KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2022 - 18:18
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338
Transferler
5.407.503 -5.407.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.845 120.474 115.629 115.629
Dönem Karı (Zararı)
120.474 120.474 120.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -4.845 -4.845 -4.845
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.892.258 680.957 17.956.582 120.474 151.770.967 151.770.967
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.892.795 680.957 17.956.582 30.888.720 182.539.750 182.539.750
Transferler
13.670 30.875.050 -30.888.720 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.405 -167.698 -209.103 -209.103
Dönem Karı (Zararı)
-167.698 -167.698 -167.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -41.405 -41.405 -41.405
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.851.390 694.627 48.831.632 -167.698 182.330.647 182.330.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-469.907 -330.318
Dönem Karı (Zararı)
-167.698 120.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-167.698 120.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-765.014 -603.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 16.317 13.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 -16.757 9.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -16.757 9.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -711.612 -645.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -725.461 -652.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 13.849 6.795
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.170 -2.464
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -48.792 22.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
504.224 179.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 42.748 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 42.748 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -61.914 -35.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.440 1.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.440 1.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 9.769 -6.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 467.998 237.610
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 467.998 237.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,26 38.183 -17.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17,26 38.183 -17.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-428.488 -303.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -41.419 -26.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
641.369 646.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -187.011 -3.307
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -187.011 -3.307
Alınan Faiz
828.380 649.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.486 -13.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 178.335 -6.654
Ödenen Faiz
24 -13.849 -6.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.948 302.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.948 302.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.275.913 14.788.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.611.861 15.091.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.677.978 15.444.949
Diğer Alacaklar
8 94.660 137.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.660 137.408
Peşin Ödenmiş Giderler
17 66.242 4.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 66.242 4.201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 63.001
Diğer Dönen Varlıklar
17 242.142 217.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 242.142 217.324
ARA TOPLAM
16.081.022 15.866.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.081.022 15.866.883
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 36.856 32.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 36.856 32.686
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 207.235.000 207.235.000
Maddi Duran Varlıklar
10 5.426 6.006
Mobilya ve Demirbaşlar
10 5.426 6.006
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 171.427 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.681 1.834
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.681 1.834
Peşin Ödenmiş Giderler
17 252 379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 252 379
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.450.642 207.275.905
TOPLAM VARLIKLAR
223.531.664 223.142.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 48.859 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 48.859 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 48.859 0
Ticari Borçlar
7 29.391 21.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.391 21.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 34.842 25.073
Diğer Borçlar
8 478.912 10.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 478.912 10.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 15.462 0
ARA TOPLAM
607.466 57.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.466 57.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 129.476 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 129.476 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 129.476 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 198.926 163.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 198.926 163.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 40.265.149 40.381.173
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.593.551 40.545.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.201.017 40.603.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
182.330.647 182.539.750
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.851.390 125.892.795
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.851.390 125.892.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -56.751 -15.346
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 694.627 680.957
Yasal Yedekler
18 694.627 680.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
48.831.632 17.956.582
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -167.698 30.888.720
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
182.330.647 182.539.750
TOPLAM KAYNAKLAR
223.531.664 223.142.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -983.309 -528.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 51.825 23.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-931.484 -505.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-931.484 -505.444
Finansman Gelirleri
24 729.631 655.163
Finansman Giderleri
24 -14.637 -7.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-216.490 142.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.792 -22.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -56.881 -26.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 105.673 4.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-167.698 120.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
-167.698 120.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-167.698 120.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00024000 0,00017000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.405 -4.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -51.756 -6.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.351 1.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.351 1.211
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.405 -4.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.103 115.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-209.103 115.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023168


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.396 Değişim: 0,87% Hacim : 21.373 Mio.TL Son veri saati : 15:52
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.387
16,3425 Değişim: 1,66%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3543
Açılış: 16,0758
17,4083 Değişim: 0,65%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4668
Açılış: 17,2966
972,54 Değişim: 0,65%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.