KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 15:45
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.475.836.844 1.059.107.296
Satışların Maliyeti
22 -1.402.569.074 -997.286.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.267.770 61.821.220
BRÜT KAR (ZARAR)
73.267.770 61.821.220
Genel Yönetim Giderleri
23 -9.130.963 -5.039.028
Pazarlama Giderleri
23 -24.946.292 -13.057.053
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -13.116 -45.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 75.483.143 48.794.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -34.867.467 -15.446.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.793.075 77.028.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 283.538 390.103
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -266.588 -196.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 172.727 227.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.982.752 77.449.174
Finansman Gelirleri
26 85.688.983 45.821.776
Finansman Giderleri
26 -150.404.254 -97.251.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.267.481 26.019.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.805.647 -6.586.341
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -651.541 -2.022.467
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.154.106 -4.563.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.834 19.432.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.834 19.432.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.461.834 19.432.780
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.058.737 126.158.149
Dönem Karı (Zararı)
11.461.834 19.432.780
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 11.461.834 19.432.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.152.618 10.280.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 6.378.260 2.333.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -11.426.094 764.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 -2.258.890 2.619.383
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 3.154.106 4.563.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.367.953 96.444.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,29 -368.645.469 -44.424.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 5.632.842 -1.753.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 82.159.724 61.232.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,29 264.032.839 206.676.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,29 468.232 -640.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.016.121 -124.646.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-143.058.737 126.158.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.088.240 -27.898.293
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 51.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 194.670 173.191
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 194.670 173.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.423.684 -3.871.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -13.068.474 -3.871.810
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -355.210 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-26.859.226 -24.251.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.009.015 93.376.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
386.153.721 161.414.367
Kredilerden Nakit Girişleri
6 386.153.721 161.414.367
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.557.519 -57.942.589
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13,6 -490.142 0
Ödenen Faiz
26 -19.294.140 -12.156.965
Alınan Faiz
26 2.197.095 2.061.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.862.038 191.636.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.372.218 5.144.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.234.256 196.781.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 327.845.182 148.566.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 457.079.438 345.347.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 457.079.438 327.845.182
Finansal Yatırımlar
5 65.334.830 32.104.780
Ticari Alacaklar
805.428.043 430.505.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 1.476.834 1.384.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 803.951.209 429.121.106
Diğer Alacaklar
9.512.419 15.144.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.512.419 15.144.060
Türev Araçlar
9 56.383.954 10.668.553
Stoklar
10 383.079.457 459.113.825
Peşin Ödenmiş Giderler
11 158.810.250 48.896.941
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 415.012
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 158.810.250 48.481.929
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.543.726 1.262.430
Diğer Dönen Varlıklar
20 16.440.821 13.557.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 16.440.821 13.557.419
ARA TOPLAM
1.953.612.938 1.339.099.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.953.612.938 1.339.099.007
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 10.197.097 10.197.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.197.097 10.197.097
Diğer Alacaklar
8 284.414 285.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 284.414 285.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 5.109.026 4.936.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 12.863.685 12.863.685
Maddi Duran Varlıklar
16 292.685.594 285.597.731
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.039.872 2.395.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.609.282 1.356.251
Peşin Ödenmiş Giderler
11 821.623 3.042.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 821.623 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 18.267.993 13.566.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
343.878.586 334.240.587
TOPLAM VARLIKLAR
2.297.491.524 1.673.339.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 640.742.553 340.126.709
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 209.368.518 185.994.988
Ticari Borçlar
662.514.434 392.005.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,29 5.437.067 89.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 657.077.367 391.915.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.686.944 1.818.309
Diğer Borçlar
15.078.921 15.479.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,29 14.592.129 14.959.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 486.792 519.359
Türev Araçlar
9 15.157.538 2.017.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 33.474.212 20.913.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 61.225
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.133.657 6.613.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 941.588 45.101
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.192.069 6.568.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 13.266.202 8.386.538
ARA TOPLAM
1.599.422.979 973.418.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.599.422.979 973.418.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 262.368.004 293.157.916
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.943.671 2.564.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.943.671 2.564.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 27.516.140 19.690.766
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.827.815 315.413.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.892.250.794 1.288.831.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
405.240.730 384.508.482
Ödenmiş Sermaye
21 190.970.000 84.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 15.269.029 57.194.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 61.342.033 61.443.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 61.342.033 61.443.837
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 62.149.360 62.149.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -807.327 -705.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 24.725.806 15.353.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 24.725.806 15.353.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 10.102.037 7.726.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 91.369.991 115.008.531
Net Dönem Karı veya Zararı
21 11.461.834 43.282.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
405.240.730 384.508.482
TOPLAM KAYNAKLAR
2.297.491.524 1.673.339.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 273.293.802
Transferler
26.995.351 -26.995.351 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.113.850 80.535 34.194.385 34.194.385 5.144.870 5.144.870 19.432.780 19.432.780 58.772.035 58.772.035
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.315.908 -519.895 60.796.013 60.796.013 9.491.001 9.491.001 11.171.315 111.511.844 19.432.780 130.944.624 332.065.837 332.065.837
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 57.194.029 62.149.360 -705.523 61.443.837 61.443.837 15.353.588 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 158.290.821 384.508.482 384.508.482
Transferler
2.375.830 40.906.460 -43.282.290 -2.375.830 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.804 -101.804 -101.804 9.372.218 9.372.218 11.461.834 11.461.834 20.732.248 20.732.248
Sermaye Arttırımı
106.470.000 -41.925.000 -64.545.000 -64.545.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 190.970.000 15.269.029 62.149.360 -807.327 61.342.033 61.342.033 24.725.806 24.725.806 10.102.037 91.369.991 11.461.834 102.831.825 405.240.730 405.240.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.834 19.432.780
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.804 34.194.385
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 43.735.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-132.213 103.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.409 -9.644.570
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-9.621.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.409 -22.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.372.218 5.144.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.372.218 5.144.870
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
9.372.218 5.144.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.270.414 39.339.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.732.248 58.772.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.732.248 58.772.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,5375 Değişim: 0,74%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5426
Açılış: 8,4746
10,1232 Değişim: 0,83%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1346
Açılış: 10,0403
495,09 Değişim: 0,22%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 495,74
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.