" />

KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:15
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 3.052.037.806 2.984.555.718
Satışların Maliyeti
30 -2.892.155.932 -2.875.622.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.881.874 108.933.002
BRÜT KAR (ZARAR)
159.881.874 108.933.002
Genel Yönetim Giderleri
31 -13.890.975 -10.032.131
Pazarlama Giderleri
31 -42.862.813 -33.997.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -123.301 -125.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 143.406.207 318.518.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -92.289.385 -173.754.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.121.607 209.541.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.391.507 990.528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -118.445 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
34.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 601.824 666.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.030.603 211.198.110
Finansman Gelirleri
34 130.008.931 286.711.355
Finansman Giderleri
34 -250.998.297 -475.073.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.041.237 22.835.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -9.045.886 -2.929.535
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.439.522 -10.534.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.606.364 7.605.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.995.351 19.906.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.995.351 19.906.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.995.351 19.906.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,32720000 0,24130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.442.793 -19.948.944
Dönem Karı (Zararı)
29 26.995.351 19.906.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.101.606 -8.124.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 5.902.392 2.905.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
719.639 215.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.126.789 -3.521.121
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.606.364 -7.724.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.539.750 -31.730.537
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -120.365.597 -89.959.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.342.509 698.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -154.092.363 73.464.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 178.652.741 -9.830.475
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.749.647 -36.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.858.331 -6.066.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.442.793 -19.948.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.202.922 -10.532.698
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 -1.666.434 -560.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 166.734 38.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21/22 -46.522.881 -43.881.617
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.700.000 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
13 -31.480.341 33.870.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.073.834 121.710.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
519.761.499 674.508.806
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-436.577.903 -529.039.335
Ödenen Faiz
34 -48.841.991 -37.401.392
Alınan Faiz
34 13.732.229 13.642.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.571.881 91.229.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.868.824 1.477.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.703.057 92.706.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
233.269.456 140.562.922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.566.399 233.269.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 148.566.399 233.269.456
Finansal Yatırımlar
7 2.556.735 820.159
Ticari Alacaklar
10 542.120.772 421.755.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.074.624 216.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 539.046.148 421.539.172
Diğer Alacaklar
11 9.638.349 1.180.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.638.349 1.180.276
Türev Araçlar
13 4.094.473 4.580.190
Stoklar
14 302.969.241 148.876.878
Peşin Ödenmiş Giderler
16 46.484.266 37.766.646
Diğer Dönen Varlıklar
28 8.962.226 9.264.619
ARA TOPLAM
1.065.392.461 857.513.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.065.392.461 857.513.399
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 67.500
Ticari Alacaklar
10 8.822.866 8.822.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.822.866 8.822.866
Diğer Alacaklar
11 1.119.854 235.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.612.490 4.615.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 11.500.000 9.800.000
Maddi Duran Varlıklar
21 179.250.534 138.747.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 365.879 414.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 365.879 414.889
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 6.393.414 12.601.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.107.051 178.346.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.280.499.512 1.035.860.034
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 101.222.155 98.238.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 81.548.763 68.339.260
Ticari Borçlar
10 574.934.836 379.799.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 167.724 7.276.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 574.767.112 372.523.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.444.264 977.037
Diğer Borçlar
11 3.781.764 32.117
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 3.540.013 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 241.751 32.117
Türev Araçlar
13 2.244.832 34.210.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 20.809.296 6.543.756
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.572.145 5.918.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
264.463 210.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 10.842 8.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 253.621 201.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 10.686.367 1.507.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.686.367 1.507.535
ARA TOPLAM
798.508.885 595.776.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
798.508.885 595.776.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 198.710.777 170.957.065
Ticari Borçlar
10 0 16.482.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 0 291.915
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.055.194 1.283.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 2.055.194 1.283.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 7.930.854 7.579.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.696.825 196.594.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.007.205.710 792.371.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.293.802 243.488.845
Ödenmiş Sermaye
84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.601.628 26.779.271
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.601.628 26.779.271
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27.202.058 27.296.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.430 -517.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.346.131 1.477.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.346.131 1.477.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.171.315 9.138.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.516.493 66.524.884
Net Dönem Karı veya Zararı
26.995.351 19.906.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.293.802 243.488.845
TOPLAM KAYNAKLAR
1.280.499.512 1.035.860.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 72.260 72.260 7.444.207 51.899.755 16.595.085 68.494.840 195.674.191 195.674.191
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29 -423.512 -423.512 -423.512 -423.512
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
29 -147.677 -147.677 -147.677 1.694.121 15.048.641 -16.595.085 -1.546.444 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 26.882.318 -27.630 26.854.688 26.854.688 1.477.307 1.477.307 19.906.171 19.906.171 48.238.166 48.238.166
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 26.779.271 26.779.271 1.477.307 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 86.431.055 243.488.845 0 243.488.845
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 26.779.271 26.779.271 1.477.307 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 86.431.055 243.488.845 243.488.845
Transferler
29 -118.425 -118.425 -118.425 2.032.987 17.991.609 -19.906.171 -1.914.562 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 23.683 -82.901 -59.218 -59.218 2.868.824 2.868.824 26.995.351 26.995.351 29.804.957 29.804.957
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 0 273.293.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.995.351 19.906.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -59.218 26.854.688
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 30.146.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106.283 -35.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.065 -3.256.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
47.065 -3.256.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.868.824 1.477.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.868.824 1.477.307
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.809.606 28.331.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.804.957 48.238.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.804.957 48.238.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826496


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.