KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 20:08
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.059.107.296 781.602.188
Satışların Maliyeti
22 -997.286.076 -742.785.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.821.220 38.817.034
BRÜT KAR (ZARAR)
61.821.220 38.817.034
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.039.028 -3.225.531
Pazarlama Giderleri
23 -13.057.053 -9.984.154
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -45.073 -27.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 48.794.884 49.489.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -15.446.333 -18.455.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.028.617 56.614.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 390.103 152.094
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -196.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
25 227.214 123.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.449.174 56.890.106
Finansman Gelirleri
26 45.821.776 28.308.927
Finansman Giderleri
26 -97.251.829 -68.535.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.019.121 16.663.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -6.586.341 -9.689.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.022.467 -469.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.563.874 -9.220.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.432.780 6.974.440
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.432.780 6.974.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.432.780 6.974.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,23560000 0,08500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
126.158.149 -75.143.524
Dönem Karı (Zararı)
21 19.432.780 6.974.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.280.709 11.610.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.333.425 1.234.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
764.028 48.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.619.383 1.107.771
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.563.873 9.220.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.444.660 -93.728.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -44.424.007 -142.688.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.753.818 -23.112.205
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 61.232.447 -2.845.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 206.676.551 59.846.526
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -640.314 851.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.646.199 14.218.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.158.149 -75.143.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.898.293 -53.538.247
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5/13 51.653 -88.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15/16 173.191 58.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15/16 -3.871.810 -7.301.212
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
9 -24.251.327 -46.207.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.376.522 45.995.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
161.414.367 171.030.020
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.942.589 -115.239.129
Ödenen Faiz
26 -12.156.965 -12.515.216
Alınan Faiz
26 2.061.709 2.719.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.636.378 -82.686.684
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21 5.144.870 989.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.781.248 -81.697.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.566.399 233.269.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 345.347.647 151.571.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 345.347.647 148.566.399
Finansal Yatırımlar
5 2.821.209 2.556.735
Ticari Alacaklar
7 586.502.579 542.120.772
Diğer Alacaklar
8 10.633.511 9.638.349
Türev Araçlar
9 26.100.968 4.094.473
Stoklar
10 241.736.794 302.969.241
Peşin Ödenmiş Giderler
11 157.105.667 46.484.266
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.104.513 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 8.969.237 8.962.226
ARA TOPLAM
1.380.322.125 1.065.392.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.380.322.125 1.065.392.461
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 8.865.066 8.822.866
Diğer Alacaklar
8 1.878.510 1.119.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 4.296.363 4.612.490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.500.000 11.500.000
Maddi Duran Varlıklar
15 224.369.990 179.250.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 347.322 365.879
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 347.322 365.879
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 5.616.111 6.393.414
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.915.376 215.107.051
TOPLAM VARLIKLAR
1.640.237.501 1.280.499.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 178.757.502 101.222.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 87.874.092 81.548.763
Ticari Borçlar
7 781.611.387 574.934.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.495.125 1.444.264
Diğer Borçlar
8 3.141.450 3.781.764
Türev Araçlar
9 0 2.244.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 13.645.448 20.809.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.022.467 1.572.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 640.952 264.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18/19 177.904 10.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 463.048 253.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.435.758 10.686.367
ARA TOPLAM
1.073.624.181 798.508.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.624.181 798.508.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 210.846.006 198.710.777
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.339.483 2.055.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.339.483 2.055.194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 21.361.994 7.930.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.547.483 208.696.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.308.171.664 1.007.205.710
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
332.065.837 273.293.802
Ödenmiş Sermaye
84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.796.013 26.601.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.796.013 26.601.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.315.908 27.202.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-519.895 -600.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.491.001 4.346.131
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.491.001 4.346.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.171.315 11.171.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.511.844 84.516.493
Net Dönem Karı veya Zararı
19.432.780 26.995.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.065.837 273.293.802
TOPLAM KAYNAKLAR
1.640.237.501 1.280.499.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845
Transferler
21 2.032.987 17.873.184 -19.906.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 18.434 989.223 6.974.440 7.982.097 7.982.097
Dönem Sonu Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -499.095 2.466.530 11.171.315 84.398.068 6.974.440 251.470.942 251.470.942
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 273.293.802
Transferler
21 26.995.351 -26.995.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 34.113.850 80.535 5.144.870 19.432.780 58.772.035 58.772.035
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.315.908 -519.895 9.491.001 11.171.315 111.511.844 19.432.780 332.065.837 332.065.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.432.780 6.974.440
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 34.194.385 18.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.735.705 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
103.250 23.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.644.570 -5.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.644.570 -5.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.144.870 989.223
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.144.870 989.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.339.255 1.007.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.772.035 7.982.097
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.772.035 7.982.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850369


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.010 Değişim: 1,47% Hacim : 43.197 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,7047 Değişim: 1,59%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7371
Açılış: 13,4901
15,5206 Değişim: 1,99%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,5341
Açılış: 15,2171
784,19 Değişim: 1,27%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.