KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:12
KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -10.204 -740 -1.091 249.682 -523.249 -137.510 0 0 5.490.542 5.067.430 49.016 5.116.446
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.046 0 6.985.046
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -158.472 0 0 0 0 0 0 207.606 -107.701 0 -58.567 -193.700 -252.267
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.386 0 -42.493 683.694 -106.712 696.405 657.156 356.538 -180.868 26.703.687 208.108 5.490.542 44.675.065 726.450 45.401.515
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -35 -13.911 61.803 -276.338 98.025 0 0 2.614.469 2.484.013 97.468 2.581.481
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 20 0 71.869 0 0 0 0 0 0 1.029.624 -1.244.218 0 -142.705 230.138 87.433
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 5.218.798 -5.224.991 0 -5.467 -603 -6.070
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.265 0 -6.265 -603 -6.868
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 5.215.447 -5.215.375 0 798 0 798
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.367 0 34.049 888.759 -181.185 882.802 587.579 762.190 -86.383 32.953.372 76.352 2.614.469 48.740.993 1.073.938 49.814.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
215.421.449 336.444.456 551.865.905 168.755.052 278.884.858 447.639.910
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 53.161.813 84.537.577 137.699.390 43.928.944 58.547.258 102.476.202
Teminat Mektupları
V-III-1 52.445.829 45.446.551 97.892.380 43.395.971 32.027.856 75.423.827
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.743.495 13.012.197 15.755.692 2.594.448 10.005.488 12.599.936
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.695.782 0 2.695.782 2.335.826 0 2.335.826
Diğer Teminat Mektupları
47.006.552 32.434.354 79.440.906 38.465.697 22.022.368 60.488.065
Banka Kredileri
4.258 8.276.881 8.281.139 4.258 5.111.534 5.115.792
İthalat Kabul Kredileri
0 420.568 420.568 0 289.665 289.665
Diğer Banka Kabulleri
4.258 7.856.313 7.860.571 4.258 4.821.869 4.826.127
Akreditifler
99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424
Belgeli Akreditifler
99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 7.062 7.062 0 5.925 5.925
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
252.083 728.140 980.223 1.000 474.188 475.188
Diğer Garantilerimizden
159.999 128.925 288.924 187.331 106.963 294.294
Diğer Kefaletlerimizden
200.001 0 200.001 86.402 153.350 239.752
TAAHHÜTLER
84.149.026 48.449.010 132.598.036 72.066.613 42.415.370 114.481.983
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 73.847.681 9.017.675 82.865.356 62.318.729 6.517.443 68.836.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 3.201.435 7.955.499 11.156.934 5.695.753 6.147.096 11.842.849
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.767.674 2.701 30.770.375 26.086.273 2.419 26.088.692
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.728.332 0 6.728.332 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 29.160.261 0 29.160.261 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
790.071 0 790.071 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.196.758 1.059.475 4.256.233 2.891.300 367.928 3.259.228
Cayılabilir Taahhütler
10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
78.110.610 203.457.869 281.568.479 52.759.495 177.922.230 230.681.725
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.110.610 203.457.869 281.568.479 52.759.495 177.922.230 230.681.725
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.969.787 7.618.867 15.588.654 1.523.642 1.550.002 3.073.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.997.625 3.809.464 7.807.089 864.639 681.888 1.546.527
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.972.162 3.809.403 7.781.565 659.003 868.114 1.527.117
Para ve Faiz Swap İşlemleri
59.597.710 153.914.391 213.512.101 42.382.470 153.888.563 196.271.033
Swap Para Alım İşlemleri
501.543 66.034.712 66.536.255 1.626.406 56.087.175 57.713.581
Swap Para Satım İşlemleri
56.656.167 5.720.759 62.376.926 37.636.064 20.995.076 58.631.140
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.132.709 3.327.131 5.459.840 247.144 919.172 1.166.316
Para Alım Opsiyonları
745.222 1.976.041 2.721.263 143.814 430.420 574.234
Para Satım Opsiyonları
1.387.487 1.351.090 2.738.577 103.330 488.752 592.082
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 195.835 186.250 382.085
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 186.250 186.250
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 195.835 0 195.835
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 38.597.480 47.007.884 8.410.404 21.378.243 29.788.647
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.729.341.208 5.210.797.461 10.940.138.669 3.978.687.376 3.684.354.649 7.663.042.025
EMANET KIYMETLER
83.983.766 30.480.853 114.464.619 73.978.380 28.612.031 102.590.411
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.915.409 0 4.915.409 4.274.226 0 4.274.226
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.266.451 9.757.756 62.024.207 47.305.937 8.853.001 56.158.938
Tahsile Alınan Çekler
17.517.905 2.686.630 20.204.535 11.974.344 1.763.897 13.738.241
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.715.396 1.625.107 8.340.503 8.327.754 1.406.998 9.734.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 355 2.507 2.152 298 2.450
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
399.511 13.644.113 14.043.624 636.516 10.335.188 10.971.704
Emanet Kıymet Alanlar
2.166.942 2.766.892 4.933.834 1.457.451 6.252.649 7.710.100
REHİNLİ KIYMETLER
953.025.033 302.199.935 1.255.224.968 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453
Menkul Kıymetler
242.318 205.308 447.626 321.148 200.660 521.808
Teminat Senetleri
1.023.865 5.036.033 6.059.898 1.153.894 4.085.645 5.239.539
Emtia
123.927.043 4.008.007 127.935.050 111.710.308 3.495.630 115.205.938
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
687.281.175 247.819.297 935.100.472 529.461.764 262.692.582 792.154.346
Diğer Rehinli Kıymetler
140.060.529 44.988.035 185.048.564 132.138.333 41.983.730 174.122.063
Rehinli Kıymet Alanlar
490.103 143.255 633.358 517.352 141.407 658.759
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.692.332.409 4.878.116.673 9.570.449.082 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.944.762.657 5.547.241.917 11.492.004.574 4.147.442.428 3.963.239.507 8.110.681.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.269.980 3.504.907
Alınan Faizler
48.576.779 28.050.565
Ödenen Faizler
-38.170.554 -17.885.669
Alınan Temettüler
22.995 17.459
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.996.682 3.586.403
Elde Edilen Diğer Kazançlar
355.777 312.659
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.640.704 3.790.905
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.865.255 -2.647.225
Ödenen Vergiler
-2.673.706 -2.374.022
Diğer
-7.613.442 -9.346.168
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
796.961 37.390.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.399.453 -7.541.437
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.460.611 -7.472.720
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-63.898.154 -130.258.789
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.774.391 -10.072.786
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.414.631 2.316.867
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
53.041.900 140.849.210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.436.075 7.718.455
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.717.444 41.851.410
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.066.941 40.895.117
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.343.097 -63.784.736
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -48.556
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 700
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.770.591 -1.768.004
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.275.244 371.516
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-32.256.326 -73.712.229
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.964.790 17.584.717
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.261.761 -10.987.874
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.748.820 4.824.545
Diğer
-43.273 -49.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.743.657 19.650.068
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.513.786 28.276.135
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.488.172 -15.336.922
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
-603 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-281.354 -289.145
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
90.768 190.164
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.441.731 -3.049.387
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.596.047 29.986.852
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.154.316 26.937.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.711.972 5.540.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-130.491 -424.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.981 -13.284
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -9.728
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89 -1.368
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-14.673 -3.477
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
781 1.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.510 -411.077
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.803 249.682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-345.247 -633.337
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
98.025 -137.510
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.909 110.088
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.581.481 5.116.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (F 214.556.954 53.386.866 143.243.468 196.630.334
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 15.710.154 74.807.591 90.517.745 14.925.286 81.577.857 96.503.143
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 14.532.522 63.266.967 77.799.489 14.662.490 78.544.752 93.207.242
Bankalar
V-I-3 1.179.889 11.540.637 12.720.526 58.997 3.033.183 3.092.180
Para Piyasalarından Alacaklar
5.149 0 5.149 206.589 0 206.589
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -7.406 -13 -7.419 -2.790 -78 -2.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 315.456 11.577.792 11.893.248 297.243 7.161.038 7.458.281
Devlet Borçlanma Senetleri
111.098 11.382.587 11.493.685 110.576 7.000.000 7.110.576
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
170.679 195.205 365.884 170.609 161.038 331.647
Diğer Finansal Varlıklar
33.679 0 33.679 16.058 0 16.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 45.321.697 59.133.031 104.454.728 31.026.129 52.901.796 83.927.925
Devlet Borçlanma Senetleri
44.738.993 57.673.261 102.412.254 30.422.704 51.083.898 81.506.602
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.731 4.802 19.533 14.131 4.028 18.159
Diğer Finansal Varlıklar
567.973 1.454.968 2.022.941 589.294 1.813.870 2.403.164
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 6.264.156 1.427.077 7.691.233 7.138.208 1.602.777 8.740.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.264.156 1.427.077 7.691.233 7.138.208 1.602.777 8.740.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
374.733.177 171.337.820 546.070.997 343.944.228 142.525.708 486.469.936
Krediler
V-I-5 345.954.628 151.361.986 497.316.614 315.239.878 125.612.148 440.852.026
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 1.212.375 2.513.897 3.726.272 903.110 2.367.900 3.271.010
Faktoring Alacakları
3.943.583 578.668 4.522.251 5.481.094 270.646 5.751.740
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 45.589.140 17.125.790 62.714.930 44.218.605 14.528.647 58.747.252
Devlet Borçlanma Senetleri
45.530.190 16.903.769 62.433.959 44.159.655 14.342.399 58.502.054
Diğer Finansal Varlıklar
58.950 222.021 280.971 58.950 186.248 245.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.966.549 -242.521 -22.209.070 -21.898.459 -253.633 -22.152.092
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.105.452 0 1.105.452 1.256.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.105.452 0 1.105.452 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.931.738 3 1.931.741 1.883.825 3 1.883.828
İştirakler (Net)
V-I-7 1.546.539 3 1.546.542 1.495.974 3 1.495.977
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
585.323 0 585.323 530.191 0 530.191
Konsolide Edilmeyenler
961.216 3 961.219 965.783 3 965.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 385.199 0 385.199 387.851 0 387.851
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
385.199 0 385.199 387.851 0 387.851
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.896.410
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
297.271 339 297.610 273.776 348 274.124
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
282.640 339 282.979 259.145 348 259.493
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 809.554 0 809.554 502.143 0 502.143
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 901.398 0 901.398 1.234.832 0 1.234.832
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 8.217.058 2.939.735 11.156.793 8.005.234 10.937.422 18.942.656
VARLIKLAR TOPLAMI
460.604.005 321.241.601 781.845.606 415.369.302 296.721.215 712.090.517
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 239.112.828 229.857.716 468.970.544 214.241.507 203.280.375 417.521.882
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.325.148 60.986.187 63.311.335 2.450.296 49.238.699 51.688.995
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
74.581.356 23.403.966 97.985.322 79.758.688 21.553.517 101.312.205
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 10.706.127 37.911.829 48.617.956 11.262.156 34.892.367 46.154.523
Bonolar
5.262.364 442.940 5.705.304 5.960.553 2.188.163 8.148.716
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.443.763 37.468.889 42.912.652 5.301.603 32.704.204 38.005.807
FONLAR
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 269.492 2.422.862 2.692.354 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
269.492 2.422.862 2.692.354 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
959 0 959 672 -108.720 1.372.106 1.263.386 169.087 1.210.809 1.379.896
Kar Yedekleri
32.648.682 304.690 32.953.372 26.431.074 273.876 26.704.950
Yasal Yedekler
3.450.266 17.882 3.468.148 2.811.181 17.882 2.829.063
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
26.571.028 283.193 26.854.221 21.810.638 252.379 22.063.017
Diğer Kar Yedekleri
2.621.051 3.615 2.624.666 1.802.918 3.615 1.806.533
Kar veya Zarar
2.458.941 231.880 2.690.821 6.291.176 254.385 6.545.561
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.964 62.388 76.352 196.734 11.374 208.108
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.444.977 169.492 2.614.469 6.094.442 243.011 6.337.453
Azınlık Payları
1.069.268 4.670 1.073.938 742.265 4.670 746.935
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
404.506.137 377.339.469 781.845.606 382.295.411 329.795.106 712.090.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 49.680.789 33.987.371 18.468.222 12.463.481
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 37.059.740 26.864.696 13.378.828 9.620.021
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
620.443 89.803 256.211 55.552
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 22.256 84.587 7.446 18.794
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.495 1.117 462 367
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 11.729.116 6.731.921 4.739.437 2.688.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
138.979 267.831 59.147 212.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.728.443 2.855.268 2.302.075 1.152.429
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.861.694 3.608.822 2.378.215 1.323.690
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
230.884 196.956 82.499 73.532
Diğer Faiz Gelirleri
14.855 18.291 3.339 6.277
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -38.566.441 -17.837.385 -13.570.342 -6.937.189
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -22.964.775 -10.277.438 -7.912.374 -4.173.064
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.211.095 -1.153.349 -421.009 -353.354
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.950.806 -2.614.951 -3.683.976 -1.040.712
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -4.248.572 -3.405.224 -1.503.629 -1.185.356
Kiralama Faiz Giderleri
-108.420 -108.140 -40.326 -31.322
Diğer Faiz Giderleri
-82.773 -278.283 -9.028 -153.381
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.114.348 16.149.986 4.897.880 5.526.292
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.814.231 2.355.865 1.101.971 750.952
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.811.959 2.956.576 1.493.983 947.585
Gayri Nakdi Kredilerden
696.022 554.095 246.232 191.659
Diğer
3.115.937 2.402.481 1.247.751 755.926
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-997.728 -600.711 -392.012 -196.633
Gayri Nakdi Kredilere
-8.020 -5.344 -4.039 -1.027
Diğer
-989.708 -595.367 -387.973 -195.606
TEMETTÜ GELİRLERİ
22.995 17.459 207 172
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -3.718.659 -2.373.182 -1.842.868 -1.606.526
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 627.391 1.440.546 73.244 706.848
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -4.941.123 -1.184.079 -2.104.976 -148.135
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 595.073 -2.629.649 188.864 -2.165.239
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 6.733.542 5.968.548 1.486.827 1.564.095
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.966.457 22.118.676 5.644.017 6.234.985
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -6.473.399 -9.057.680 -1.966.156 -2.689.386
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -411.045 -57.588 921 20.579
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.863.487 -2.605.791 -998.547 -855.986
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -3.892.500 -3.664.886 -1.400.213 -1.213.055
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.326.026 6.732.731 1.280.022 1.497.137
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
68.039 46.596 26.880 18.639
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 3.394.065 6.779.327 1.306.902 1.515.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -682.093 -1.238.520 -349.570 -198.436
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -291.961 -1.329.413 -70.572 443.652
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -2.489.953 -1.536.086 -846.361 -909.318
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 2.099.821 1.626.979 567.363 267.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 2.711.972 5.540.807 957.332 1.317.340
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 2.711.972 5.540.807 957.332 1.317.340
Grubun Karı (Zararı)
2.614.469 5.490.542 919.756 1.298.278
Azınlık Payları Karı (Zararı)
97.503 50.265 37.576 19.062
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,69440000 1,68180000 0,24510000 0,32430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974844


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5269 Değişim: 0,06%
Düşük 13,4871 17.01.2022 Yüksek 13,5443
Açılış: 13,5192
15,4408 Değişim: 0,08%
Düşük 15,4032 17.01.2022 Yüksek 15,4607
Açılış: 15,428
788,29 Değişim: -0,17%
Düşük 787,78 17.01.2022 Yüksek 791,45
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.