" />

KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:11
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.504.590 -1.574.195 -521.401 -639.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 2.230.802 378.741 611.438 150.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -596.558 -489.342 -371.292 -211.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.654 -1.684.796 -281.255 -700.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.500.099 10.955.325 918.817 1.645.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.629.753 9.270.529 637.562 945.070
Finansman Gelirleri
27 325.786 289.694 89.235 29.606
Finansman Giderleri
27 -59.964 -415.538 -1.135 -94.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.895.575 9.144.685 725.662 880.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 68.413 -2.092.250 76.112 9.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
68.413 -2.092.250 76.112 9.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.963.988 7.052.435 801.774 889.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.963.988 7.052.435 801.774 889.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.963.988 7.052.435 801.774 889.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 0,07740000 0,63200000 0,03160000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
em Karı (Zararı)
1.963.988 7.052.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-892.338 -7.258.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 95.624 95.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.415 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.415 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.169 -10.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 40.169 32.779
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -43.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -283.303 -371.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-325.786 -274.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.483 -97.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -9.189.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -68.413 2.092.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-665.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-665.000 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 125.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
396.165 -468.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.190.792 -195.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.190.792 -195.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265 20.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 265 20.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -11.673 24.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
842 5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
842 5.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -784.061 -323.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.467.815 -673.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.897.644 9.634.817
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 9.394.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -5.948 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.630.000 0
Alınan Faiz
273.592 239.902
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-321.498 -2.727.641
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -279.014 -2.901.177
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-279.014 -2.901.177
Ödenen Faiz
27 -42.484 173.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.043.961 6.233.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.043.961 6.233.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 9.339.699 3.830.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.383.660 10.064.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.383.660 9.339.699
Diğer Alacaklar
4.789 1.078.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.789 1.078.146
Diğer Dönen Varlıklar
464.999 518.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 464.999 518.825
ARA TOPLAM
12.853.448 10.936.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.853.448 10.936.670
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 22.935.000 23.900.000
Maddi Duran Varlıklar
15 574.326 662.857
Arazi ve Arsalar
22.136 22.137
Binalar
69.909 71.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.053 12.591
Taşıtlar
346.268 407.475
Mobilya ve Demirbaşlar
125.960 149.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 12.455 13.599
Bilgisayar Yazılımları
12.455 13.599
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.521.781 24.576.456
TOPLAM VARLIKLAR
36.375.229 35.513.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.280 396.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.280 396.063
Banka Kredileri
11 189.280 396.063
Ticari Borçlar
2.992 2.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.992 2.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 91.630 103.303
Diğer Borçlar
43.570 42.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.570 42.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
375.537 1.137.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 375.537 1.137.778
ARA TOPLAM
703.009 1.682.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.009 1.682.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 72.231
Banka Kredileri
11 0 72.231
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 21.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 0 21.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
231.445 185.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 201.445 155.391
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.375.251 2.444.841
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.606.696 2.724.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.309.705 4.406.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.065.524 31.106.244
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.788.930 2.823.316
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.788.930 2.823.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.912.346 2.942.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-123.416 -118.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.912.819 1.912.819
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.871.926 1.871.926
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-917.150 -6.865.715
Net Dönem Karı veya Zararı
1.963.988 5.918.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22 33.065.524 31.106.244
TOPLAM KAYNAKLAR
36.375.229 35.513.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
-1.058.306 1.058.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 26.916 -1.855 7.052.435 7.077.496 7.077.496
Sermaye Arttırımı
14.225.175 14.225.175
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.971.702 -119.492 1.912.819 -6.895.393 7.052.435 32.239.008 32.239.008
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.942.024 -118.708 1.912.819 -6.865.715 5.918.887 31.106.244 31.106.244
Transferler
5.918.887 -5.918.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -4.708 1.963.988 1.959.280 1.959.280
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.942.024 -123.416 1.912.819 -946.828 1.963.988 33.065.524 33.065.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.963.988 7.052.435 801.774 889.507
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.708 25.061 -6.442 -3.068
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 33.645 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -5.885 -2.319 -8.053 -3.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.177 -6.265 1.611 767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 -6.729 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.177 464 1.611 767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.708 25.061 -6.442 -3.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.959.280 7.077.496 795.332 886.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.959.280 7.077.496 795.332 886.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,8629 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6725 Değişim: -0,03%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7217
Açılış: 35,6848
2.552,51 Değişim: 0,29%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.