KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:25
KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 607.250.532 380.351.908
Satışların Maliyeti
30 -590.544.683 -347.770.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.705.849 32.581.209
BRÜT KAR (ZARAR)
16.705.849 32.581.209
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.159.962 -1.656.334
Pazarlama Giderleri
31 -8.516.620 -7.852.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -31.036 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 30.280.933 26.383.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -13.470.850 -25.082.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.808.314 24.372.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 154.113 107.550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 146.095 62.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.108.522 24.542.450
Finansman Gelirleri
34 14.749.878 39.564.449
Finansman Giderleri
34 -34.944.261 -52.823.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.914.139 11.283.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.265.860 -2.161.197
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -3.291.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.265.860 1.130.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.648.279 9.122.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.648.279 9.122.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.648.279 9.122.212
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,02000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425
Transferler
29 -4.626 668.784 14.132.567 -14.796.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 925 -94.557 9.122.212 9.028.580 9.028.580
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-372.139 372.139 -372.139 -372.139 -372.139
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -563.351 7.444.207 51.899.755 9.122.212 188.127.866 188.127.866
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 7.444.207 51.899.755 16.595.085 195.674.191 195.674.191
Transferler
29 -10.800 16.605.885 -16.595.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 2.159 19.615 107.571 1.648.279 1.777.624 1.777.624
Dönem Sonu Bakiyeler
29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 553.518 -470.284 107.571 7.444.207 68.505.640 1.648.279 197.451.815 197.451.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.711.401 79.887.788
Dönem Karı (Zararı)
29 1.648.279 9.122.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.773.407 -1.496.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 855.601 791.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
124.046 94.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.527.900 -1.251.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.265.860 -1.130.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.289.715 72.261.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.461.510 18.367.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 323.665 -476.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 7.542.559 -31.465.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 91.611.650 88.103.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.585 -4.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.654.254 -2.262.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.711.401 79.887.788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.362.475 511.508
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7/18 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 -89.686 -115.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 18.558 34.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21/22 -6.179.395 -1.858.838
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13 0 2.451.428
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
13 -4.111.952 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.616.390 30.863.133
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -372.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.413.852 138.042.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.186.766 -103.434.733
Ödenen Faiz
34 -6.751.654 -3.980.468
Alınan Faiz
34 1.908.178 607.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.732.536 111.262.429
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
107.571 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.840.107 111.262.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 140.562.922 32.323.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 151.403.029 143.585.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.648.279 9.122.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 21.774 -93.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.519 -118.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.745 24.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.745 24.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
107.571 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.571 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
107.571 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.345 -93.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.777.624 9.028.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.777.624 9.028.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 151.403.029 140.562.922
Finansal Yatırımlar
7 268.159 307.568
Ticari Alacaklar
10 319.369.122 331.845.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.106.187 98.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 311.262.935 331.747.104
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.620.918 1.944.583
Türev Araçlar
13 8.351.743 5.569.834
Stoklar
14 214.798.599 222.341.158
Canlı Varlıklar
15 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
16 66.442.170 47.006.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.113.792 720.097
Diğer Dönen Varlıklar
28 12.722.253 8.566.983
ARA TOPLAM
776.089.785 758.865.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
776.089.785 758.865.094
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.000 15.000
Ticari Alacaklar
10 8.787.903 8.772.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 169.558 169.558
Türev Araçlar
13 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.749.099 4.620.004
Canlı Varlıklar
15 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 9.440.000 9.440.000
Maddi Duran Varlıklar
21 73.318.816 68.002.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 425.446 436.134
Şerefiye
22 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 425.446 436.134
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 2.900.031 3.484.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.847.867 97.982.763
TOPLAM VARLIKLAR
878.937.652 856.847.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 42.465.079 99.605.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 43.551.934 40.334.032
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 497.724.220 406.112.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 416.159 12.484.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 497.308.061 393.628.311
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.332.862 972.577
Diğer Borçlar
11 73.474 68.889
Türev Araçlar
13 0 1.330.043
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
16 6.136.734 28.060.972
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 51.135 9.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 51.135 9.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 389.001 388.446
ARA TOPLAM
591.724.439 576.882.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
591.724.439 576.882.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 84.239.399 79.405.595
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
16 615.612 721.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.291.061 1.232.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 1.291.061 1.232.972
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 3.615.326 2.931.049
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.761.398 84.291.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
681.485.837 661.173.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.451.815 195.674.191
Ödenmiş Sermaye
84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.234 72.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.234 72.260
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
553.518 562.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-470.284 -489.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
107.571 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.571 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.444.207 7.444.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.505.640 51.899.755
Net Dönem Karı veya Zararı
1.648.279 16.595.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.451.815 195.674.191
TOPLAM KAYNAKLAR
878.937.652 856.847.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682828


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 1,12% Hacim : 7.834 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3080 Değişim: -0,24%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8646 Değişim: 0,13%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
532,26 Değişim: 0,46%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.