KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:05
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.165.124.022 1.510.796.915 1.106.016.726 729.194.727
Satışların Maliyeti
22 -2.065.104.269 -1.426.487.161 -1.067.818.193 -683.702.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.019.753 84.309.754 38.198.533 45.492.720
BRÜT KAR (ZARAR)
100.019.753 84.309.754 38.198.533 45.492.720
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.871.789 -6.246.910 -3.832.761 -3.021.379
Pazarlama Giderleri
23 -23.963.998 -20.540.210 -10.906.945 -10.556.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -46.997 -54.567 -1.924 -27.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 89.086.163 90.742.263 40.291.279 41.352.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -31.309.271 -75.054.568 -15.862.938 -56.599.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.913.861 73.155.762 47.885.244 16.640.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 507.890 265.209 117.787 113.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -102.008 0 -102.008 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -165.910 81.616 30.850 -17.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 504.221 275.224 277.007 151.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.658.054 73.777.811 48.208.880 16.887.705
Finansman Gelirleri
26 105.692.884 61.539.044 59.871.108 33.230.117
Finansman Giderleri
26 -201.184.575 -110.058.174 -103.932.746 -41.523.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.166.363 25.258.681 4.147.242 8.594.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.929.151 -9.075.844 657.190 613.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.209.368 -1.207.331 -186.901 -737.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.719.783 -7.868.513 844.091 1.351.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,29380000 0,19620000 0,05820000 0,11160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.425.735 64.575.846
Dönem Karı (Zararı)
21 24.237.212 16.182.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.269.039 10.025.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.553.847 2.834.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
651.718 118.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.656.309 -796.310
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.719.783 7.868.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
154.919.484 38.367.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 47.532.298 22.935.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.695.041 -10.144.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 123.601.479 66.274.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.813.303 -30.515.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 11.998.389 20.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.704.338 -10.202.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.425.735 64.575.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.611.718 -56.093.330
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5,13 0 95.868
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5,13 -107.083 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 281.119 60.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -19.225.782 -16.533.017
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
9 -31.559.972 -39.716.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.218.805 33.724.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
444.606.602 212.984.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.493.534 -159.929.038
Ödenen Faiz
26 -28.881.721 -25.140.102
Alınan Faiz
26 4.987.458 5.808.577
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368.032.822 42.206.519
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 7.134.297 1.386.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.167.119 43.593.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.566.399 233.269.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 523.733.518 276.862.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 523.733.518 148.566.399
Finansal Yatırımlar
5 2.702.937 2.556.735
Ticari Alacaklar
7 494.535.307 542.120.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
922.491 3.074.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
493.612.816 539.046.148
Diğer Alacaklar
8 9.639.422 9.638.349
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 23.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.639.422 9.614.891
Türev Araçlar
9 33.409.613 4.094.473
Stoklar
10 179.367.762 302.969.241
Peşin Ödenmiş Giderler
11 62.534.289 46.484.266
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 500.820 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 10.391.523 8.962.226
ARA TOPLAM
1.316.815.191 1.065.392.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.316.815.191 1.065.392.461
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
7 8.876.033 8.822.866
Diğer Alacaklar
8 2.813.822 1.119.854
Türev Araçlar
9 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.573.371 4.612.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.500.000 11.500.000
Maddi Duran Varlıklar
15 236.169.250 179.250.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 573.684 365.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
573.684 365.879
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 6.403.281 6.393.414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.951.455 215.107.051
TOPLAM VARLIKLAR
1.590.766.646 1.280.499.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 221.027.632 101.222.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 114.559.240 81.548.763
Ticari Borçlar
7 564.121.533 574.934.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.058.986 167.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
561.062.547 574.767.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.249.626 1.444.264
Diğer Borçlar
8 15.780.153 3.781.764
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.609.517 3.540.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
170.636 241.751
Türev Araçlar
9 0 2.244.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 27.024.514 20.809.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.266.443 1.572.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 393.146 264.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
263.980 10.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
129.166 253.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.247.291 10.686.367
ARA TOPLAM
952.669.578 798.508.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
952.669.578 798.508.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 275.457.319 198.710.777
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.477.181 2.055.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.477.181 2.055.194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 21.300.460 7.930.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.234.960 208.696.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.251.904.538 1.007.205.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
338.862.108 273.293.802
Ödenmiş Sermaye
21 84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 60.777.786 26.601.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.777.786 26.601.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.299.398 27.202.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.612 -600.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 11.480.428 4.346.131
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.480.428 4.346.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 11.171.315 11.171.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 111.532.483 84.516.493
Net Dönem Karı veya Zararı
21 24.237.212 26.995.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
338.862.108 273.293.802
TOPLAM KAYNAKLAR
1.590.766.646 1.280.499.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845
Transferler
21 2.032.987 17.873.184 -19.906.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 90.902 1.386.741 16.182.837 17.478.676 17.478.676
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -608.431 2.864.048 11.171.315 84.398.068 16.182.837 260.967.521 260.967.521
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 273.293.802
Transferler
21 -20.639 27.015.990 -26.995.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 34.117.979 78.818 7.134.297 24.237.212 65.568.306 65.568.306
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.299.398 -521.612 11.480.428 11.171.315 111.532.483 24.237.212 338.862.108 338.862.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.196.797 -90.902 2.412 -109.336
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.735.705 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.048 -116.541 -2.202 -140.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.639.956 25.639 4.614 30.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.639.956 25.639 4.614 30.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.134.297 1.386.741 1.989.427 397.518
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.134.297 1.386.741 1.989.427 397.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.331.094 1.295.839 1.991.839 288.182
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.568.306 17.478.676 6.796.271 9.496.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.568.306 17.478.676 6.796.271 9.496.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.