KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 19:07
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 143.933.383 143.933.383
Transferler
-11.372.495 11.372.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.580 278.850 277.270 277.270
Dönem Karı (Zararı)
278.850 278.850 278.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -1.580 -1.580 -1.580
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.904.218 597.142 10.309.747 278.850 144.210.653 144.210.653
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.323.147 -2.323.147 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.426 -59.335 -57.909 -57.909
Dönem Karı (Zararı)
-59.335 -59.335 -59.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.426 1.426 1.426
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.902.307 635.983 12.594.053 -59.335 146.193.704 146.193.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-313.025 -281.045
Dönem Karı (Zararı)
-59.335 278.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.335 278.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-385.372 -440.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 12.197 12.224
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.287 236.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.287 14.186
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 0 222.047
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -384.739 -768.910
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -394.648 -778.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 9.909 9.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.440 -919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -16.677 81.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
165.771 -15.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 953
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.327 8.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.327 8.148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 227.985 -3.654
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 227.985 -3.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -58.887 -20.993
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-278.936 -176.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -34.089 -104.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
363.676 870.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,12 -3.060 0
Alınan Faiz
366.736 870.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.936 -15.450
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -27 -6.345
Ödenen Faiz
24 -9.909 -9.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.715 574.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.715 574.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.282.144 14.406.477
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.322.859 14.980.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.374.757 15.306.130
Peşin Ödenmiş Giderler
17 19.979 3.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 228.950 208.029
Diğer Dönen Varlıklar
17 130.957 119.966
ARA TOPLAM
15.754.643 15.637.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.754.643 15.637.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.530 15.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.530 15.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 162.105.000 162.105.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.960 4.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 77.898 82.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.123 221
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.860 435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.208.371 162.207.729
TOPLAM VARLIKLAR
177.963.014 177.845.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 47.639 40.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 47.639 40.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 47.639 40.043
Ticari Borçlar
7 10.847 14.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.847 14.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 16.708 20.812
Diğer Borçlar
8 233.805 5.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 233.805 5.820
ARA TOPLAM
308.999 80.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.999 80.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 46.231 53.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 46.231 53.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 46.231 53.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 88.814 83.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 88.814 83.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.325.266 31.375.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.460.311 31.513.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.769.310 31.593.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.193.704 146.251.613
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.902.307 125.900.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.902.307 125.900.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -5.834 -7.260
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 635.983 635.983
Yasal Yedekler
18 635.983 635.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.594.053 10.270.906
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -59.335 2.323.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.193.704 146.251.613
TOPLAM KAYNAKLAR
177.963.014 177.845.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -478.796 -529.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.269 121.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -1.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-461.527 -409.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-461.527 -409.042
Finansman Gelirleri
24 396.088 778.934
Finansman Giderleri
24 -10.573 -9.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.012 360.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.677 -81.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -34.089 -133.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 50.766 52.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.335 278.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.335 278.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.335 278.850
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,00008000 0,00039000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.426 -1.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.828 -2.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -402 446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -402 446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.426 -1.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.909 277.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-57.909 277.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.010 Değişim: 0,63% Hacim : 11.837 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 2.003 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,6147 Değişim: -0,26%
Düşük 13,5673 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,1616 Değişim: -0,45%
Düşük 15,1423 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
784,38 Değişim: -0,47%
Düşük 783,64 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.