;

KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 18:17
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
6.798 693.981 -700.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.346 366 -2.734 -45.876 740.723 834.825 96.997 931.822
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 1.242.288 647.779 -20.807 0 -92.163 6.605 138.385 1.516.866 740.723 4.131.062 480.492 4.611.554
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Transferler
-817.879 1.814.382 -996.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.028 -4.249 90.009 -4.853 729.375 961.310 243.834 1.205.144
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -30.684 0 33.003 -1.158 131.587 3.324.334 729.375 5.372.639 766.737 6.139.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.298 268.460
Dönem Karı (Zararı)
868.813 818.146
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
868.813 818.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
649.929 347.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 136.397 126.114
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-78.265 -135.693
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.375 -1.154
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -86.201 -145.098
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.561 10.559
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
246.095 195.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.308 79.639
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76 874
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
147.711 114.852
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -64 -83
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.985 125.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -106.478 -186.254
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 271.273 311.417
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
190 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 208.673 188.390
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.277 1.692
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.277 1.692
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18, 19, 20 -17.696 -145.583
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -8.919 -7.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.210.647 -731.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-424.053 -641.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-229.423 -591.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-194.630 -49.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.839 -6.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-252.080 -67.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.666 -2.278
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-270.517 69.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.149 -72.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.009 -14.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
308.095 433.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.213 -56.648
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-289 -362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-244.022 -108.546
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 131 367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
866.206 -153.479
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.667.334 22.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.445 5.518
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.445 5.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.776 -77.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.606 -75.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.170 -2.157
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.524.403 -336.478
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.514.904 -336.478
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-9.499 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.406
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.406
Alınan Temettüler
18 64 83
Alınan Faiz
18 106.478 186.254
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
702.064 43.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
649.861 -38.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.191.759 320.342
Kredilerden Nakit Girişleri
3.191.759 320.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.852.454 -98.442
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.827.304 -78.258
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.150 -20.184
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
23 586 17
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
500.271 0
Ödenen Faiz
-190.301 -260.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.504.769 76.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.504.769 76.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.027.599 999.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.532.368 1.075.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.3, 4 3.532.368 2.027.599
Finansal Yatırımlar
2.374.641 3.057.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.3, 5 2.374.641 3.057.459
Ticari Alacaklar
2.889.558 2.365.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 2.000.771 2.106.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 888.787 259.061
Diğer Alacaklar
1.870.764 152.902
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 23 1.717.760 115.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 153.004 37.283
Türev Araçlar
0 358.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 0 358.919
Stoklar
10 897.909 592.698
Peşin Ödenmiş Giderler
296.344 84.491
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 227.810 41.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.534 42.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
414 4.583
Diğer Dönen Varlıklar
65.737 75.655
ARA TOPLAM
11.927.735 8.720.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.927.735 8.720.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.108.045 946.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.108.045 946.029
Diğer Alacaklar
392 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 392 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.155 21.155
Maddi Duran Varlıklar
12 2.491.983 2.383.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
882.618 680.235
Şerefiye
13 500.542 388.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 382.076 292.188
Peşin Ödenmiş Giderler
17.101 7.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.101 7.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 41.955 32.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.563.249 4.071.644
TOPLAM VARLIKLAR
16.490.984 12.791.752
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 69.362 150.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.997.678 5.088.239
Ticari Borçlar
1.001.858 1.224.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 263.790 607.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 738.068 617.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
49.441 44.822
Diğer Borçlar
5.171 5.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 23 699 113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.472 4.994
Türev Araçlar
814 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 814 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.171 11.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 120.129 68.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
327.049 169.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
76.441 66.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
250.608 103.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.138 35.963
ARA TOPLAM
5.627.811 6.800.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.627.811 6.800.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.392.082 701.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
206.032 161.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
206.032 161.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 125.683 195.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.723.797 1.057.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.351.608 7.857.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.372.639 4.411.329
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-485.419 -485.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.190.861 1.861.961
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.3 573.766 422.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
617.095 621.344
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.684 -26.435
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 817.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.845 -53.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.003 -57.006
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.158 3.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.158 3.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.324.334 1.509.952
Net Dönem Karı veya Zararı
2.3 729.375 996.503
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
766.737 522.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.139.376 4.934.232
TOPLAM KAYNAKLAR
16.490.984 12.791.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.749.566 5.655.967 2.228.799 1.893.109
Satışların Maliyeti
16 -4.824.006 -4.110.466 -1.606.655 -1.394.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.925.560 1.545.501 622.144 498.163
BRÜT KAR (ZARAR)
1.925.560 1.545.501 622.144 498.163
Genel Yönetim Giderleri
17 -194.105 -161.202 -66.481 -66.617
Pazarlama Giderleri
17 -669.781 -533.526 -210.326 -153.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -16.753 -13.540 -5.577 -4.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
171.986 57.762 74.744 9.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-88.783 -60.302 -26.978 -22.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.124 834.693 387.526 260.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.250.165 960.688 1.205.450 264.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -114.608 -304.079 128.596 -293.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.263.681 1.491.302 1.721.572 230.551
Finansman Gelirleri
19 227.277 522.995 37.439 438.376
Finansman Giderleri
20 -2.413.472 -1.007.761 -1.293.026 -327.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.077.486 1.006.536 465.985 341.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-208.673 -188.390 -92.503 -68.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -299.353 -198.552 -97.953 -82.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 90.680 10.162 5.450 14.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
868.813 818.146 373.482 272.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
868.813 818.146 373.482 272.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.438 77.423 50.258 19.252
Ana Ortaklık Payları
729.375 740.723 323.224 253.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 22 2,13000000 2,17000000 0,95000000 0,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
146.547 142.676 -2.102 -205.796
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
162.016 149.838 0 -217.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.601 413 -2.627 583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.868 -7.575 525 10.739
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-10.988 -7.492 0 10.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.120 -83 525 -117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
189.784 -29.000 139.214 -46.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
194.637 16.876 139.563 -16.441
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
194.637 16.876 139.563 -16.441
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.222 -58.815 -448 -38.219
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.222 -58.815 -448 -38.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.369 12.939 99 8.408
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.369 12.939 99 8.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.331 113.676 137.112 -252.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.205.144 931.822 510.594 20.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
243.834 96.997 108.946 15.332
Ana Ortaklık Payları
961.310 834.825 401.648 5.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886396


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.