KAP ***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 17:28
KAP ***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***UBS*** UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 202.131 -72.760 -89.526 4.606.155 4.743.184 2.427.320 41.816.504 0 41.816.504
Transferler
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.635 0 0 0 2.232.685 -2.427.320 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.729 1.284.831 4.645.887 5.928.989 5.928.989
Dönem Karı (Zararı)
4.645.887 4.645.887 0 4.645.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.729 1.284.831 1.283.102 0 1.283.102
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.232.685 0 0 -2.232.685 0 -2.232.685
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 202.131 -74.489 1.195.305 4.800.790 4.743.184 4.645.887 45.512.808 45.512.808
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 202.131 -74.489 1.195.305 4.800.790 4.743.184 4.645.887 45.512.808 45.512.808
Transferler
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.166 0 0 0 4.148.721 -4.645.887 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.192 -1.195.305 6.476.774 5.109.277 5.109.277
Dönem Karı (Zararı)
6.476.774 6.476.774 6.476.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-172.192 -1.195.305 -1.367.497 -1.367.497
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.148.721 0 0 -4.148.721 0 -4.148.721
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 202.131 -246.681 0 5.297.956 4.743.184 6.476.774 46.473.364 46.473.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.024.962 3.815.209
Dönem Karı (Zararı)
6.476.774 4.645.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.785.528 -603.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 193.786 205.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
360.652 1.337.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
407.249 1.337.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -46.597 135.177
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -135.309
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.978.561 -3.882.914
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.991.033 -3.917.765
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 12.472 34.851
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.638.595 1.736.269
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.639.808 198.809
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.093.574 520.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.349 -98.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-687.349 -98.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.052 -44.253
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.052 -56.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.474 -85.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.014 -7.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
250.488 -78.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.161 -93.721
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.406 -615
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
175.755 -93.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.331.054 4.240.820
Ödenen Faiz
-12.472 -34.851
Alınan Faiz
4.762.843 4.011.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.241.247 -3.051.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.815.216 -1.351.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.799 -475.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.799 -475.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.799 -441.192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -34.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.148.721 -2.232.685
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
14 -4.148.721 -2.232.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.874.442 1.107.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.874.442 1.107.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.547.019 35.439.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.421.461 36.547.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.017.121 36.914.490
Finansal Yatırımlar
0 8.288.879
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 0 8.288.879
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
2.142.864 1.282.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.142.864 1.282.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
144.737 22.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.000 14.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 143.737 8.603
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
271.103 465.408
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 271.103 465.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 203.006 7.954
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
47.778.831 46.982.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.778.831 46.982.349
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
419.154 603.693
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 321.539 452.895
Taşıtlar
9 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 97.615 150.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.591 84.039
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 76.591 84.039
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 198.873 294.773
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
694.618 982.505
TOPLAM VARLIKLAR
48.473.449 47.964.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
182.142 134.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 99.113 121.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 83.029 13.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 371.188 308.998
Diğer Borçlar
347.704 166.773
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 3.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 347.704 163.527
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
853.399 1.535.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 764.819 1.400.709
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 88.580 135.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.868 151.412
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 66.868 151.412
ARA TOPLAM
1.821.301 2.297.668
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.821.301 2.297.668
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
178.784 154.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 178.784 154.378
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.784 154.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.000.085 2.452.046
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.473.364 45.512.808
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 202.131 202.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-246.681 -74.489
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246.681 -74.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-246.681 -74.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 0 1.195.305
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.195.305
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 0 1.195.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.297.956 4.800.790
Yasal Yedekler
14 5.297.956 4.800.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 4.743.184 4.743.184
Net Dönem Karı veya Zararı
6.476.774 4.645.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.473.364 45.512.808
TOPLAM KAYNAKLAR
48.473.449 47.964.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.690.630 18.926.825
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 15.226.449 15.957.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 7.464.181 2.969.306
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-6.875.616 -591.505
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
15 -6.875.616 -591.505
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.815.014 18.335.320
BRÜT KAR (ZARAR)
15.815.014 18.335.320
Genel Yönetim Giderleri
16 -14.805.037 -16.676.678
Pazarlama Giderleri
16 -944.349 -1.064.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.251.936 818.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.216 -7.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.313.348 1.404.657
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.313.348 1.404.657
Finansman Gelirleri
18 4.765.926 4.476.202
Finansman Giderleri
19 -12.472 -34.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.066.802 5.846.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.590.028 -1.200.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.445.561 -1.373.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -144.467 173.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.476.774 4.645.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.476.774 4.645.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.476.774 4.645.887
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172.192 -1.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -220.759 -2.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.567 432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
48.567 432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.195.305 1.284.831
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.195.305 1.369.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -84.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -84.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.367.497 1.283.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.109.277 5.928.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.109.277 5.928.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672587


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7118 Değişim: 2,39%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1506 Değişim: 1,90%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
416,88 Değişim: 1,36%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.