KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 22:13
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 4.330.617.132 1.475.836.844
Satışların Maliyeti
23 -3.841.420.383 -1.402.569.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
489.196.749 73.267.770
BRÜT KAR (ZARAR)
489.196.749 73.267.770
Genel Yönetim Giderleri
24 -24.074.616 -9.130.963
Pazarlama Giderleri
24 -78.104.663 -24.946.292
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 -13.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 196.832.082 75.483.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -94.037.596 -34.867.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
489.811.956 79.793.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 3.420.295 283.538
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -839.861 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-220.609 -266.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
671.471 172.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
492.843.252 79.982.752
Finansman Gelirleri
27 274.670.688 85.688.983
Finansman Giderleri
27 -472.244.315 -150.404.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.269.625 15.267.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.308.402 -3.805.647
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -45.421.383 -651.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 3.112.981 -3.154.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
252.961.223 11.461.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
252.961.223 11.461.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
252.961.223 11.461.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-342.123.351 -143.058.737
Dönem Karı (Zararı)
22 252.961.223 11.461.834
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
252.961.223 11.461.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.327.444 -4.152.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 14.776.856 6.378.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.468.379 -11.426.094
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8-20 41.468.379 -11.426.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.401.372 -2.258.890
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -26.401.372 -2.258.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 20.483.581 3.154.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-645.412.018 -150.367.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.240.656.521 -368.645.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-30 -1.240.656.521 -368.645.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.833.471 5.632.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 30.833.471 5.632.842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 302.102.854 82.159.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
349.966.113 264.032.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-30 349.966.113 264.032.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.325.593 468.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-30 37.325.593 468.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.983.528 -134.016.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-124.983.528 -134.016.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-342.123.351 -143.058.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.854.297 -40.088.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.944.525 194.670
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18.944.525 194.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.718.254 -13.423.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -25.241.548 -13.068.474
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -476.706 -355.210
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
10 -6.014.642 -26.859.226
Alınan Temettüler
934.074 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
595.759.875 303.009.015
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
777.883.100 386.153.721
Kredilerden Nakit Girişleri
7 777.883.100 386.153.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-129.030.538 -65.557.519
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -129.030.538 -65.557.519
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.089.634 -490.142
Ödenen Faiz
-60.562.897 -19.294.140
Alınan Faiz
9.559.844 2.197.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
241.782.227 119.862.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.368.375 9.372.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.150.602 129.234.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
498.900.970 327.845.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
763.051.572 457.079.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 763.051.572 498.900.970
Finansal Yatırımlar
56.361.917 36.038.234
Diğer Finansal Yatırımlar
6 56.361.917 36.038.234
Ticari Alacaklar
1.881.337.881 1.153.061.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-30 3.576.798 5.854.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.877.761.083 1.147.207.026
Diğer Alacaklar
22.082.720 4.862.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 0 600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.082.720 4.861.690
Türev Araçlar
200.588.712 225.374.770
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 200.588.712 225.374.770
Stoklar
11 803.382.704 860.125.939
Peşin Ödenmiş Giderler
106.159.773 187.217.176
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 106.159.773 187.217.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 13.670.232 8.278.620
Diğer Dönen Varlıklar
51.521.077 28.869.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 51.521.077 28.869.746
ARA TOPLAM
3.898.156.588 3.002.729.564
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.898.156.588 3.002.729.564
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
549.293 543.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 549.293 543.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 5.058.645 5.316.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 16.292.000 16.292.000
Maddi Duran Varlıklar
757.258.742 592.884.673
Arazi ve Arsalar
17 123.206.001 102.458.001
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17 7.192.306 4.590.874
Binalar
17 141.493.470 117.094.920
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 387.280.100 309.342.727
Taşıtlar
17 60.279.830 8.921.776
Mobilya ve Demirbaşlar
17 9.091.765 7.640.108
Özel Maliyetler
17 6.324.084 5.512.449
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 22.391.186 37.323.818
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 8.190.457 3.657.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.010.043 3.587.810
Şerefiye
18 62.578.895 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.431.148 3.587.810
Peşin Ödenmiş Giderler
14.981.862 8.027.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.981.862 8.027.627
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 90.992.694 51.470.391
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
970.530.833 691.976.988
TOPLAM VARLIKLAR
4.868.687.421 3.694.706.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.139.652.315 1.051.300.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.139.652.315 1.051.300.420
Banka Kredileri
7 1.139.652.315 1.051.300.420
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
517.330.468 266.558.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
517.330.468 266.558.959
Banka Kredileri
7 517.330.468 266.558.959
Ticari Borçlar
1.135.730.715 1.139.289.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-30 334.530 5.822.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.135.396.185 1.133.467.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 10.113.671 2.701.254
Diğer Borçlar
11.221.228 8.835.403
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-30 851.201 8.707.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.370.027 127.817
Türev Araçlar
80.645 55.543
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 80.645 55.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.315.624 74.225.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 84.315.624 74.225.292
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.431.299 582.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.692.984 157.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 10.738.315 425.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.071.596 22.090.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 64.071.596 22.090.560
ARA TOPLAM
2.975.947.561 2.565.639.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.975.947.561 2.565.639.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
693.629.643 282.251.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
693.629.643 282.251.126
Banka Kredileri
7 693.629.643 282.251.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.207.081 3.657.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 10.207.081 3.657.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 174.968.352 114.962.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.805.076 400.871.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.854.752.637 2.966.511.046
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.013.934.784 728.195.506
Ödenmiş Sermaye
22 190.970.000 190.970.000
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -48.426.416 -26.765.386
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 15.269.029 15.269.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
288.627.671 251.661.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
288.661.506 251.700.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 287.599.866 252.938.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 1.061.640 -1.238.083
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22 -33.835 -38.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.361.814 55.993.439
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 78.361.814 55.993.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
62.300.112 36.867.423
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
22 62.300.112 36.867.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 173.871.351 64.604.605
Net Dönem Karı veya Zararı
22 252.961.223 139.595.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.013.934.784 728.195.506
TOPLAM KAYNAKLAR
4.868.687.421 3.694.706.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 84.500.000 57.194.029 62.149.360 -705.523 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 384.508.482 0 384.508.482
Transferler
22 2.375.830 40.906.460 -43.282.290 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -101.804 9.372.218 11.461.834 20.732.248 0 20.732.248
Dönem Karı (Zararı)
22 11.461.834 11.461.834 0 11.461.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -101.804 9.372.218 9.270.414 0 9.270.414
Sermaye Arttırımı
22 106.470.000 -41.925.000 -64.545.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 190.970.000 15.269.029 62.149.360 -807.327 24.725.806 10.102.037 91.369.991 11.461.834 405.240.730 0 405.240.730
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 190.970.000 -26.765.386 15.269.029 252.938.157 -1.238.083 -38.934 55.993.439 36.867.423 64.604.605 139.595.256 728.195.506 0 728.195.506
Transferler
22 3.771.659 135.823.597 -139.595.256 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 34.661.709 2.299.723 5.099 22.368.375 252.961.223 312.296.129 0 312.296.129
Dönem Karı (Zararı)
22 252.961.223 252.961.223 0 252.961.223
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 34.661.709 2.299.723 5.099 22.368.375 59.334.906 0 59.334.906
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 -21.661.030 21.661.030 -21.661.030 -21.661.030 0 -21.661.030
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
22 -4.895.821 -4.895.821 0 -4.895.821
Dönem Sonu Bakiyeler
22 190.970.000 -48.426.416 15.269.029 287.599.866 1.061.640 -33.835 78.361.814 62.300.112 173.871.351 252.961.223 1.013.934.784 0 1.013.934.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
252.961.223 11.461.834
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.966.531 -101.804
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.454.863 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.986.654 -132.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.622 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6.622 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.481.608 30.409
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-7.793.155 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-686.930 30.409
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-1.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.368.375 9.372.218
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.368.375 9.372.218
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22.368.375 9.372.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.334.906 9.270.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
312.296.129 20.732.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
312.296.129 20.732.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028946


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.