" />

KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 - 18:34
KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, 25 yaşından küçük, bireysel emeklilik sisteminde uzun vadede yatırım planlaması bulunan risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesi amacına hizmet etmektedir.Her bir katılımcı için yaş sınırı dolduğunda katılımcıya telefon, elektronik posta vb. iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılır, katılımcı fon payları için satım talimatı vermediği süre boyunca her altı ayda bir söz konusu hususa ilişkin bilgilendirme yapılmaya devam edilir.Yaş sınırı uygun olmayan katılımcılar tarafından fon payı alım talimatı verildiği durumda ise katılımcıya fonun yatırım stratejisi ile fonun katılımcının yaşına uygun olmadığına ilişkin bilgilendirme yapılarak katılımcının onayı alındıktan sonra alım işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak söz konusu katılımcılara da yukarıda belirtilen şekilde her altı ayda bir bilgilendirmeye yapılmaya devam edilir.BEFAS üzerinden fon payı alım-satım işlemi yapan katılımcılar için bilgilendirme yapılmayacak olup, sorumluluk katılımcıya aittir.Fon ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.Fon, uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların alternatif varlık sınıflarındaki kazanca katılması hedeflenmektedirFon portföy değerinin en fazla %50?sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon yöneticisi hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen getiriyi sağlama hedefi ile yatırım yapacaktır. Fonun risk düzeyi 5-7 aralığında kalacaktır.

Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 15.11.2021

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100
DİĞER 0-50 YABANCI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-50
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 4 96

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Süzer Fon Kurulu Başkanı 31.08.2021 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Duygu KOCATÜRK GÜRBÜZ 31.08.2021 9
Serkan AKDDOĞAN 31.08.2021 13

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cavit DEMİR 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Oğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Serkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Zühal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Özkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Ayşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Ümit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Kenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Gökçen Yaman Akgün 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
S.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2015 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatimet Tinemis Sarıhan 16.09.2021 2015 -02-2021 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Muhammed Tiryaki 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 - 2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman / Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Kerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYĞUN MÜDÜR 0212 310 39 42 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982512


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.166 Değişim: 0,24% Hacim : 64.367 Mio.TL Son veri saati : 14:42
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0465 Değişim: -0,10%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0287 Değişim: -0,36%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.563,58 Değişim: -1,44%
Düşük 2.554,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.