" />

KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 - 18:25
KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Hisse Senedi Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföy değerinin asgari %80?i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılararulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 55 20.10.2021 20.10.2021
NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 35 20.10.2021 20.10.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 20.10.2021 20.10.2021

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 50-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan Yerli Ortaklık Payları
DİĞER 80-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları ve/veya Global Depo Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-10
DİĞER 0-20 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-50
Ters Repo İşlemleri 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 4 96

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 31.08.2021 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Duygu KOCATÜRK GÜRBÜZ 31.08.2021 9
Serkan AKDOĞAN 31.08.2021 13

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cavit DEMİR 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey Lisansı
Özkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey Lisansı
Serkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Zuhal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 02/2020- Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür-2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
S.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Gökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Kenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Ümit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Oğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYGUN Müdür 212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982491


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9099 Değişim: 0,04%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8791 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.543,53 Değişim: 0,34%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.