KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 16:48
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
0 0 -401.175 401.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 21.745 0 0 21.745 0 21.745
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -331.077 -331.077 0 -331.077
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 1.753 -279.565 -331.077 4.391.111 0 4.391.111
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604
Transferler
0 0 13.375 -13.375 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 20.867 0 0 20.867 0 20.867
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 417.158 417.158 0 417.158
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 14.661 -266.190 417.158 5.165.629 0 5.165.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-403.865 -761.464
Dönem Karı (Zararı)
417.158 -331.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-522.587 -379.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 6.288 2.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.811 -16.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.811 -16.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-452.709 -330.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-173.227 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-173.227 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 70.250 -35.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-298.436 89.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 416.331 538.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 825.994 446.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -409.663 92.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -900
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 0 -900
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -16.446 -6.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 18.434 5.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 261 -15.351
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.173 21.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.999 -110.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.756 -336.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 84.253 -3.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -759.009 -332.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-403.865 -620.596
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -99.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -41.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -22.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -22.120
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -3.240
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -18.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
435.312 344.706
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
486.254 344.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.942 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.447 -438.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.447 -438.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.533.176 3.197.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.564.623 2.758.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.569.473 2.655.824
Finansal Yatırımlar
5 1.725.706 1.552.479
Ticari Alacaklar
6 1.557.807 1.974.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.100.894 1.926.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 456.913 47.250
Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 31.600 15.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 244.498 193.556
ARA TOPLAM
6.137.981 6.400.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.137.981 6.400.048
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 9.738 12.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.936 18.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 30.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.674 61.287
TOPLAM VARLIKLAR
6.162.655 6.461.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 53.365 34.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 24.384 24.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.981 10.808
Diğer Borçlar
7 143.635 185.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.611 47.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.611 47.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 646.612 1.405.621
ARA TOPLAM
909.223 1.673.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
909.223 1.673.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
42.661 59.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 42.661 59.860
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 45.142 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.803 59.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
997.026 1.733.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.165.629 4.727.604
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.661 -6.206
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.661 -6.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 14.661 -6.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -266.190 -279.565
Net Dönem Karı veya Zararı
417.158 13.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.165.629 4.727.604
TOPLAM KAYNAKLAR
6.162.655 6.461.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.666.091 438.193 1.097.334 210.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.666.091 438.193 1.097.334 210.484
BRÜT KAR (ZARAR)
1.666.091 438.193 1.097.334 210.484
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.489.201 -1.049.114 -755.276 -472.097
Pazarlama Giderleri
17 -147.507 -49.170 -51.866 -26.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.383 -660.091 290.192 -287.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.383 -660.091 290.192 -287.670
Finansman Gelirleri
18 486.254 330.769 262.850 167.580
Finansman Giderleri
19 -28.229 -29 -24.031 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
487.408 -329.351 529.011 -120.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -70.250 -1.726 -75.266 2.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -70.250 -1.726 -75.266 2.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
417.158 -331.077 453.745 -117.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
417.158 -331.077 453.745 -117.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
417.158 -331.077 453.745 -117.743
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.867 21.745 16.251 1.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.867 21.745 16.251 1.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.217 -5.436 -4.063 -461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 26.084 27.181 20.314 2.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.867 21.745 16.251 1.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
438.025 -309.332 469.996 -115.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
438.025 -309.332 469.996 -115.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780515


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.