KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:32
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-303 -303 -303 558.153 558.153 557.850 557.850
Dönem Karı (Zararı)
558.153 558.153 558.153 558.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.16 -303 -303 -303 -303 -303
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.18 7.120.696 -2.646 125.908.141 125.905.495 125.905.495 635.983 10.270.906 558.153 10.829.059 144.491.233 144.491.233
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.18 7.120.696 -7.260 125.908.141 125.900.881 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 12.594.053 146.251.613 146.251.613
Transferler
2.323.147 -2.323.147 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.274 -4.274 -4.274 -154.936 -154.936 -159.210 -159.210
Dönem Karı (Zararı)
-154.936 -154.936 -154.936 -154.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.16 -4.274 -4.274 -4.274 -4.274 -4.274
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.18 7.120.696 -11.534 125.908.141 125.896.607 125.896.607 635.983 12.594.053 -154.936 12.439.117 146.092.403 146.092.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.004.127 -1.055.273
Dönem Karı (Zararı)
-154.936 558.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-154.936 558.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-722.593 -1.391.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.10,11,12 22.158 24.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.873 20.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 20.873 23.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7,8 0 -2.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not.24 -719.609 -1.594.299
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-735.317 -1.612.005
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.708 17.706
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.24 -2.255 -1.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.26 -43.760 158.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.598 -25.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 0 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.7 0 799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.8 -183.055 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.8 -183.055 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 0 -13.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 -3.240 1.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.7 -3.240 1.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.8 852 -4.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.8 852 -4.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not. 16,17,26 58.845 -9.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.004.127 -858.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.26 0 -196.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
719.399 1.686.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.9,10,12 -3.060 0
Alınan Faiz
722.459 1.686.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.250 -31.200
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.13 -18.542 -13.494
Ödenen Faiz
Not.24 -15.708 -17.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-318.978 600.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-318.978 600.415
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 15.282.144 14.406.477
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 14.963.166 15.006.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 15.000.010 15.306.130
Diğer Alacaklar
Not.8 183.054 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.8 183.054 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.17 20.775 3.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.26 108.369 208.029
Diğer Dönen Varlıklar
Not.17 137.433 119.966
ARA TOPLAM
15.449.641 15.637.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.449.641 15.637.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.8 17.348 15.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.8 17.348 15.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.9 162.105.000 162.105.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.10 3.473 4.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.11 61.689 82.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.12 2.942 221
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.17 345 435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.190.797 162.207.729
TOPLAM VARLIKLAR
177.640.438 177.845.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.13 46.437 40.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.13 46.437 40.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.13 46.437 40.043
Ticari Borçlar
Not.7 10.937 14.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.7 10.937 14.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.16 20.007 20.812
Diğer Borçlar
Not.8 6.672 5.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.8 6.672 5.820
ARA TOPLAM
84.053 80.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.053 80.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.13 28.918 53.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.13 28.918 53.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.13 28.918 53.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.16 104.400 83.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.16 104.400 83.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.26 31.330.664 31.375.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.463.982 31.513.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.548.035 31.593.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.18 146.092.403 146.251.613
Ödenmiş Sermaye
Not.18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.16,18 125.896.607 125.900.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.16,18 125.896.607 125.900.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.16,18 -11.534 -7.260
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.18 635.983 635.983
Yasal Yedekler
Not.18 635.983 635.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.18 12.594.053 10.270.906
Net Dönem Karı veya Zararı
Not.27 -154.936 2.323.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.092.403 146.251.613
TOPLAM KAYNAKLAR
177.640.438 177.845.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
Not.20,21 -956.657 -1.016.731 -477.861 -487.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.22 37.251 140.598 19.982 19.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.22 0 -1.195 0 -137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-919.406 -877.328 -457.879 -468.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.23 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-919.406 -877.328 -457.879 -468.286
Finansman Gelirleri
Not.24 737.572 1.613.242 341.484 834.308
Finansman Giderleri
Not.24 -16.862 -19.130 -6.289 -9.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-198.696 716.784 -122.684 356.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.760 -158.631 27.083 -77.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.26 0 -169.967 34.089 -36.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.26 43.760 11.336 -7.006 -40.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-154.936 558.153 -95.601 279.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
-154.936 558.153 -95.601 279.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-154.936 558.153 -95.601 279.303
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00022000 0,00078000 -0,00013000 0,00039000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.274 -303 -5.700 1.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.16 -5.480 -389 -7.308 1.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.206 86 1.608 -360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.206 86 1.608 -360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.274 -303 -5.700 1.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.210 557.850 -101.301 280.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-159.210 557.850 -101.301 280.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866820


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.351 Değişim: 0,16% Hacim : 4.968 Mio.TL Son veri saati : 13:53
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
8,5780 Değişim: 0,30%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5832
Açılış: 8,5523
10,1165 Değişim: 0,10%
Düşük 10,0795 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
495,41 Değişim: 0,22%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 496,36
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.