KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 20:59
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13.828.453.821 9.514.339.095 8.235.683.777 5.183.721.963
Satışların Maliyeti
-13.120.468.159 -8.484.363.527 -7.915.941.999 -4.642.943.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
707.985.662 1.029.975.568 319.741.778 540.778.819
BRÜT KAR (ZARAR)
707.985.662 1.029.975.568 319.741.778 540.778.819
Genel Yönetim Giderleri
-94.595.846 -45.645.892 -44.851.887 -21.571.276
Pazarlama Giderleri
-305.443.378 -179.855.559 -158.385.112 -96.967.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-338.205 -20.843 -151.510 -20.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.318.216.572 601.852.902 1.152.451.355 405.020.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-812.283.192 -452.099.243 -636.194.775 -358.061.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
813.541.613 954.206.933 632.609.849 469.178.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
127.594.023 529.243.786 111.193.332 9.319.347
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-793.906 -1.677.526 -9.776 -837.665
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1.860.943 -1.495.033 -1.476.037 -1.274.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.304.528 1.598.851 871.898 927.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
939.785.315 1.481.877.011 743.189.266 477.313.177
Finansman Gelirleri
1.105.565.648 663.455.730 844.804.643 388.785.042
Finansman Giderleri
-1.747.221.172 -1.046.285.946 -1.389.790.208 -574.041.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
298.129.791 1.099.046.795 198.203.701 292.056.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-71.017.352 -177.548.108 -40.808.285 -29.796.418
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-29.152.899 -84.689.649 -16.692.006 -39.268.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-41.864.453 -92.858.459 -24.116.279 9.471.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
227.112.439 921.498.687 157.395.416 262.260.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
227.112.439 921.498.687 157.395.416 262.260.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.229.091 0 16.690.592 0
Ana Ortaklık Payları
190.883.348 921.498.687 140.704.824 262.260.169
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.989.131 -1.720.394.280
Dönem Karı (Zararı)
227.112.439 921.498.687
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
227.112.439 921.498.687
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-200.363.484 112.882.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
72.787.279 32.146.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.626.939 85.049.437
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
73.626.939 85.049.437
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-406.248.609 -39.972.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-406.248.609 -39.972.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.470.907 35.658.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.470.636 -939.200.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.782.534 -2.053.934.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-445.782.534 -2.053.934.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-308.027.187 -110.911.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-308.027.187 -110.911.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.017.669.449 284.897.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.023.620.127 1.229.664.893
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.023.620.127 1.229.664.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.670.321 -288.917.947
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-214.670.321 -288.917.947
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.219.591 95.180.077
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-249.208.722 -1.815.574.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-520.897.987 -59.821.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.752.586 13.571.093
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.204.452 13.571.093
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
548.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-364.686.286 -97.049.125
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-362.253.093 -96.126.944
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.433.193 -922.181
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
22.722.031
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-182.076.777
Alınan Temettüler
3.112.490 934.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
461.081.455 1.618.115.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.777.619.888 2.214.289.750
Kredilerden Nakit Girişleri
2.777.619.888 2.214.289.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.911.939.198 -435.005.033
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.911.939.198 -435.005.033
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.761.904 -1.874.896
Ödenen Temettüler
-229.204.392
Ödenen Faiz
-364.613.264 -180.428.480
Alınan Faiz
191.980.325 21.133.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-244.805.663 -162.100.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
158.969.187 59.282.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.836.476 -102.818.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.519.704.774 498.900.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.433.868.298 396.082.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.433.868.298 1.519.704.774
Finansal Yatırımlar
1.120.875.059 1.047.908.349
Ticari Alacaklar
4.755.455.051 2.946.838.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
425.778 101.569.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.755.029.273 2.845.268.594
Diğer Alacaklar
158.485.039 57.687.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
39.134.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
119.350.112 57.687.020
Türev Araçlar
577.107.769 144.075.641
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
577.107.769 144.075.641
Stoklar
2.300.946.482 1.283.277.033
Peşin Ödenmiş Giderler
266.246.338 214.208.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
266.246.338 214.208.401
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.387.936 87.611.727
Diğer Dönen Varlıklar
59.621.891 32.350.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.621.891 32.350.921
ARA TOPLAM
10.678.993.863 7.333.662.376
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.678.993.863 7.333.662.376
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
1.210.323 832.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.210.323 832.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.944.657 7.808.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
968.000 968.000
Maddi Duran Varlıklar
2.888.050.536 2.420.638.382
Arazi ve Arsalar
694.037.511 556.354.413
Binalar
596.397.590 502.700.748
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.089.926.110 1.023.121.002
Taşıtlar
273.321.272 174.067.002
Mobilya ve Demirbaşlar
14.959.796 11.065.291
Özel Maliyetler
5.568.937 5.108.753
Yapılmakta Olan Yatırımlar
151.209.854 89.771.549
Diğer Maddi Duran Varlıklar
62.629.466 58.449.624
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.893.237 5.985.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
554.809.724 562.178.671
Şerefiye
44.014.405 43.251.838
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
3.449.259 2.611.549
Markalar
241.000.000 241.000.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
266.346.060 275.315.284
Peşin Ödenmiş Giderler
23.807.365 23.502.406
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.807.365 23.502.406
Ertelenmiş Vergi Varlığı
311.130.066 251.345.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.802.011.005 3.283.457.037
TOPLAM VARLIKLAR
14.481.004.868 10.617.119.413
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.900.922.688 1.620.635.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.900.922.688 1.620.635.261
Banka Kredileri
2.900.922.688 1.620.635.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
745.194.522 772.569.856
Ticari Borçlar
5.071.296.391 3.083.354.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.133.670 4.117.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.068.162.721 3.079.237.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.118.228 11.158.749
Diğer Borçlar
732.233 205.591.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
205.312.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
732.233 279.174
Türev Araçlar
65.554.675
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
65.554.675
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
130.522.090 100.421.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
130.522.090 100.421.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.053.181 17.333.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.610.534 3.032.935
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.442.647 14.300.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.014.548 96.286.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.014.548 96.286.110
ARA TOPLAM
8.937.853.881 5.972.906.227
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.937.853.881 5.972.906.227
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
850.963.758 839.994.216
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.507.171 24.505.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.507.171 24.505.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
689.323.273 570.067.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.565.794.202 1.434.567.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.503.648.083 7.407.473.571
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.712.556.571 3.209.645.842
Ödenmiş Sermaye
190.970.000 190.970.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-128.911.890 -64.567.763
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
445.982.390 15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.630.495.772 1.574.556.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.630.695.650 1.574.700.744
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.642.380.957 1.583.492.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.685.307 -8.791.736
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-199.878 -143.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.850.211 144.881.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
303.850.211 144.881.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
209.113.864 78.622.024
Yasal Yedekler
209.113.864 78.622.024
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
870.172.876 162.445.260
Net Dönem Karı veya Zararı
190.883.348 1.107.469.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
264.800.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.977.356.785 3.209.645.842
TOPLAM KAYNAKLAR
14.481.004.868 10.617.119.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -26.765.386 15.269.029 252.938.157 -1.238.083 -38.934 55.993.439 36.867.423 64.604.605 139.595.256 728.195.506 0 728.195.506
Transferler
3.952.224 135.643.032 -139.595.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
170.410.827 1.102.418 -3.245 59.282.611 921.498.687 1.152.291.298 0 1.152.291.298
Dönem Karı (Zararı)
921.498.687 921.498.687 0 921.498.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
170.410.827 1.102.418 -3.245 59.282.611 230.792.611 0 230.792.611
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-37.802.377 37.802.377 -37.802.377 -37.802.377 0 -37.802.377
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 -64.567.763 15.269.029 423.348.984 -135.665 -42.179 115.276.050 78.622.024 162.445.260 921.498.687 1.842.684.427 0 1.842.684.427
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.970.000 -64.567.763 15.269.029 1.583.492.480 -8.791.736 -143.831 144.881.024 78.622.024 162.445.260 712.885.211 2.815.061.698 0 2.815.061.698
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
394.584.144 394.584.144 0 394.584.144
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.107.469.355 3.209.645.842 0 3.209.645.842
Transferler
68.726.324 1.038.743.031 -1.107.469.355 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
133.865.363 -3.607.671 -56.047 158.969.187 190.883.348 480.054.180 69.460.388 549.514.568
Dönem Karı (Zararı)
190.883.348 190.883.348 36.229.091 227.112.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
133.865.363 -3.607.671 -56.047 158.969.187 289.170.832 33.231.297 322.402.129
Kar Payları
-209.152.645 -209.152.645 -20.051.746 -229.204.391
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-64.344.127 64.344.127 -64.344.127 -64.344.127 0 -64.344.127
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
523.200.071 523.200.071 15.540.103 538.740.174
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.400.012 1.400.012
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-92.486.710 -69.916.499 714.100 -2.578.611 -34.183.737 -198.451.457 198.451.457 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.060.387 -23.334.906 -28.395.293 0 -28.395.293
Dönem Sonu Bakiyeler
190.970.000 -128.911.890 445.982.390 1.642.380.957 -11.685.307 -199.878 303.850.211 209.113.864 870.172.876 190.883.348 3.712.556.571 264.800.214 3.977.356.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
227.112.439 921.498.687 157.395.416 262.260.169
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
163.432.942 171.510.000 164.992.556 134.543.469
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
186.044.455 202.606.603 186.044.455 160.151.740
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.938.544 1.431.712 -3.055.048 -1.554.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-70.059 -4.214 -4.038 -10.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-70.059 -4.214 -4.038 -10.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.602.910 -32.524.101 -17.992.813 -24.042.493
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-18.604.446 -32.195.776 -18.604.446 -24.402.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
987.524 -329.294 610.825 357.636
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
14.012 969 808 2.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
158.969.187 59.282.611 151.071.776 36.914.236
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.969.187 59.282.611 151.071.776 36.914.236
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
158.969.187 59.282.611 151.071.776 36.914.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.402.129 230.792.611 316.064.332 171.457.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
549.514.568 1.152.291.298 473.459.748 433.717.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
69.460.388 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
480.054.180 1.152.291.298 473.459.748 433.717.874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186773


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.