KAP ***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2021 - 19:18
KAP ***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 13.07.2021
Genel Kurul Tarihi 10.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
5 - 2020 faaliyet yılına ait konsolide Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2020 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması
10 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
13 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması
14 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması
15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2020 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin, A Grubu pay sahibi Mahmut Levent ÜNLÜ vekili Can ÜNALAN imzalı önerge çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak tespiti ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ Sn. İbrahim ROMANO ve Sn. Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ'nün ve Can ÜNALAN imzalı önerge ile Sn. Can ÜNALAN'ın yönetim kurulu üye adayı olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri bulunan Sn. Özlem YEŞİLDERE ve Sn. Mine Yıldız GÜNAY'ın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ noter onaylı muvafakatini sunan Sn. İbrahim ROMANO, noter onaylı muvafakatini sunan Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Can ÜNALAN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine, noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Özlem YEŞİLDERE ve noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Mine Yıldız GÜNAY'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 100 bin TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2021 yılı bağış sınırı yıllık dağıtılabilir karın %5'i olarak belirlenmiştir. Kar Dağıtım politikası hakkında gündem maddesine ilişkin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde kabul edilmesine karar verilmiştir. Bağış ve Yardım politikası hakkında gündem maddesine ilişkin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde kabul edilmesine karar verilmiştir. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 10.08.2021 Hazır Bulunanlar Listesi KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 10 Ağustos 2021 Salı günü saat 14:00'da İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine karar verildi.
2020 yılı Olağan Genel Kurul Daveti, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme dökümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
Not : Gündemde Yer Alan Hak kullanımı Süreçleri arasında Kar Payı seçilerek bildirim yeniden yayınlanmıştır


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957067


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.