415
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-600.834 -1.343.546
Dönem Karı (Zararı)
787.415 13.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.046.245 -1.031.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 14.671 8.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.131 -6.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.131 -6.586
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-862.185 -781.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-862.185 -781.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-360.396 -245.270
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-360.396 -245.270
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 150.534 -6.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-342.004 -284.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -648.056 42.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.662 -1.369.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -22.425 10.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 51.460 -23.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.756 -16.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.923 1.072.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
228.923 1.072.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-600.834 -1.302.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -41.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.503 -30.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.503 -30.818
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.581 -8.613
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-922 -22.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
815.099 709.974
Alınan Faiz
899.742 778.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-84.643 -68.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.762 -664.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.762 -664.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.533.176 3.197.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.739.938 2.533.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.837.931 2.655.824
Finansal Yatırımlar
5 1.912.875 1.552.479
Ticari Alacaklar
6 2.622.194 1.974.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.265.519 1.926.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 356.675 47.250
Diğer Alacaklar
7 28.559 8.897
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 28.559 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 37.579 15.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 130.638 193.556
ARA TOPLAM
7.569.776 6.400.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.569.776 6.400.048
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 11.944 12.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.850 18.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 24.293 30.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.087 61.287
TOPLAM VARLIKLAR
7.617.863 6.461.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 86.391 34.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 75.277 24.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.114 10.808
Diğer Borçlar
7 266.292 185.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 50.772 47.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 50.772 47.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.634.544 1.405.621
ARA TOPLAM
2.037.999 1.673.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.037.999 1.673.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
52.608 59.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 52.608 59.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.608 59.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.090.607 1.733.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.527.256 4.727.604
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.031 -6.206
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.031 -6.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 6.031 -6.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -266.190 -279.565
Net Dönem Karı veya Zararı
787.415 13.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.527.256 4.727.604
TOPLAM KAYNAKLAR
7.617.863 6.461.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.220.890 1.468.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 3.220.890 1.468.019
BRÜT KAR (ZARAR)
3.220.890 1.468.019
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.870.645 -2.099.136
Pazarlama Giderleri
17 -254.804 -144.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.441 -775.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.441 -775.185
Finansman Gelirleri
18 899.742 787.027
Finansman Giderleri
19 -57.234 -5.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
937.949 6.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -150.534 6.540
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -147.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.973 6.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
787.415 13.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
787.415 13.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
787.415 13.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.237 13.786
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 15.296 17.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.059 -3.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.059 -3.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.237 13.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
799.652 27.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
799.652 27.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819886


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5057 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2800 Değişim: 0,10%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
499,00 Değişim: -0,06%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.