KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2023 - 19:28
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -460.419 459.069 850.738 -37.870 22.444 -1.400 131.587 3.541.181 1.081.394 6.036.780 779.913 6.816.693
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-64.611 25.950 1.120.055 -1.081.394 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
817.159 29.252 -6.609 585.438 1.940 -464.332 962.848 644.016 1.606.864
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.736.314 -3.736.314 -3.736.314
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-276.600 -276.600 -96.741 -373.341
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-464.332 464.332 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
744.574 2.270.570 -217.168 224.411 29.906 -353.101 2.699.192 790.030 3.489.222
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-120.632 -120.632
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 2.020.802 3.085.949 -261.647 832.293 30.446 157.537 3.920.304 -353.101 5.685.906 1.996.586 7.682.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.699.276 27.339
Dönem Karı (Zararı)
199.520 -162.419
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
199.520 -162.419
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.435.376 3.145.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,13 348.774 230.009
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.553.329 -118.449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.921 1.167
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.521.313 -123.330
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 22.095 3.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
395.209 317.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 331.323 196.024
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -537 3.267
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 64.423 118.648
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -45
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.869.884 409.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -374.246 -392.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 2.244.130 802.144
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -117.914 91.885
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.397.156 2.226.787
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -32.139 -7.059
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,28,29 2.429.295 2.233.846
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -11.062 -12.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.205.406 -2.425.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.649.499 -1.268.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.578.400 -482.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.071.099 -786.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-623.412 -443.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-623.412 -443.726
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.641.677 -1.242.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.617.048 639.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
603.996 199.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.013.052 440.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.134 -110.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.134 -110.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.429.490 557.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -163.326 -135.636
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -166 -1.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-566.722 -393.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.843.827 -1.543.824
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.736.314
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6.845.914 423.471
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-15.897 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.871 94.721
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.871 94.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-747.235 -559.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-740.762 -558.319
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.473 -1.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.145
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-694.134 1.837.753
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-649.135 1.837.753
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-44.999 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -34.969
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -34.969
Alınan Temettüler
0 45
Alınan Faiz
374.246 392.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.062 12.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.244.814 -1.255.375
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.022.496 1.588.167
Kredilerden Nakit Girişleri
2.022.496 1.588.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.047.800 -1.705.798
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.047.800 -1.705.798
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.648 47.165
Ödenen Temettüler
-120.632 -373.341
Ödenen Faiz
-2.014.244 -756.749
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-87.282 -54.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.298.289 -2.771.860
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
951.711 1.941.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.250.000 -830.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.004.834 3.835.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.254.834 3.004.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.254.834 3.004.834
Finansal Yatırımlar
5 210.497 6.414.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
210.497 6.414.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
210.497 6.414.869
Ticari Alacaklar
7.388.340 4.687.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,32 4.100.552 2.522.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.287.788 2.165.759
Diğer Alacaklar
1.557.600 614.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,32 1.194.805 545.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 362.795 68.732
Türev Araçlar
9 745.842 1.499
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
745.842 1.499
Stoklar
10 4.996.350 3.218.231
Peşin Ödenmiş Giderler
18 423.058 368.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
423.058 368.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.507 166.661
Diğer Dönen Varlıklar
20 584.241 287.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
584.241 287.658
ARA TOPLAM
25.174.269 18.764.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.174.269 18.764.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.687.204 1.878.478
Maddi Duran Varlıklar
11 6.817.011 3.640.893
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.017.686 1.547.842
Şerefiye
12 1.122.211 896.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 895.475 651.304
Peşin Ödenmiş Giderler
18 128.632 83.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
128.632 83.633
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.033.989 327.839
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.684.522 7.478.685
TOPLAM VARLIKLAR
37.858.791 26.243.625
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 925.081 759.909
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 10.476.406 2.103.140
Ticari Borçlar
4.161.267 2.270.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,32 1.079.457 475.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.081.810 1.794.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 132.371 76.957
Diğer Borçlar
3.025 12.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.025 12.672
Türev Araçlar
9 22.724 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.724 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 82.260 83.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 261.953 301.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
610.183 422.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 259.014 135.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 351.169 287.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 212.076 103.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.076 103.276
ARA TOPLAM
16.887.346 6.134.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.887.346 6.134.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 12.349.131 15.313.776
Uzun Vadeli Karşılıklar
763.769 346.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 763.769 346.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 176.053 134.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.288.953 15.795.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.176.299 21.929.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.685.906 2.986.714
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.196.733 -4.196.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.845.104 2.047.128
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.020.802 1.276.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.824.302 770.900
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.085.949 815.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-261.647 -44.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
862.739 608.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
832.293 607.882
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30.446 540
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
30.446 540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.537 157.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.920.304 4.384.636
Net Dönem Karı veya Zararı
-353.101 -464.332
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.996.586 1.327.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22 7.682.492 4.313.902
TOPLAM KAYNAKLAR
37.858.791 26.243.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 28.196.847 12.537.080
Satışların Maliyeti
23 -19.788.330 -8.924.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.408.517 3.612.415
BRÜT KAR (ZARAR)
8.408.517 3.612.415
Genel Yönetim Giderleri
24,25 -715.407 -353.681
Pazarlama Giderleri
24,25 -2.486.220 -1.120.598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24,25 -88.643 -39.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.118.931 895.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -378.281 -564.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.858.897 2.429.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 3.880.982 6.096.145
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.607.231 -130.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.132.648 8.395.201
Finansman Gelirleri
28 193.054 444.638
Finansman Giderleri
29 -8.244.096 -8.910.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.606 -70.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
117.914 -91.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -680.294 -450.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 798.208 358.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
199.520 -162.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
199.520 -162.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
552.621 301.913
Ana Ortaklık Payları
-353.101 -464.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 31 -1,03000000 -1,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.845.840 838.130
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
772.072 900.372
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.532.378 -8.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-303.362 -10.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-155.248 -43.184
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-20.963 -83.211
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-193.182 39.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
58.897 852
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
443.862 931.153
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
413.956 929.183
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
413.956 929.183
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.383 2.425
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37.383 2.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.477 -455
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-7.477 -455
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.289.702 1.769.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.489.222 1.606.864
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
790.030 644.016
Ana Ortaklık Payları
2.699.192 962.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123006


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.042 Değişim: 1,18% Hacim : 31.366 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 8.033 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9585 Değişim: 0,30%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9599
Açılış: 28,8732
31,5782 Değişim: 0,27%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5943
Açılış: 31,492
1.903,68 Değişim: 0,75%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.903,90
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.