KAP ***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.10.2023 - 18:16
KAP ***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.704 51.704
Kar Dağıtımı
18.334 -22.001 -3.667
Dağıtılan Temettü
-3.667 -3.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.100 -1.100
Diğer
17.234 -17.234
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 23.081 55.626 51.704 312.845
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
330.477 330.477
Kar Dağıtımı
7.065 89.213 792 -100.364 -17.424
Dağıtılan Temettü
-11.151 -11.151
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.018 -5.018
Diğer
7.065 84.195 792 -84.195 -6.273
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 36 -241 112.294 56.418 330.477 675.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 1.496.615 526.735 658.516 233.470
FAKTORİNG GELİRLERİ
1.496.615 526.735 658.516 233.470
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
632.015 421.799 228.378 194.577
İskontolu
618.567 417.148 222.354 193.123
Diğer
13.448 4.651 6.024 1.454
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
864.600 104.936 430.138 38.893
İskontolu
863.066 104.903 429.066 38.892
Diğer
1.534 33 1.072 1
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -811.822 -331.827 -341.249 -147.804
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-186.006 -136.968 -82.281 -65.481
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-463.874 -174.733 -205.090 -70.604
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.773 -1.484 -1.425 -760
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-55.991 -18.642 -17.269 -10.959
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-103.178 -35.184
BRÜT KAR (ZARAR)
684.793 194.908 317.267 85.666
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -235.037 -113.265 -90.433 -44.909
Personel Giderleri
-164.107 -76.326 -60.210 -29.560
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.085 -1.606
Genel İşletme Giderleri
-64.454 -31.338 -27.620 -12.638
Diğer
-6.476 -3.516 -2.603 -1.105
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
449.756 81.643 226.834 40.757
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 38.914 8.865 7.095 2.520
Bankalardan Alınan Faizler
8.309 3.495 4.277 1.165
Kambiyo İşlemleri Karı
246 41 177
Diğer
30.359 5.329 2.641 1.355
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -37.830 -19.785 -22.458 -6.136
Özel Karşılıklar
-37.830 -19.785 -22.458 -6.136
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -316 -449 -41 -374
Kambiyo İşlemleri Zararı
-316 -449 -41 -374
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
450.524 70.274 211.430 36.767
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
450.524 70.274 211.430 36.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -120.047 -18.570 -65.193 -9.611
Cari Vergi Karşılığı
-193.960 -37.707 -117.706 -13.657
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
73.913 19.137 52.513 4.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
330.477 51.704 146.237 27.156
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
330.477 51.704 146.237 27.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
330.477 51.704 146.237 27.156
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
373.165 67.659
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
642.585 425.295
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-633.821 -303.713
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 864.600 104.936
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 4.030 2.210
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-164.107 -76.326
Ödenen Vergiler
33 -92.678 -32.074
Diğer
-247.444 -52.669
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-195.500 -227.824
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.307.404 -566.694
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-343.739 -85.304
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
842 -637
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.836 -593
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
993.690 384.418
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
432.275 40.986
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
177.665 -160.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
33.966 -6.018
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.745 18
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
25.221 -6.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 589.650 436.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -650.900 -263.000
Temettü Ödemeleri
22 -11.151 -3.667
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-72.401 170.083
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
130.485 3.918
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 24.926 23.706
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 155.411 27.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
330.477 51.704
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
330.477 51.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 152.141 3.463 155.604 24.931 24.931
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.015.239 0 4.015.239 2.707.835 2.707.835
Faktoring Alacakları
7 3.997.565 3.997.565 2.699.602 2.699.602
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.955.611 3.955.611 2.639.623 2.639.623
Diğer Faktoring Alacakları
41.954 41.954 59.979 59.979
Takipteki Alacaklar
8 137.369 137.369 94.128 94.128
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-119.695 -119.695 -85.895 -85.895
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 46.647 46.647 20.510 20.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.338 2.338 2.595 2.595
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 130.187 130.187 56.274 56.274
DİĞER AKTİFLER
14 146.418 146.418 60.141 60.141
ARA TOPLAM
4.492.970 3.463 4.496.433 2.872.286 2.872.286
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.492.970 3.463 4.496.433 2.872.286 2.872.286
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 3.194.165 3.194.165 2.096.087 2.096.087
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.367 3.367 2.525 2.525
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 32.603 32.603 3.767 3.767
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 296.638 296.638 338.707 338.707
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
20 15.254 15.254 9.156 9.156
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15.254 15.254 9.156 9.156
CARİ VERGİ BORCU
125.650 125.650 24.368 24.368
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 151.263 1.880 153.143 35.114 2 35.116
ARA TOPLAM
3.818.940 1.880 3.820.820 2.509.724 2 2.509.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
675.613 675.613 362.560 362.560
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 133.500 133.500
Sermaye Yedekleri
22 43.165 43.165 50.230 50.230
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129 43.129 43.129
Diğer Sermaye Yedekleri
36 36 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-241 -241 -241 -241
Kar Yedekleri
23 112.294 112.294 23.081 23.081
Yasal Yedekler
19.923 19.923 5.847 5.847
Olağanüstü Yedekler
92.371 92.371 17.234 17.234
Kar veya Zarar
386.895 386.895 155.990 155.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 56.418 56.418 55.626 55.626
Dönem Net Kâr veya Zararı
330.477 330.477 100.364 100.364
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.494.553 1.880 4.496.433 2.872.284 2 2.872.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.000 5.000
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 973.614 3.858 977.472 480.582 2.635 483.217
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 74.898.483 16.162 74.914.645 44.273.116 11.092 44.284.208
VERİLEN TEMİNATLAR
26 263.911 263.911 125.178 125.178
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
4.425.770 27.566 4.453.336 2.966.815 30.501 2.997.316
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
80.566.778 47.586 80.614.364 47.845.691 44.228 47.889.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211013


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9703 Değişim: -0,05%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2156 Değişim: 0,00%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,66 Değişim: -0,27%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.