KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 21:23
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 6.012.625.571 3.237.769.321 1.948.516.343 1.072.645.299
Satışların Maliyeti
22 -5.698.748.727 -3.086.848.473 -1.826.712.190 -1.021.744.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
313.876.844 150.920.848 121.804.153 50.901.095
BRÜT KAR (ZARAR)
313.876.844 150.920.848 121.804.153 50.901.095
Genel Yönetim Giderleri
23 -25.647.578 -13.516.381 -6.462.815 -4.644.592
Pazarlama Giderleri
23 -98.036.868 -40.352.970 -36.333.214 -16.388.972
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -21.375 -52.132 -610 -5.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 234.650.262 162.569.702 87.697.965 73.483.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -128.420.751 -65.585.908 -60.732.592 -34.276.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.400.534 193.983.159 105.972.887 69.069.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.278.905 714.158 3.724.840 206.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -102.008 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -229.467 -87.396 420.700 78.514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 417.577 750.781 287.769 246.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
300.867.549 195.258.694 110.406.196 69.600.640
Finansman Gelirleri
26 343.698.102 216.971.200 185.733.417 111.278.316
Finansman Giderleri
26 -590.761.066 -362.300.554 -270.687.277 -161.115.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.804.585 49.929.340 25.452.336 19.762.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.075.201 -7.292.940 -9.106.420 -1.363.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.606.621 -1.832.474 -3.546.938 376.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.468.580 -5.460.466 -5.559.482 -1.740.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,23520000 0,50460000 0,08600000 0,02177000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.921.440 -94.439.977
Dönem Karı (Zararı)
44.729.384 42.636.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 44.729.384 42.636.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.071.935 10.522.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -10.019.938 9.585.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -5.979.681 592.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.459.104 -5.307.334
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 3.468.580 5.652.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.578.889 -147.599.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,29 -298.652.269 17.178.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 5.160.305 -4.980.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -286.865.548 -258.014.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,29 330.565.743 54.421.406
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 71.139.512 59.292.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.073.368 -15.497.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.921.440 -94.439.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.288.406 -120.591.233
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -26.339.102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.222.042 124.219
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Çıkışları
-78.774.196 -53.114.997
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -12.671.966 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
17 -47.064.286 -41.261.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.351.952 424.507.546
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.031.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 836.064.400 704.685.597
Kredilerden Nakit Girişleri
836.064.400 704.685.597
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13,6 -674.499.200 -261.814.447
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-674.499.200 -261.814.447
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.646.273 0
Ödenen Faiz
26 -104.916.072 -50.323.895
Alınan Faiz
26 11.349.097 9.929.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.857.894 209.476.336
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.324.628 14.871.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.533.266 224.347.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.845.182 148.566.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 209.311.916 372.913.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 209.311.916 327.845.182
Finansal Yatırımlar
5 23.107.820 32.104.780
Ticari Alacaklar
733.941.247 430.505.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 1.659.593 1.384.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 732.281.654 429.121.106
Diğer Alacaklar
10.001.956 15.144.060
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.001.356 15.144.060
Türev Araçlar
9 54.299.806 10.668.553
Stoklar
10 751.979.041 459.113.825
Peşin Ödenmiş Giderler
11 230.496.922 48.896.941
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 2.131.651 1.262.430
Diğer Dönen Varlıklar
20 19.772.972 13.557.419
ARA TOPLAM
2.035.043.331 1.339.099.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.035.043.331 1.339.099.007
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
267.415 285.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 267.415 285.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.795.924 4.936.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 16.292.000 12.863.685
Maddi Duran Varlıklar
16 578.763.644 285.597.731
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.102.056 2.395.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 13.653.810 1.356.251
Peşin Ödenmiş Giderler
11 410.746 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 25.762.365 13.566.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
654.245.057 334.240.587
TOPLAM VARLIKLAR
2.689.288.388 1.673.339.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
736.310.009 340.126.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
736.310.009 340.126.709
Banka Kredileri
6 736.310.009 340.126.709
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 197.288.998 185.994.988
Ticari Borçlar
734.513.927 392.005.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 3.237.398 89.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 731.276.529 391.915.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.533.321 1.818.309
Diğer Borçlar
27.301.971 15.479.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,29 27.111.038 14.959.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 190.933 519.359
Türev Araçlar
9 50.023 2.017.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 64.911.351 20.913.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 61.225
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.680.988 6.613.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 488.919 45.101
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.192.069 6.568.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 30.167.951 8.386.538
ARA TOPLAM
1.799.758.539 973.418.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.799.758.539 973.418.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 207.117.364 293.157.916
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.930.390 2.564.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.930.390 2.564.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 76.106.411 19.690.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.154.165 315.413.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.086.912.704 1.288.831.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
602.375.684 384.508.482
Ödenmiş Sermaye
190.970.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.589.676 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.269.029 57.194.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
238.846.703 61.443.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
238.877.655 61.443.837
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
240.610.279 62.149.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.732.624 -705.523
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-30.952 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.678.216 15.353.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.678.216 15.353.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.691.713 7.726.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.780.315 115.008.531
Net Dönem Karı veya Zararı
44.729.384 43.282.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
602.375.684 384.508.482
TOPLAM KAYNAKLAR
2.689.288.388 1.673.339.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 0 273.293.802
Transferler
-51.579 27.046.930 -26.995.351 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.124.167 -268.319 14.871.093 42.636.400 91.363.341 0 91.363.341
Dönem Karı (Zararı)
42.636.400 42.636.400 0 42.636.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.124.167 -268.319 14.871.093 48.726.941 0 48.726.941
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.445.108 18.586.037 -3.445.108 3.445.108 22.031.145 0 22.031.145
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 0 57.194.029 61.274.646 -868.749 19.217.224 7.726.207 115.008.531 42.636.400 386.688.288 0 386.688.288
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 0 57.194.029 62.149.360 -705.523 0 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 384.508.482 0 384.508.482
Transferler
2.375.830 40.906.460 -43.282.290 238.456.878 0 238.456.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.460.919 -1.027.101 -30.952 16.324.628 44.729.384 44.729.384 0 44.729.384
Dönem Karı (Zararı)
44.729.384 193.727.494 0 193.727.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
178.460.919 -1.027.101 -30.952 16.324.628
Sermaye Arttırımı
106.470.000 -41.925.000 -64.545.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.589.676 20.589.676 -20.589.676 -20.589.676 0 -20.589.676
Dönem Sonu Bakiyeler
21 190.970.000 -20.589.676 15.269.029 240.610.279 -1.732.624 -30.952 31.678.216 30.691.713 70.780.315 44.729.384 602.375.684 0 602.375.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.729.384 42.636.400 16.345.916 18.399.188
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
177.402.864 33.855.848 178.066.649 -340.949
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
219.518.730 43.735.705 219.518.730 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.333.898 -343.997 -545.192 -445.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-40.197 0 33.154 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-40.197 0 33.154 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.741.771 -9.535.860 -40.940.043 104.096
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-41.057.812 -9.611.538 -41.057.812 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
306.796 75.678 125.394 104.096
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
9.245 0 -7.625 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.324.628 14.871.093 1.588.708 7.736.796
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.324.628 14.871.093 1.588.708 7.736.796
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
16.324.628 14.871.093 1.588.708 7.736.796
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5095 Değişim: 0,28%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,2931 Değişim: 0,14%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
796,79 Değişim: 0,40%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 800,49
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.