KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 08:08
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -416.818 -570.554
Pazarlama Giderleri
24-25 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 150.304 966.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -169.715 -224.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-436.229 171.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 -146.378 163.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-582.607 335.000
Finansman Gelirleri
27 154.621 220.926
Finansman Giderleri
27 -247.513 -460.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-675.499 95.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -43.541 -18.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-43.541 -18.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-719.040 77.594
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-719.040 77.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-719.040 77.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 29 -0,06440000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.642 -100.541
Dönem Karı (Zararı)
-719.040 77.594
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-719.040 77.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
587.817 414.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 32.699 54.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
345.220 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
345.220 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.027 27.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 10.493 8.603
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.520 18.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 65.467 65.668
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.326 -105.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.793 170.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 43.541 18.198
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
105.917 248.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.419 -592.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.843 -568.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.843 -568.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.077 -3.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.077 -3.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 11.597 26.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.901 -4.783
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.901 -4.783
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -71.349 -42.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-245.642 -100.541
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.049.695 -1.051
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9.049.695 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -1.051
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.588.030 -580.515
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.517.230 -1.220.196
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.517.230 -1.220.196
Ödenen Faiz
27 -70.800 -110.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.216.023 -682.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.216.023 -682.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.830.875 6.775.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.046.898 6.093.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.046.898 3.830.875
Finansal Yatırımlar
12 0 9.394.915
Diğer Alacaklar
1.086.913 1.005.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.086.913 1.005.659
Diğer Dönen Varlıklar
557.975 585.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 557.975 585.053
ARA TOPLAM
12.691.786 14.816.502
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.691.786 14.816.502
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 14.875.590 14.875.590
Maddi Duran Varlıklar
15 711.496 743.814
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
45.918 46.219
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.830 16.910
Taşıtlar
468.681 489.083
Mobilya ve Demirbaşlar
166.131 176.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 14.745 15.126
Bilgisayar Yazılımları
14.745 15.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 181.184 225.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.783.015 15.859.582
TOPLAM VARLIKLAR
28.474.801 30.676.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
938.993 2.326.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
938.993 2.326.475
Banka Kredileri
11 938.993 2.326.475
Ticari Borçlar
3.937 2.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.937 2.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 90.604 79.007
Diğer Borçlar
32.606 39.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.606 39.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.009.980 920.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.009.980 920.731
ARA TOPLAM
2.076.120 3.368.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.076.120 3.368.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
928.906 952.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
928.906 952.737
Banka Kredileri
11 928.906 952.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
780.313 940.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 780.313 940.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
245.680 252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 119.540 110.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 126.140 141.660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.954.899 2.145.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.031.019 5.514.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.443.782 25.161.512
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.828.459 2.827.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.828.459 2.827.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.944.786 2.944.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.327 -117.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.137.994 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
16.097.101 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.895.393 -5.837.087
Net Dönem Karı veya Zararı
-719.040 -1.058.306
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.443.782 25.161.512
TOPLAM KAYNAKLAR
28.474.801 30.676.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
1.159.391 -1.159.391 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.320 77.594 79.914 79.914
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -94.784 16.137.994 -5.853.966 77.594 26.320.265 26.320.265
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512
Transferler
-1.058.306 1.058.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 1.310 -719.040 -717.730 -717.730
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -116.327 16.137.994 -6.895.393 -719.040 24.443.782 24.443.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-719.040 77.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.310 2.320
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 1.637 2.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-327 -580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-327 -580
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.310 2.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-717.730 79.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-717.730 79.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4888 Değişim: -0,16%
Düşük 8,4846 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2840 Değişim: 0,14%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,53 Değişim: 0,44%
Düşük 497,70 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.