KAP ***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:20
KAP ***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.265 15.741 7.061 11.948
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-54 -79 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54 -79 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68 -99 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 20 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 14 20 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.211 15.662 7.061 11.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -222 3.389 3.389 55.934 39.044 16.890 109.101
Yeni Bakiye
50.000 -222 3.389 3.389 55.934 39.044 16.890 109.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-79 -79
Dönem Net Karı (Zararı)
15.741 15.741 15.741
Kar Dağıtımı
16.890 -16.890
Diğer
16.890 -16.890
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -301 3.389 3.389 71.675 55.934 15.741 124.763
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -303 3.873 3.873 77.992 50.871 27.121 131.562
Yeni Bakiye
50.000 -303 3.873 3.873 77.992 50.871 27.121 131.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54 -54
Dönem Net Karı (Zararı)
12.265 12.265 12.265
Kar Dağıtımı
7.101 7.101 -7.101 20.020 -27.121
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.101 7.101 -7.101 -7.101 0
Diğer
27.121 -27.121
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 7.101 7.101 -357 3.873 3.873 83.156 70.891 12.265 143.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
39.732 33.420
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
134.512 100.659
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-76.561 -66.139
Kiralama Giderleri
-194 -53
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31 13.520 7.762
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.602 9.486
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 840 1.057
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.579 -20.360
Ödenen Vergiler
37 -5.878 -3.990
Diğer
-3.530 4.998
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-34.344 -16.417
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-30.688 -124.252
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-4.957 -19.061
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
83 103
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-219 6.326
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.282 140.834
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.845 -20.367
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.388 17.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 11 -208 -66
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
-142 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-350 -66
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18 63.514 34.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
18 -41.284 -59.390
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
28 0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 9.163
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.230 -15.727
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
27.268 1.210
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 1.094 1.507
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 28.362 2.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 146.614 108.422 75.549 55.551
FAKTORİNG GELİRLERİ
146.614 108.422 75.549 55.551
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
133.094 100.659 68.052 51.561
İskontolu
129.881 97.287 66.563 49.884
Diğer
3.213 3.372 1.489 1.677
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.520 7.763 7.497 3.990
İskontolu
13.516 7.744 7.495 3.983
Diğer
4 19 2 7
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
34 -94.481 -66.191 -48.843 -34.561
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-46.730 -36.531 -24.353 -19.125
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-39.451 -25.103 -20.091 -13.710
Finansal Kiralama Giderleri
-194 -53 -96 -24
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.106 -4.504 -4.303 -1.702
BRÜT KAR (ZARAR)
52.133 42.231 26.706 20.990
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -32.836 -27.346 -15.309 -13.110
Personel Giderleri
-24.579 -20.360 -11.024 -9.523
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-189 -81 -189 -81
Genel İşletme Giderleri
-7.595 -6.469 -3.843 -3.219
Diğer
-473 -436 -253 -287
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
19.297 14.885 11.397 7.880
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 3.085 9.486 1.932 8.168
Bankalardan Alınan Faizler
1.418 821 1.069 301
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 19 0 19
Türev Finansal İşlemlerden
0 19 0 19
Kambiyo İşlemleri Karı
74 33 26 3
Diğer
1.593 8.613 837 7.845
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
35 -6.274 -6.246 -4.002 -2.769
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-128 -101 -75 -11
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-63 0 -33 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
36 -65 -101 -42 -11
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.980 18.024 9.252 13.268
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.980 18.024 9.252 13.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
37 -3.715 -2.283 -2.191 -1.320
Cari Vergi Karşılığı
-6.454 -3.826 -3.270 -2.417
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.739 1.543 1.079 1.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.265 15.741 7.061 11.948
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.265 15.741 7.061 11.948
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
12.265 15.741 7.061 11.948
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 509 0 509 47 0 47
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 30 0 30
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 30 0 30
BANKALAR
5 27.853 0 27.853 1.047 0 1.047
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 1.064.012 0 1.064.012 1.040.438 0 1.040.438
İskontolu Faktoring Alacakları
1.043.434 0 1.043.434 1.009.169 0 1.009.169
Yurt İçi
1.100.504 0 1.100.504 1.057.312 0 1.057.312
Kazanılmamış Gelirler (-)
-57.070 0 -57.070 -48.143 0 -48.143
Diğer Faktoring Alacakları
20.578 0 20.578 31.269 0 31.269
Yurt İçi
20.578 0 20.578 31.269 0 31.269
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
8 1.815 0 1.815 604 0 604
Takipteki Faktoring Alacakları
58.710 58.710 52.065 0 52.065
Özel Karşılıklar (-)
-56.895 0 -56.895 -51.461 0 -51.461
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 12.886 0 12.886 13.223 0 13.223
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 281 0 281 300 0 300
Şerefiye
12 0 0 0
Diğer
281 0 281 300 0 300
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15 824 0 824 896 0 896
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 20.580 0 20.580 17.827 0 17.827
DİĞER AKTİFLER
16 22.304 0 22.304 20.503 0 20.503
ARA TOPLAM
1.151.064 0 1.151.064 1.094.915 0 1.094.915
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
14 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.151.064 0 1.151.064 1.094.915 0 1.094.915
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
33 0 33
ALINAN KREDİLER
17 884.060 0 884.060 863.659 0 863.659
FAKTORİNG BORÇLARI
19 556 0 556 473 0 473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
20 2.019 279 2.298 2.209 308 2.517
Finansal Kiralama Borçları
2.688 290 2.978 3.042 324 3.366
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-669 -11 -680 -833 -16 -849
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 106.245 0 106.245 83.408 0 83.408
Bonolar
91.079 0 91.079 68.310 0 68.310
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
15.166 0 15.166 15.098 0 15.098
DİĞER BORÇLAR
21 654 0 654 695 226 921
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
22 4.495 0 4.495 5.051 0 5.051
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
2.031 0 2.031 2.005 0 2.005
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
23 2.031 0 2.031 2.005 0 2.005
ERTELENMİŞ GELİRLER
24 3.806 0 3.806 2.418 0 2.418
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
37 3.113 0 3.113 2.901 0 2.901
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.007.012 279 1.007.291 962.819 534 963.353
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
143.773 0 143.773 131.562 0 131.562
Ödenmiş Sermaye
26 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
7.101 0 7.101 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 0 7.101 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-357 0 -357 -303 0 -303
Kar Yedekleri
27 3.873 0 3.873 3.873 0 3.873
Yasal Yedekler
3.873 0 3.873 3.873 0 3.873
Kar veya Zarar
83.156 0 83.156 77.992 0 77.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 70.891 0 70.891 50.871 0 50.871
Net Dönem Karı veya Zararı
12.265 0 12.265 27.121 0 27.121
PASİF TOPLAMI
1.150.785 279 1.151.064 1.094.381 534 1.094.915


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 63 0 63
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 180.289 643 180.932 193.529 532 194.061
ALINAN TEMİNATLAR
7 17.408.281 274 17.408.555 17.418.215 227 17.418.442
VERİLEN TEMİNATLAR
30 98.671 0 98.671 86.466 86.466
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 1.267 1.267 0 1.158 1.158
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 1.267 1.267 0 1.158 1.158
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 1.267 1.267 0 1.158 1.158
EMANET KIYMETLER
1.189.315 27.784 1.217.099 1.176.576 31.323 1.207.899
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.876.556 29.968 18.906.524 18.874.849 33.240 18.908.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701561


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,26% Hacim : 15.130 Mio.TL Son veri saati : 17:24
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2527 Değişim: -0,45%
Düşük 9,2333 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7767 Değişim: -0,46%
Düşük 10,7365 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
529,26 Değişim: 0,12%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.