KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:45
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 795.649 796.813 796.813
Dönem Karı (Zararı)
795.649 795.649 795.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.164 1.164 1.164
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.906.962 635.983 10.270.906 795.649 144.730.196 144.730.196
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Transferler
2.323.147 -2.323.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.960 -292.215 -295.175 -295.175
Dönem Karı (Zararı)
-292.215 -292.215 -292.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -2.960 -2.960 -2.960
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.921 635.983 12.594.053 -292.215 145.956.438 145.956.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.299.887 -1.357.746
Dönem Karı (Zararı)
-292.215 795.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-292.215 795.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.114.083 -1.863.886
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 33.968 36.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.187 230.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.187 29.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 0 200.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.085.230 -2.355.690
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.104.140 -2.381.448
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 18.910 25.758
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -4.670 -996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -81.338 226.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.411 -14.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 749
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -137.054 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -137.054 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -7.150 -10.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.378 15.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.378 15.967
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 228.968 -1.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 228.968 -1.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,17,26 25.025 -19.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16, 17,26 25.025 -19.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.299.887 -1.083.081
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -274.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.013.829 2.338.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,12 -4.447 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.447 0
Alınan Faiz
1.018.276 2.338.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.974 -46.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -30.064 -21.192
Ödenen Faiz
24 -18.910 -25.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-335.032 933.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-335.032 933.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.282.144 14.406.477
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.947.112 15.340.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.056.962 15.306.130
Diğer Alacaklar
8 137.054 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 137.054 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 11.036 3.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 152.741 208.029
Diğer Dönen Varlıklar
17 151.480 119.966
ARA TOPLAM
15.509.273 15.637.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.509.273 15.637.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 19.762 15.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.762 15.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 162.105.000 162.105.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.986 4.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 51.985 82.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.711 221
Peşin Ödenmiş Giderler
17 170 435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.182.614 162.207.729
TOPLAM VARLIKLAR
177.691.887 177.845.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 49.109 40.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 49.109 40.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 49.109 40.043
Ticari Borçlar
7 10.799 14.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.799 14.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 22.063 20.812
Diğer Borçlar
8 234.788 5.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 234.788 5.820
ARA TOPLAM
316.759 80.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.759 80.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 14.724 53.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 14.724 53.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 14.724 53.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 110.509 83.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 110.509 83.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.293.457 31.375.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.418.690 31.513.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.735.449 31.593.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.956.438 146.251.613
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.897.921 125.900.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.897.921 125.900.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -10.220 -7.260
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 635.983 635.983
Yasal Yedekler
18 635.983 635.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.594.053 10.270.906
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -292.215 2.323.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.956.438 146.251.613
TOPLAM KAYNAKLAR
177.691.887 177.845.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -1.520.660 -1.490.540 -564.003 -473.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 58.653 159.041 21.402 18.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -1.260 0 -65
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.462.007 -1.332.759 -542.601 -455.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.462.007 -1.332.759 -542.601 -455.431
Finansman Gelirleri
24 1.108.810 2.382.444 371.238 769.202
Finansman Giderleri
24 -20.356 -27.883 -3.494 -8.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-373.553 1.021.802 -174.857 305.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
81.338 -226.153 37.578 -67.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -286.399 0 -116.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 81.338 60.246 37.578 48.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.215 795.649 -137.279 237.496
DÖNEM KARI (ZARARI)
-292.215 795.649 -137.279 237.496
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-292.215 795.649 -137.279 237.496
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00041000 0,00112000 -0,00019000 0,00033000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.960 1.164 1.314 1.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.795 1.492 1.685 1.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
835 -328 -371 -414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
835 -328 -371 -414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.960 1.164 1.314 1.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-295.175 796.813 -135.965 238.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-295.175 796.813 -135.965 238.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9784 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2127 Değişim: 0,00%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,44 Değişim: -0,28%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.