KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 22:51
KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 1.099.942 647.779 -21.173 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
6.798 693.981 -700.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
348.608 -149 9.836 -16.065 487.209 829.439 81.665 911.104
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 1.448.550 647.779 -21.322 0 -79.593 36.416 138.385 1.516.866 487.209 4.125.676 465.160 4.590.836
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Transferler
996.503 -996.503
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.028 -2.316 9.303 -4.504 406.151 559.662 134.888 694.550
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 573.766 647.779 -28.751 817.879 -47.703 -809 131.587 2.506.455 406.151 4.970.991 657.791 5.628.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.066 211.473
Dönem Karı (Zararı)
495.331 545.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
495.331 545.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
511.826 298.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 89.785 84.764
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
143.135 -124.576
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 490 -1.204
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 137.078 -132.530
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.567 9.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
170.527 175.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.078 50.628
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
129 722
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
109.320 124.317
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-64 -83
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.586 77.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -61.565 -123.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 185.961 199.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
190 1.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 116.170 119.687
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.137 1.277
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.137 1.277
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18, 19, 20 -125.201 -30.324
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -5.975 -5.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-709.905 -523.997
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.900 -382.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189.951 -321.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.051 -60.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.315 -5.731
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-189.483 -42.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.926 -70.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-208.736 45.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.190 -115.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.281 -22.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
297.252 320.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-58.056 -41.247
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-196 -225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-122.077 -67.739
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 143 367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
112.312 881.197
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 703.819
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-105.796 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.637 6.693
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.637 6.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.023 -49.581
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.924 -47.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.099 -1.670
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.889 -87
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
23 -129 -87
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.760 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 784
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 784
Alınan Temettüler
64 83
Alınan Faiz
61.565 123.358
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
209.754 96.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
699.023 -59.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.123.611 206.719
Kredilerden Nakit Girişleri
3.123.611 206.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.751.064 -70.704
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.733.053 -57.102
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-18.011 -13.602
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
23 1.410 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
23 0 -821
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
500.271 0
Ödenen Faiz
-175.205 -194.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
928.401 1.032.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
928.401 1.032.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.027.599 999.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.956.000 2.032.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.3, 4 2.956.000 2.027.599
Finansal Yatırımlar
3.605.728 3.057.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.3, 5 3.605.728 3.057.459
Ticari Alacaklar
2.577.242 2.365.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 2.296.692 2.106.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 280.550 259.061
Diğer Alacaklar
158.926 152.902
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 23 115.748 115.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 43.178 37.283
Türev Araçlar
0 358.919
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 0 358.919
Stoklar
10 804.703 592.698
Peşin Ödenmiş Giderler
126.663 84.491
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 44.307 41.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
82.356 42.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
198 4.583
Diğer Dönen Varlıklar
69.355 75.655
ARA TOPLAM
10.298.815 8.720.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.298.815 8.720.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.108.045 946.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.108.045 946.029
Diğer Alacaklar
344 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 344 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.155 21.155
Maddi Duran Varlıklar
12 2.418.095 2.383.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
754.443 680.235
Şerefiye
13 420.567 388.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 333.876 292.188
Peşin Ödenmiş Giderler
11.362 7.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.362 7.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 34.275 32.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.347.719 4.071.644
TOPLAM VARLIKLAR
14.646.534 12.791.752
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 115.995 150.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.364.123 5.088.239
Ticari Borçlar
954.499 1.224.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 398.629 607.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 555.870 617.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
53.185 44.822
Diğer Borçlar
4.684 5.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 23 1.523 113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.161 4.994
Türev Araçlar
781 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
9 781 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.887 11.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 143.905 68.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
276.714 169.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
64.370 66.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
212.344 103.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.252 35.963
ARA TOPLAM
4.960.025 6.800.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.960.025 6.800.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.753.105 701.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.693 161.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
186.693 161.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 117.929 195.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.057.727 1.057.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.017.752 7.857.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.970.991 4.411.329
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-485.419 -485.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.010.673 1.861.961
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.3 573.766 422.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
619.028 621.344
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.751 -26.435
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
817.879 817.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.512 -53.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
-47.703 -57.006
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-809 3.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-809 3.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.506.455 1.509.952
Net Dönem Karı veya Zararı
2.3 406.151 996.503
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
657.791 522.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.628.782 4.934.232
TOPLAM KAYNAKLAR
14.646.534 12.791.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.520.767 3.762.858 2.144.641 1.820.498
Satışların Maliyeti
16 -3.217.351 -2.715.520 -1.557.506 -1.311.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.303.416 1.047.338 587.135 509.166
BRÜT KAR (ZARAR)
1.303.416 1.047.338 587.135 509.166
Genel Yönetim Giderleri
17 -127.624 -94.585 -63.808 -55.972
Pazarlama Giderleri
17 -459.455 -379.650 -183.824 -172.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -11.176 -9.089 -5.494 -5.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
97.242 48.155 42.459 16.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-61.805 -37.688 -33.077 -13.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
740.598 574.481 343.391 278.100
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.044.715 696.531 319.477 143.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -243.204 -10.261 429.124 14.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.542.109 1.260.751 1.091.992 436.103
Finansman Gelirleri
19 189.838 84.619 182.141 82.614
Finansman Giderleri
20 -1.120.446 -680.303 -592.053 -357.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
611.501 665.067 682.080 160.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-116.170 -119.687 -142.606 -14.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -201.400 -115.593 -134.062 -6.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 85.230 -4.094 -8.544 -8.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
495.331 545.380 539.474 145.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
495.331 545.380 539.474 145.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.180 58.171 35.031 24.201
Ana Ortaklık Payları
406.151 487.209 504.443 121.733
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 22 1,19000000 1,42000000 1,47000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
148.649 348.472 152.165 348.472
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
162.016 366.956 162.016 366.956
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.974 -170 1.421 -170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.393 -18.314 -11.272 -18.314
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-10.988 -18.348 -10.988 -18.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
595 34 -284 34
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.570 17.252 7.029 -28.920
Yabancı Para Çevrim Farkları
55.074 33.317 13.983 -2.524
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
55.074 33.317 13.983 -2.524
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.774 -20.596 -8.915 -33.841
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.774 -20.596 -8.915 -33.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.270 4.531 1.961 7.445
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.270 4.531 1.961 7.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.219 365.724 159.194 319.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
694.550 911.104 698.668 465.486
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
134.888 81.665 48.628 30.748
Ana Ortaklık Payları
559.662 829.439 650.040 434.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866251


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5358 Değişim: 0,34%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5978
Açılış: 13,4901
15,3027 Değişim: 0,56%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,3442
Açılış: 15,2171
779,69 Değişim: 0,69%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 781,98
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.