KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 17:40
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -29.186 521.064 620.753 6.112.631 0 6.112.631
Transferler
620.753 -620.753 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.194 -401.175 -391.981 0 -391.981
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-1.020.207 -1.020.207 -1.020.207
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443
Transferler
0 -401.175 401.175 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.786 0 13.375 27.161 0 27.161
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.343.546 -1.611.736
Dönem Karı (Zararı)
13.375 -401.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.031.204 -791.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 8.891 3.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.586 65.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.586 65.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -781.699 -651.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -245.270 -145.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -6.540 -63.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-284.219 -267.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 42.415 -411.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.369.743 11.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 10.544 1.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -23.634 -180.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.685 -9.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.062.884 321.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -9.898 -5.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 1.072.782 327.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.302.048 -1.460.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -41.498 -150.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.818 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.818 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.613 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -22.205 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
709.974 -404.268
Ödenen Temettüler
14 0 -1.020.207
Alınan Faiz
778.333 615.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-68.359 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-664.390 -2.016.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-664.390 -2.016.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.197.566 5.213.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.533.176 3.197.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.655.824 3.306.950
Finansal Yatırımlar
5 1.552.479 1.307.209
Ticari Alacaklar
6 1.974.138 604.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.926.888 511.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 47.250 92.662
Diğer Alacaklar
7 8.897 51.312
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 42.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 8.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.154 25.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 193.556 125.197
ARA TOPLAM
6.400.048 5.420.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.400.048 5.420.761
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 12.325 7.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.637 1.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 30.325 27.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.287 36.266
TOPLAM VARLIKLAR
6.461.335 5.457.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 34.931 58.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 24.123 26.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.808 31.973
Diğer Borçlar
7 185.634 192.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.685 111.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 47.685 111.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.405.621 332.839
ARA TOPLAM
1.673.871 694.748
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.673.871 694.748
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
59.860 61.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 59.860 61.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.860 61.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.733.731 756.584
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.727.604 4.700.443
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.206 -19.992
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.206 -19.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.206 -19.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -279.565 121.610
Net Dönem Karı veya Zararı
13.375 -401.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.727.604 4.700.443
TOPLAM KAYNAKLAR
6.461.335 5.457.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.468.019 1.545.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.468.019 1.545.366
BRÜT KAR (ZARAR)
1.468.019 1.545.366
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.099.136 -2.453.086
Pazarlama Giderleri
17 -144.068 -148.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-775.185 -1.055.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-775.185 -1.055.993
Finansman Gelirleri
18 787.027 658.757
Finansman Giderleri
19 -5.007 -436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.835 -397.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 6.540 -3.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.540 -3.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.375 -401.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.375 -401.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.375 -401.175
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.786 9.194
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17.232 11.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.446 -2.299
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.446 -2.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.786 9.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.161 -391.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.161 -391.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751635


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 2,27% Hacim : 12.850 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4515 Değişim: -1,13%
Düşük 8,4335 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,0680 Değişim: -0,68%
Düşük 10,0402 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
497,37 Değişim: 0,12%
Düşük 495,66 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.