KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

18.02.2021 - 23:07
KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -82.462 -64.615 255.767 100.132 997.556 58.934 0 0 3.369.359 4.634.671 13.521 4.648.192
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -314 0 24.546 0 0 0 0 0 0 220.695 -562.521 0 -317.594 115.939 -201.655
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 -188.859 3.369.359 32.681.156 871.134 33.552.290
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 198.103 -75.295 195.366 259.352 17.691 -141.050 0 0 6.337.453 6.791.620 69.203 6.860.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.007 0 6.985.007
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -153.799 0 0 0 0 0 0 208.869 -107.701 0 -52.631 -193.402 -246.033
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 892.001 -181.267 892.862 666.826 897.478 -184.408 26.704.950 208.108 6.337.453 46.405.152 746.935 47.152.087


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
168.755.052 278.884.858 447.639.910 130.858.298 206.289.254 337.147.552
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 43.928.944 58.547.258 102.476.202 38.069.926 40.210.391 78.280.317
Teminat Mektupları
V-III-1 43.395.971 32.027.856 75.423.827 37.379.041 21.625.025 59.004.066
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.594.448 10.005.488 12.599.936 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.335.826 0 2.335.826 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
38.465.697 22.022.368 60.488.065 33.152.772 14.544.081 47.696.853
Banka Kredileri
4.258 5.111.534 5.115.792 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 289.665 289.665 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 4.821.869 4.826.127 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
V-III-4 253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.925 5.925 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
1.000 474.188 475.188 324.144 142.897 467.041
Diğer Garantilerimizden
187.331 106.963 294.294 51.444 49.964 101.408
Diğer Kefaletlerimizden
86.402 153.350 239.752 165.625 221.962 387.587
TAAHHÜTLER
72.066.613 42.415.370 114.481.983 50.408.925 32.589.509 82.998.434
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 62.318.729 6.517.443 68.836.172 43.325.448 5.794.937 49.120.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 5.695.753 6.147.096 11.842.849 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 26.086.273 2.419 26.088.692 18.076.739 2.340 18.079.079
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 5.723.932 0 5.723.932 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 21.320.698 0 21.320.698 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
59 530.191 0 530.191 447.762 0 447.762
Konsolide Edilmeyenler
965.783 3 965.786 691.018 3 691.021
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 387.851 0 387.851 342.470 0 342.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
387.851 0 387.851 342.470 0 342.470
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 4.882.144 14.266 4.896.410 3.029.550 11.417 3.040.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 273.776 348 274.124 237.755 304 238.059
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
259.145 348 259.493 223.124 304 223.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 502.143 0 502.143 608.990 0 608.990
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 1.234.832 0 1.234.832 801.616 0 801.616
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 8.005.234 10.937.422 18.942.656 5.328.857 7.628.874 12.957.731
VARLIKLAR TOPLAMI
415.369.302 296.721.215 712.090.517 266.960.424 166.080.705 433.041.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 214.241.507 203.280.375 417.521.882 142.276.343 111.854.405 254.130.748
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.450.296 49.238.699 51.688.995 2.286.766 42.776.918 45.063.684
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
79.758.688 21.553.517 101.312.205 19.825.274 5.598.794 25.424.068
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.262.156 34.892.367 46.154.523 11.792.577 17.455.479 29.248.056
Bonolar
5.960.553 2.188.163 8.148.716 6.494.825 0 6.494.825
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.301.603 32.704.204 38.005.807 5.297.752 17.455.479 22.753.231
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 4.061.171 2.022.130 6.083.301 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.061.171 2.022.130 6.083.301 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
672 0 672 1.823 549 2.372
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 978.735 0 978.735 935.839 99 935.938
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.980.102 70.295 3.050.397 2.219.860 39.067 2.258.927
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.555.683 5.534 1.561.217 1.153.968 3.997 1.157.965
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.424.419 64.761 1.489.180 1.065.892 35.070 1.100.962
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 950.476 4.329 954.805 1.138.988 3.003 1.141.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 103 57.525 57.628 1.232 30.758 31.990
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200
Satış Amaçlı
0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 13.798.644 3.874.792 17.673.436 9.705.538 3.612.824 13.318.362
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 45.408.347 1.743.740 47.152.087 32.573.508 978.782 33.552.290
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
6.265.527 0 6.265.527 839.941 0 839.941
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.347 0 6.303.347 723.962 0 723.962
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-37.820 0 -37.820 115.979 0 115.979
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.603.596 0 1.603.596 1.285.422 0 1.285.422
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
169.087 1.210.809 1
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.506 Değişim: 2,37% Hacim : 16.282 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.507
Açılış: 1.492
7,2474 Değişim: -2,39%
Düşük 7,2462 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7350 Değişim: -2,61%
Düşük 8,7332 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
407,08 Değişim: -1,27%
Düşük 406,92 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.