KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2020 - 18:12
KAP ***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -2.026.210 -1.720.374
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.984.876 8.265.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.028.142 -4.461.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.069.476 2.083.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 601.233 1.772.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-468.243 3.855.447
Finansman Gelirleri
27 398.152 1.368.601
Finansman Giderleri
27 -932.238 -4.071.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.002.329 1.152.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -55.977 6.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.977 6.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.058.306 1.159.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.058.306 1.159.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.058.306 1.159.391
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Srdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,09490000 0,10390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.016.979 9.719.765
Dönem Karı (Zararı)
-1.058.306 1.159.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.058.306 1.159.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
818.747 2.916.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 141.836 203.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-178.328 -60.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 26.212 27.046
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -107.029 -30.464
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-97.511 -57.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -70.786 -96.895
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.112 -202.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.326 105.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 117.222 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 55.977 -6.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.000 -65.149
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -65.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.000 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
767.826 2.943.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.305.602 5.644.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 1.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.929.716 5.524.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.929.716 5.524.125
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.045 3.317
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -29.045 3.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.481 4.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.000 -2.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.000 -2.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -602.550 112.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.066.043 9.719.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -49.064 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.220.933 -68.601
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-9.512.137 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 65.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -3.796 -133.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 295.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.740.349 -5.745.577
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 750.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
750.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -3.107.381 -5.225.268
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.107.381 -5.225.268
Ödenen Faiz
27 -382.968 -520.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.944.303 3.905.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.944.303 3.905.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 6.775.179 2.869.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.830.876 6.775.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.830.875 6.775.179
Finansal Yatırımlar
12 9.394.915 0
Diğer Alacaklar
1.005.659 9.981.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.005.659 9.981.719
Diğer Dönen Varlıklar
585.053 637.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 585.053 637.963
ARA TOPLAM
14.816.502 17.394.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.816.502 17.394.861
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 732.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 732.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 14.875.590 15.155.590
Maddi Duran Varlıklar
15 743.814 880.328
Arazi ve Arsalar
14.936 14.936
Binalar
46.219 47.421
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.910 21.229
Taşıtlar
489.083 570.691
Mobilya ve Demirbaşlar
176.666 226.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 15.126 16.652
Bilgisayar Yazılımları
15.126 16.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 225.052 275.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.859.582 17.060.914
TOPLAM VARLIKLAR
30.676.084 34.455.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.326.475 3.013.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.326.475 3.013.842
Banka Kredileri
11 2.326.475 3.013.842
Ticari Borçlar
2.860 31.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.860 31.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 79.007 74.526
Diğer Borçlar
39.507 36.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.507 36.507
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
920.731 815.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 920.731 815.440
ARA TOPLAM
3.368.580 3.972.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.368.580 3.972.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
952.737 2.237.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
952.737 2.237.894
Banka Kredileri
11 952.737 2.237.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
940.911 1.648.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 940.911 1.648.752
Uzun Vadeli Karşılıklar
252.344 356.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 110.684 107.869
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 141.660 248.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.145.992 4.243.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.514.572 8.215.424
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.161.512 26.240.351
Ödenmiş Sermaye
11.157.000 11.157.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.827.149 2.864.561
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.827.149 2.864.561
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.944.786 2.961.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.637 -97.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.137.994 16.137.994
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
16.097.101 16.097.101
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.837.087 -7.013.357
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.058.306 1.159.391
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.161.512 26.240.351
TOPLAM KAYNAKLAR
30.676.084 34.455.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 40.893 -6.926.424 16.137.927 25.216.979 25.216.979
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-127.759 -127.759 -127.759
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -88.844 40.893 -7.054.183 16.137.927 25.089.220 25.089.220
Transferler
16.097.101 40.826 -16.137.927 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -8.260 1.159.391 1.151.131 1.151.131
Dönem Karı (Zararı)
1.159.391 1.159.391 1.159.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.260 -8.260 -8.260
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.961.665 -97.104 16.137.994 -7.013.357 1.159.391 26.240.351 26.240.351
Transferler
1.159.391 -1.159.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -16.879 -20.533 -1.058.306 -1.095.718 -1.095.718
Dönem Karı (Zararı)
-1.058.306 -1.058.306 -1.058.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.879 -20.533 -37.412 -37.412
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22 16.879 16.879 16.879
Dönem Sonu Bakiyeler
11.157.000 1.934.762 2.944.786 -117.637 16.137.994 -5.837.087 -1.058.306 25.161.512 25.161.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.058.306 1.159.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.412 -8.260
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 -21.099 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -25.667 -10.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.354 2.065
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 4.220 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.134 2.065
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.412 -8.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.095.718 1.151.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.095.718 1.151.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820963


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,24% Hacim : 10.384 Mio.TL Son veri saati : 14:47
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.411
9,2789 Değişim: 0,19%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7737 Değişim: 0,25%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,00 Değişim: -0,07%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.