KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:13
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.887 0 -282.887 0 -282.887
Transferler
40.000.000 6.818.538 40.228.506 -87.047.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698.805 0 93.899.894 93.201.089 299.390 93.500.479
Kar Payları
-26.142.000 0 -26.142.000 0 -26.142.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -388.500 -706.445 24.651.166 71.739.405 93.899.894 270.780.141 152.736 270.932.877
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Transferler
125.891.735 -125.891.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-255.604 1.379.662 0 71.935.046 73.059.104 -43.770 73.015.334
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-277.427 0 -277.427 277.427 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-423.813 -423.813 -87.973 -511.786
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -437.198 -495.619 24.651.166 197.353.703 71.935.046 374.591.719 -74.596 374.517.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.746.975 73.023.387
Dönem Karı (Zararı)
71.899.600 94.065.642
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.899.600 94.065.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.531.561 28.968.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.814.304 4.557.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.922.564 63.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.770.511 63.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 152.053 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.796.672 1.381.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.646.124 1.413.617
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.548 -32.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.272.853 -4.010.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.338.981 -4.333.859
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
66.128 323.765
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
352.727 1.682.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.098.582 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.098.582 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.798.242 26.150.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.209.589 -856.740
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.209.589 -856.740
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
428.076 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.684.240 -35.117.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.594.625 -24.575.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.732.573 -7.493.078
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.948.164 -24.520.264
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.832.717 4.262.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.401.463 15.925.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.906.486 -488.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.391.929 435.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.466.107 1.337.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.746.921 87.917.029
Alınan Faiz
11.338.942 4.333.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -593.826 -588.637
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4 0 60.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.745.062 -18.699.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.668.431 -5.429.451
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
16 21.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.617.527 2.492.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.617.527 2.492.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.949.096 -7.922.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.862.734 -7.825.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.362 -97.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-483.056 -29.761.714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.690.354 13.362.412
Kredilerden Nakit Girişleri
3.690.354 13.362.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.769.879 -16.658.361
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.769.879 -16.658.361
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-337.403 0
Ödenen Temettüler
0 -26.142.000
Ödenen Faiz
-66.128 -323.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.932.350 37.832.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15 82.932.350 37.832.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 85.388.600 30.314.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 168.320.950 68.146.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 168.320.950 85.388.600
Ticari Alacaklar
4 132.209.682 137.574.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
118.384 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
132.091.298 137.574.818
Diğer Alacaklar
1.827.362 3.942.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 101.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.827.362 3.841.442
Türev Araçlar
2.298.645 0
Stoklar
5 106.766.870 67.970.759
Peşin Ödenmiş Giderler
1.800.790 3.631.832
Diğer Dönen Varlıklar
13.569.607 1.721.922
ARA TOPLAM
426.793.906 300.230.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21.381.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
426.793.906 321.611.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
26 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 54.727.700 52.040.583
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.4 699.484 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
146.518 117.166
Peşin Ödenmiş Giderler
112.593 114.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.261.507 332.858
Diğer Duran Varlıklar
487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.948.289 52.605.362
TOPLAM VARLIKLAR
484.742.195 374.217.204
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.617.325 2.754.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.617.325 2.754.625
Banka Kredileri
2.874.469 2.754.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
742.856 0
Ticari Borçlar
4 74.028.116 35.182.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.039.965 1.299.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.988.151 33.883.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.231.183 5.137.669
Diğer Borçlar
0 269.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 269.704
Türev Araçlar
200.063 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.071.353 7.605.246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.519.748 10.601.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.914.698 1.377.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.764.150 1.377.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 150.548 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.915.788 6.038.013
ARA TOPLAM
104.498.274 68.967.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 98.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.498.274 69.065.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.300 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.300 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.300 0
Ticari Borçlar
1.556.253 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.556.253 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.123.245 3.137.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.123.245 3.137.935
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.726.798 3.137.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.225.072 72.203.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.591.719 302.233.855
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-437.198 -181.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-437.198 -181.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-437.198 -181.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-495.619 -1.451.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
-495.619 -1.451.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.353.703 71.739.395
Net Dönem Karı veya Zararı
71.935.046 125.891.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-74.596 -220.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.517.123 302.013.575
TOPLAM KAYNAKLAR
484.742.195 374.217.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 311.706.028 407.035.463 128.714.074 169.715.140
Satışların Maliyeti
11 -221.365.747 -282.155.053 -87.580.470 -112.626.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.340.281 124.880.410 41.133.604 57.088.196
BRÜT KAR (ZARAR)
90.340.281 124.880.410 41.133.604 57.088.196
Genel Yönetim Giderleri
12 -14.490.469 -7.685.447 -3.683.252 -2.434.299
Pazarlama Giderleri
12 -9.558.128 -8.692.608 -2.902.959 -2.751.416
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -3.762.837 -4.085.690 -1.143.094 -1.438.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.544.483 42.843.942 11.676.236 31.794.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.333.147 -25.595.730 -13.749.837 -15.907.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.740.183 121.664.877 31.330.698 66.351.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.218.464 878.790 679.787 155.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.958.647 122.543.667 32.010.485 66.507.064
Finansman Gelirleri
2.298.645 0 2.298.645 0
Finansman Giderleri
-2.559.450 -2.327.759 -1.248.386 -1.127.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.697.842 120.215.908 33.060.744 65.379.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.798.242 -26.150.266 -7.434.395 -14.038.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.662.991 -26.485.658 -7.303.327 -13.823.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.864.749 335.392 -131.068 -215.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.899.600 94.065.642 25.626.349 51.340.810
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.899.600 94.065.642 25.626.349 51.340.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.446 165.748 1.440 81.916
Ana Ortaklık Payları
71.935.046 93.899.894 25.624.909 51.258.894
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-255.604 0 44.210 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.604 0 44.210 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.371.338 -565.163 -2.772.742 1.378.151
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.371.338 -565.163 -2.772.742 1.378.151
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.115.734 -565.163 -2.728.532 1.378.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.015.334 93.500.479 22.897.817 52.718.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-43.770 299.390 -1.566 228.918
Ana Ortaklık Payları
73.059.104 93.201.089 22.899.383 52.490.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798251


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.