KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:21
KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 0 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 0 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -889 -738 -1.089 61.279 484.279 -31.049 0 0 0 4.192.264 4.704.057 30.183 4.734.240
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.983 0 6.984.983
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.350.623 0 6.350.623 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 25.830.100 0 25.830.100 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
616.550 0 616.550 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet S6.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.165.543 0 1.165.543 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.905.928 3 1.905.931 1.883.825 3 1.883.828
İştirakler (Net)
V-I-7 1.520.729 3 1.520.732 1.495.974 3 1.495.977
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
559.513 0 559.513 530.191 0 530.191
Konsolide Edilmeyenler
961.216 3 961.219 965.783 3 965.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 385.199 0 385.199 387.851 0 387.851
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
385.199 0 385.199 387.851 0 387.851
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.069.687 16.310 5.085.997 4.882.144 14.266 4.896.410
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
294.885 356 295.241 273.776 348 274.124
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
280.254 356 280.610 259.145 348 259.493
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 659.593 0 659.593 502.143 0 502.143
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.180.745 0 1.180.745 1.234.832 0 1.234.832
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 7.256.403 2.303.640 9.560.043 8.005.234 10.937.422 18.942.656
VARLIKLAR TOPLAMI
429.751.983 312.643.033 742.395.016 415.369.302 296.721.215 712.090.517
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 219.672.219 215.708.088 435.380.307 214.241.507 203.280.375 417.521.882
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.151.738 62.428.969 64.580.707 2.450.296 49.238.699 51.688.995
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
75.151.683 23.021.850 98.173.533 79.758.688 21.553.517 101.312.205
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.782.224 33.275.410 45.057.634 11.262.156 34.892.367 46.154.523
Bonolar
6.389.810 358.625 6.748.435 5.960.553 2.188.163 8.148.716
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.392.414 32.916.785 38.309.199 5.301.603 32.704.204 38.005.807
FONLAR
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 275.674 2.213.045 2.488.719 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
275.674 2.213.045 2.488.719 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
231 0 231 672 0 672
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 890.689 0 890.689 978.735 0 978.735
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.212.386 63.805 3.276.191 2.980.102 70.295 3.050.397
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.459.533 7.527 1.467.060 1.555.683 5.534 1.561.217
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.752.853 56.278 1.809.131 1.424.419 64.761 1.489.180
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 707.050 2.482 709.532 950.476 4.329 954.805
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 63.407 63.407 103 57.525 57.628
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 15.766.443 5.941.351 21.707.794 13.798.644 3.874.792 17.673.436
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 46.973.528 1.930.594 48.904.122 45.408.347 1.743.740 47.152.087
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
6.337.205 0 6.337.205 6.265.527 0 6.265.527
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.346 0 6.303.346 6.303.347 0 6.303.347
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
33.859 0 33.859 -37.820 0 -37.820
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.589.584 0 1.589.584 1.603.596 0 1.603.596
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-120.409 1.432.680 1.312.271 169.087 1.210.809 1.379.896
Kar Yedekleri
32.613.263 304.842 32.918.105 26.431.074 273.876 26.704.950
Yasal Yedekler
3.444.538 17.882 3.462.420 2.811.181 17.882 2.829.063
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
26.541.337 283.345 26.824.682 21.810.638 252.379 22.063.017
Diğer Kar Yedekleri
2.621.051 3.615 2.624.666 1.802.918 3.615 1.806.533
Kar veya Zarar
1.618.207 188.402 1.806.609 6.291.176 254.385 6.545.561
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
49.508 62.388 111.896 196.734 11.374 208.108
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.568.699 126.014 1.694.713 6.094.442 243.011 6.337.453
Azınlık Payları
1.030.056 4.670 1.034.726 742.265 4.670 746.935
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
382.987.086 359.407.930 742.395.016 382.295.411 329.795.106 712.090.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 31.212.567 21.523.890 16.541.348 11.069.144
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 23.680.912 17.244.675 12.343.620 8.863.470
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
364.232 34.251 226.096 16.995
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 14.810 65.793 6.202 14.882
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.033 750 710 271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.989.679 4.042.983 3.884.864 2.115.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
79.832 55.012 47.605 20.669
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.426.368 1.702.839 1.896.612 953.657
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.483.479 2.285.132 1.940.647 1.141.183
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
148.385 123.424 77.096 61.655
Diğer Faiz Gelirleri
11.516 12.014 2.760 -3.638
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -24.996.099 -10.900.196 -13.180.751 -5.526.588
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -15.052.401 -6.104.374 -7.745.198 -3.121.734
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -790.086 -799.995 -441.866 -381.045
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.266.830 -1.574.239 -3.532.384 -857.999
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -2.744.943 -2.219.868 -1.413.508 -1.080.207
Kiralama Faiz Giderleri
-68.094 -76.818 -36.325 -37.460
Diğer Faiz Giderleri
-73.745 -124.902 -11.470 -48.143
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.216.468 10.623.694 3.360.597 5.542.556
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.712.260 1.604.913 982.062 804.518
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.317.976 2.008.991 1.308.618 983.265
Gayri Nakdi Kredilerden
449.790 362.436 231.082 182.110
Diğer
1.868.186 1.646.555 1.077.536 801.155
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-605.716 -404.078 -326.556 -178.747
Gayri Nakdi Kredilere
-3.981 -4.317 -2.215 -2.771
Diğer
-601.735 -399.761 -324.341 -175.976
TEMETTÜ GELİRLERİ
22.788 17.287 7.024 16.898
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -1.875.791 -766.656 -1.405.762 -186.821
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 554.147 733.698 154.228 580.993
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -2.836.147 -1.035.944 -1.793.425 -774.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 406.209 -464.410 233.435 7.146
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 5.270.937 5.295.242 1.572.571 1.891.339
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.346.662 16.774.480 4.516.492 8.068.490
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -4.507.243 -6.368.294 -1.453.202 -3.218.864
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -411.966 -78.167 -4.044 -3.232
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.864.940 -1.749.805 -899.374 -887.346
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.516.509 -3.342.620 -1.327.184 -973.996
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.046.004 5.235.594 832.688 2.985.052
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
41.159 27.957 21.502 14.571
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 2.087.163 5.263.551 854.190 2.999.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -332.523 -1.040.084 -48.432 -579.592
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -221.389
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6379 Değişim: 1,31%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1423 Değişim: 0,83%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,35 Değişim: 1,42%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.