KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 21:52
KAP ***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 0 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.018 83.035.461 -14.972.702 68.040.741 0 68.040.741
Dönem Karı (Zararı)
-14.972.702 -14.972.702 0 -14.972.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.018 83.035.461 83.013.443 0 83.013.443
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.224 198.423.193 13.317.151 15.486.000 -14.972.702 258.625.271 0 258.625.271
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.371 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
26.960.371 -26.960.371 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.530 -218.485.810 -133.376.675 0 -133.376.675
Dönem Karı (Zararı)
85.097.604 85.097.604 0 85.097.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.531 -218.485.810 -218.474.279 0 -218.474.279
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 1.734 91.849.047 13.317.151 42.446.371 85.097.604 279.092.759 0 279.092.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
518.771 11.835.376
Dönem Karı (Zararı)
85.097.604 -14.972.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.097.604 -14.972.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.164.372 37.381.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.495 1.116
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.770 396.175
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 85.770 396.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.250 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 61.501
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 49.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.569.285 12.629.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -263.370 -228.023
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 8.832.655 12.857.368
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 11.603.140 23.855.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.695.292 500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 35.695.292 500.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.270.323 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-123.963.281 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -123.963.281 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.407.609 -10.490.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.291.411 -6.225.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.291.411 -6.225.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.951 -103.192
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
93.201 -235.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-118.152 131.864
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.059.202 -2.197.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.478.750 -1.655.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
580.452 -542.255
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.350 -1.964.779
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.943.141
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.350 -21.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.799 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-181.799 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
525.623 11.918.506
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-163.915.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
163.890.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18.148 -83.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.164.826 -1.143.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.211 -5.849
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.211 -5.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.916.667
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -1.365.845
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.365.845
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
263.370 228.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.274.221 -10.764.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
499.208 0
Ödenen Faiz
-6.773.429 -10.764.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
409.376 -72.765
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
409.376 -57.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.211 212.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
554.587 155.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 554.587 145.211
Finansal Yatırımlar
65.116 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
65.116 95.871
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4-21 65.116 95.871
Ticari Alacaklar
im/956543


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.395 Değişim: 0,78% Hacim : 3.321 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8596 Değişim: -0,07%
Düşük 8,8453 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3657 Değişim: -0,65%
Düşük 10,3484 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
499,90 Değişim: 0,17%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.