KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 20:38
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zarard 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Transferler
125.891.735 -125.891.735 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.128 -922.908 0 90.441.957 89.128.921 -13.444 89.115.477
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-277.427 0 -277.427 277.427 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-423.813 -423.813 -87.973 -511.786
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.663 2.599.084 0 7.518.343 10.031.764 -141.816 9.889.948
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.879.830 63.523.296
Dönem Karı (Zararı)
7.416.808 90.460.006
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.416.808 90.460.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.179.871 14.170.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 14.421.127 6.744.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.910.796 2.473.890
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.322.542 2.355.887
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 411.746 118.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.895.952 7.210.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.574.543 1.537.669
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 397.934 248.387
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.923.475 5.424.347
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.404.276 -13.380.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -413.615 -14.917.641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
757.756 401.549
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 1.060.135 1.135.757
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.161.957 -1.128.657
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.491.378 2.003.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -5.491.378 2.003.910
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.862.373 17.795.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.438.894 -6.224.526
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.438.894 -6.224.526
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 -1.324.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.528.733 -24.621.750
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.477.261 -40.048.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.548.034 -15.478.054
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.505.438 -20.660.273
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.411.040 -6.021.967
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.154.493 49.839.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
614.555 1.445.827
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.329.770 8.265.174
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.507.858 -1.963.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.932.054 80.008.552
Alınan Faiz
23 413.615 14.917.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -718.413 -603.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.642.978 -30.799.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.375.940 12.539.313
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 0 21.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.816.450 9.620.716
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9,10 7.816.450 9.620.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.192.390 -18.081.403
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -41.123.393 -18.081.403
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -68.997 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.279.251 -4.558.653
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.507.025 46.336.275
Kredilerden Nakit Girişleri
4.507.025 46.336.275
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.676.639 -49.302.317
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.676.639 -49.302.317
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.957.699 -1.168.818
Ödenen Faiz
-151.938 -423.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.535.021 71.503.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.535.021 71.503.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 156.892.556 85.388.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 104.357.535 156.892.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 104.357.535 156.892.556
Ticari Alacaklar
250.910.943 174.171.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 24.146.447 2.176.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 226.764.496 171.994.431
Diğer Alacaklar
7.054.669 2.527.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.054.669 2.527.609
Türev Araçlar
26 3.487.468 20.963
Stoklar
7 124.606.721 88.513.029
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.509.907 9.656.430
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 663.876 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 56.937.280 18.614.841
ARA TOPLAM
554.528.399 450.396.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
554.528.399 450.396.703
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 88.409.052 59.585.789
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 6.927.932 1.607.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 66.697 60.154
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 3.264.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 9.695.523 5.088.511
Diğer Duran Varlıklar
0 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.099.204 69.606.829
TOPLAM VARLIKLAR
659.627.603 520.003.532
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.474.072 1.378.957
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.474.072 1.378.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.474.072 1.357.158
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 21.799
Ticari Borçlar
205.213.627 80.339.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 23.769.618 6.891.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 181.444.009 73.448.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 7.198.051 6.583.496
Diğer Borçlar
0 10.395.350
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 10.395.350
Türev Araçlar
26 0 2.024.873
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 4.133.879 5.645.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 2.255.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.374.476 9.097.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş 3.085.997 1.276.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.288.479 7.820.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.528.939 4.173.343
ARA TOPLAM
247.923.044 121.895.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.923.044 121.895.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.776.714 256.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.776.714 256.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 4.776.714 256.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.420.631 7.234.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.420.631 4.660.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 0 2.574.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.197.345 7.490.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.120.389 129.386.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
400.693.300 390.661.536
Ödenmiş Sermaye
17 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-657.385 -571.722
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-657.385 -571.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-657.385 -571.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-199.105 -2.798.189
Yabancı Para Çevrim Farkları
-199.105 -2.798.189
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.795.660 197.353.703
Net Dönem Karı veya Zararı
7.518.343 90.441.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-186.086 -44.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
400.507.214 390.617.266
TOPLAM KAYNAKLAR
659.627.603 520.003.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 660.957.685 486.802.362
Satışların Maliyeti
18 -571.750.322 -365.273.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.207.363 121.528.910
BRÜT KAR (ZARAR)
89.207.363 121.528.910
Genel Yönetim Giderleri
19 -79.771.521 -30.773.864
Pazarlama Giderleri
19 -14.170.708 -11.717.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.031.192 -4.985.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 83.780.847 53.324.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -63.374.547 -39.738.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.640.242 87.637.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 8.138.233 7.560.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.778.475 95.198.405
Finansman Gelirleri
23 22.265.832 17.354.654
Finansman Giderleri
23 -41.489.872 -4.298.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.554.435 108.255.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.862.373 -17.795.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -723.223 -22.453.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.585.596 4.658.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.416.808 90.460.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.416.808 90.460.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.535 18.049
Ana Ortaklık Payları
7.518.343 90.441.957
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.663 -390.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-107.079 -487.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.416 97.532
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
21.416 97.532
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.558.803 -954.401
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.558.803 -954.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.473.140 -1.344.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.889.948 89.115.477
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-141.816 -13.444
Ana Ortaklık Payları
10.031.764 89.128.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917578


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0861 Değişim: -0,24%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6934 Değişim: -0,04%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,56 Değişim: -0,74%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.