KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 21:20
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4,24 24.054.685.530 13.703.582.080 10.226.231.709 4.189.242.985
Satışların Maliyeti
4,24 -22.721.045.152 -12.346.539.776 -9.600.576.993 -3.862.176.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.333.640.378 1.357.042.304 625.654.716 327.066.736
BRÜT KAR (ZARAR)
1.333.640.378 1.357.042.304 625.654.716 327.066.736
Genel Yönetim Giderleri
25 -149.445.603 -68.907.655 -54.849.757 -23.261.763
Pazarlama Giderleri
25 -571.401.417 -287.789.182 -265.958.039 -107.933.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -519.355 -53.177 -181.150 -32.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.689.316.666 1.341.248.255 371.100.094 739.395.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -994.286.134 -1.039.845.189 -182.002.942 -587.745.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.307.304.535 1.301.695.356 493.762.922 347.488.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 400.974.602 552.167.424 273.380.579 22.923.638
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.648.422 -2.523.434 -854.516 -845.908
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 -3.310.221 -2.482.024 -1.449.278 -986.991
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 3.963.862 2.549.747 2.659.334 950.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.707.284.356 1.851.407.069 767.499.041 369.530.056
Finansman Gelirleri
28 1.257.820.150 816.654.418 152.254.502 153.198.688
Finansman Giderleri
28 -2.487.762.991 -1.430.887.995 -740.541.819 -384.602.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
477.341.515 1.237.173.492 179.211.724 138.126.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.828.035 -159.109.809 -38.810.683 18.438.298
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -75.230.935 -123.388.029 -46.078.036 -38.698.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -34.597.100 -35.721.780 7.267.353 57.136.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
367.513.480 1.078.063.683 140.401.041 156.564.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
367.513.480 1.078.063.683 140.401.041 156.564.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.523.570 0 26.294.479 0
Ana Ortaklık Payları
304.989.910 1.078.063.683 114.106.562 156.564.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-550.060.503 -965.906.854
Dönem Karı (Zararı)
367.513.480 1.078.063.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 367.513.480 1.078.063.683
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.582.915 175.871.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18 124.282.911 68.965.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,26 135.251.453 933.819
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-98.145.122 -26.401.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-222.740.985 80.708.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 102.934.658 51.664.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-959.156.898 -2.219.841.764
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -902.750.596 -1.095.920.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.546.814 -1.056.535.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,31 491.546.814 -1.056.535.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.253.292 -67.968.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,31 -330.253.292 -67.968.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.759.078.850 -273.820.715
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.637.920.791 1.663.854.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,31 2.637.920.791 1.663.854.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.442.988 314.375.710
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,31 -78.442.988 314.375.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.018.098.777 -1.703.826.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.018.098.777 -1.703.826.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-550.060.503 -965.906.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-973.697.644 -160.725.687
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -28.632.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.871.143 14.690.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 54.323.009 14.690.001
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 548.134 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-708.571.402 -144.972.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -705.799.240 -141.979.406
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.772.162 -2.993.458
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-59.151.600 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
31 -59.151.600 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-235.326.275 -31.376.898
Alınan Temettüler
3.112.490 934.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.422.694.759 1.543.718.605
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.492.858.314 2.448.420.941
Kredilerden Nakit Girişleri
7 6.492.858.314 2.448.420.941
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.410.851.298 -578.569.326
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.410.851.298 -578.569.326
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.347.048 -3.203.476
Ödenen Temettüler
-229.204.392 0
Ödenen Faiz
28 -627.920.153 -362.788.743
Alınan Faiz
28 201.159.336 39.859.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.063.388 417.086.064
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
195.478.536 91.597.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.415.148 508.683.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.519.704.774 498.900.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.614.119.922 1.007.584.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.614.119.922 1.519.704.774
Finansal Yatırımlar
6 1.772.947.222 1.047.908.349
Ticari Alacaklar
5.355.397.406 2.946.838.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,31 569.550 101.569.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.354.827.856 2.845.268.594
Diğer Alacaklar
103.977.112 57.687.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 103.977.112 57.687.020
Türev Araçlar
410.090.493 144.075.641
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 410.090.493 144.075.641
Stoklar
11 3.042.355.883 1.283.277.033
Peşin Ödenmiş Giderler
260.573.851 214.208.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 260.573.851 214.208.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.492.236 87.611.727
Diğer Dönen Varlıklar
71.627.410 32.350.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 71.627.410 32.350.921
ARA TOPLAM
12.636.581.535 7.333.662.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.636.581.535 7.333.662.376
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
177.711.724 0
Diğer Finansal Yatırımlar
6 177.711.724 0
Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
1.199.458 832.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.199.458 832.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 8.557.673 7.808.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 968.000 968.000
Maddi Duran Varlıklar
3.158.008.721 2.420.638.382
Arazi ve Arsalar
17 696.968.284 556.354.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17 29.494.851 27.119.617
Binalar
17 589.962.686 502.700.748
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 1.089.803.889 1.023.121.002
Taşıtlar
17 357.098.798 174.067.002
Mobilya ve Demirbaşlar
17 21.023.282 11.065.291
Özel Maliyetler
17 8.867.507 5.108.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 218.009.821 89.771.549
Diğer Maddi Duran Varlıklar
17 146.779.603 31.330.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 4.770.303 5.985.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
550.031.480 562.178.671
Şerefiye
3,23 44.014.405 43.251.838
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 506.017.075 518.926.833
Peşin Ödenmiş Giderler
29.144.095 23.502.406
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 29.144.095 23.502.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 366.504.307 251.345.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.307.092.858 3.283.457.037
TOPLAM VARLIKLAR
16.943.674.393 10.617.119.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.333.214.794 1.620.635.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.333.214.794 1.620.635.261
Banka Kredileri
7 4.333.214.794 1.620.635.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
903.491.198 772.569.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
903.491.198 772.569.856
Banka Kredileri
7 900.226.551 766.336.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.264.647 6.233.605
Ticari Borçlar
5.579.748.660 3.083.354.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,31 3.167.544 4.117.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.576.581.116 3.079.237.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 28.164.060 11.158.749
Diğer Borçlar
60.576.850 205.591.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,31 59.151.600 205.312.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.425.250 279.174
Türev Araçlar
0 65.554.675
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 65.554.675
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
127.868.543 100.421.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 127.868.543 100.421.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.457.298 17.333.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.018.625 3.032.935
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.438.673 14.300.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.636.630 96.286.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 64.636.630 96.286.110
ARA TOPLAM
11.105.158.033 5.972.906.227
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.105.158.033 5.972.906.227
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
929.434.566 839.994.216
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
929.434.566 839.994.216
Banka Kredileri
7 927.357.343 837.236.247
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.077.223 2.757.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 31.253.770 24.505.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 788.161.265 570.067.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.748.849.601 1.434.567.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.854.007.634 7.407.473.571
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.802.105.370 3.209.645.842
Ödenmiş Sermaye
22 190.970.000 190.970.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -128.911.890 -64.567.763
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 445.982.390 15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.560.754.371 1.574.556.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.561.000.566 1.574.700.744
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 1.576.653.012 1.583.492.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -15.652.446 -8.791.736
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22 -246.195 -143.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
340.359.560 144.881.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 340.359.560 144.881.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
209.113.864 78.622.024
Yasal Yedekler
22 209.113.864 78.622.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 878.847.165 162.445.260
Net Dönem Karı veya Zararı
22 304.989.910 1.107.469.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 287.561.389 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.089.666.759 3.209.645.842
TOPLAM KAYNAKLAR
16.943.674.393 10.617.119.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -26.765.386 15.269.029 252.938.157 -1.238.083 -38.934 55.993.439 36.867.423 64.604.605 139.595.256 728.195.506 0 728.195.506
Transferler
3.952.224 135.643.032 -139.595.256 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
201.027.120 -1.296.262 -23.965 91.597.587 1.078.063.683 1.369.368.163 1.369.368.163
Dönem Karı (Zararı)
1.078.063.683 1.078.063.683 1.078.063.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
201.027.120 -1.296.262 -23.965 91.597.587 291.304.480 291.304.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-37.802.377 37.802.377 -37.802.377 -37.802.377 -37.802.377
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-381.402 381.402 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 190.970.000 -64.567.763 15.269.029 453.583.875 -2.534.345 -62.899 147.591.026 78.622.024 162.826.662 1.078.063.683 2.059.761.292 2.059.761.292
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -64.567.763 15.269.029 1.583.492.480 -8.791.736 -143.831 144.881.024 78.622.024 162.445.260 1.107.469.355 3.209.645.842 0 3.209.645.842
Transferler
68.726.324 1.038.743.031 -1.107.469.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.811.707 -7.574.810 -102.364 195.478.536 304.989.910 569.602.979 92.221.563 661.824.542
Dönem Karı (Zararı)
304.989.910 304.989.910 62.523.570 367.513.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.811.707 -7.574.810 -102.364 195.478.536 264.613.069 29.697.993 294.311.062
Kar Payları
-209.152.645 -209.152.645 -20.051.746 -229.204.391
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-64.344.127 64.344.127 -64.344.127 -64.344.127 0 -64.344.127
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
523.200.071 523.200.071 15.540.103 538.740.174
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.400.012 1.400.012
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-92.486.710 -69.916.499 714.100 -2.578.611 -34.183.737 -198.451.457 198.451.457 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.734.676 -14.660.617 -28.395.293 0 -28.395.293
Dönem Sonu Bakiyeler
22 190.970.000 -128.911.890 445.982.390 1.576.653.012 -15.652.446 -246.195 340.359.560 209.113.864 878.847.165 304.989.910 3.802.105.370 287.561.389 4.089.666.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
367.513.480 1.078.063.683 140.401.041 156.564.993
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.832.526 199.706.893 -64.600.417 28.196.893
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
183.523.967 202.606.603 -2.520.489 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.218.237 -1.683.457 -6.279.693 -3.115.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-136.486 -31.124 -66.427 -26.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136.486 -31.124 -66.427 -26.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73.336.718 -1.185.129 -55.733.808 31.338.971
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-76.257.140 -1.579.483 -57.652.694 30.616.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.886.300 387.195 1.898.777 716.489
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
34.122 7.159 20.109 6.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
195.478.536 91.597.587 36.509.349 32.314.977
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
195.478.536 91.597.587 36.509.349 32.314.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
294.311.062 291.304.480 -28.091.068 60.511.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
661.824.542 1.369.368.163 112.309.973 217.076.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.221.563 0 22.761.174 0
Ana Ortaklık Payları
569.602.979 1.369.368.163 89.548.799 217.076.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216113


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.836 Değişim: -0,24% Hacim : 10.195 Mio.TL Son veri saati : 10:21
Düşük 7.824 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9408 Değişim: 0,10%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2398 Değişim: 0,33%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2528
Açılış: 31,1368
1.887,85 Değişim: 0,21%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.888,92
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.