KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:28
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Transferler
2.323.147 -2.323.147 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.274 -154.936 -159.210 -159.210
Dönem Karı (Zararı)
-154.936 -154.936 -154.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -4.274 -4.274 -4.274
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.896.607 635.983 12.594.053 -154.936 146.092.403 146.092.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.407.503 -5.407.503 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.355 345.436 339.081 339.081
Dönem Karı (Zararı)
345.436 345.436 345.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -6.355 -6.355 -6.355
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.890.748 680.957 17.956.582 345.436 151.994.419 151.994.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.026.563 -1.004.127
Dönem Karı (Zararı)
345.436 -154.936
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
345.436 -154.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.293.763 -722.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 24.680 22.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.199 20.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 19.199 20.873
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.353.811 -719.609
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.363.722 -735.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.911 15.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.412 -2.255
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 19.581 -43.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.601 -126.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -550 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -550 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -162.490 -183.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -162.490 -183.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -25.264 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.447 -3.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.447 -3.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -3.313 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.240 852
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.240 852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,26 139.809 58.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-999.928 -1.004.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -26.635 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.312.214 719.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -3.307 -3.060
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -3.307 -3.060
Alınan Faiz
1.315.521 722.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.849 -34.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -20.938 -18.542
Ödenen Faiz
24 -9.911 -15.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.802 -318.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.802 -318.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.788.867 15.282.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.043.669 14.963.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.162.009 14.859.006
Ticari Alacaklar
7 550 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 550 0
Diğer Alacaklar
8 262.490 100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 262.490 100.000
Peşin Ödenmiş Giderler
17 28.864 3.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 28.864 3.591
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 39.141 198.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 182.309 162.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 182.309 162.520
ARA TOPLAM
15.675.363 15.323.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.675.363 15.323.857
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 22.005 18.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.005 18.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 169.210.000 169.210.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.738 2.506
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.738 2.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 21.345 41.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.168 2.530
Diğer Haklar
12 2.168 2.530
Peşin Ödenmiş Giderler
17 360 369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 360 369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.257.616 169.275.586
TOPLAM VARLIKLAR
184.932.979 184.599.443
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.947 52.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.947 52.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 31.947 52.885
Ticari Borçlar
7 12.240 10.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.240 10.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 19.266 22.579
Diğer Borçlar
8 7.314 8.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.314 8.554
ARA TOPLAM
70.767 94.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.767 94.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 146.898 119.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 146.898 119.756
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 32.720.895 32.729.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.867.793 32.849.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.938.560 32.944.105
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.994.419 151.655.338
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.890.748 125.897.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.890.748 125.897.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -17.393 -11.038
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 680.957 680.957
Yasal Yedekler
18 680.957 680.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.956.582 12.549.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 345.436 5.407.503
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.994.419 151.655.338
TOPLAM KAYNAKLAR
184.932.979 184.599.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -1.035.442 -956.657 -506.685 -477.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 44.006 37.251 20.693 19.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-991.436 -919.406 -485.992 -457.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-991.436 -919.406 -485.992 -457.879
Finansman Gelirleri
24 1.367.134 737.572 711.971 341.484
Finansman Giderleri
24 -10.681 -16.862 -3.534 -6.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
365.017 -198.696 222.445 -122.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.581 43.760 2.517 27.083
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -26.635 0 -128 34.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 7.054 43.760 2.645 -7.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
345.436 -154.936 224.962 -95.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
345.436 -154.936 224.962 -95.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
345.436 -154.936 224.962 -95.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00049000 -0,00022000 0,00032000 -0,00013000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.354 -4.274 -1.510 -5.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -7.943 -5.480 -1.887 -7.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.589 1.206 377 1.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.589 1.206 377 1.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.354 -4.274 -1.510 -5.700
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
339.082 -159.210 223.452 -101.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
339.082 -159.210 223.452 -101.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955584


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.