KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:14
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.821 -7.821 -7.821 168.827 168.827 161.006 161.006
Dönem Karı (Zararı)
168.827 168.827 168.827 168.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 632 125.908.141 125.908.773 125.908.773 597.142 21.682.242 168.827 21.851.069 155.477.680 155.477.680
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.164 1.164 795.649 795.649 796.813 796.813
Dönem Karı (Zararı)
795.649 795.649 795.649 795.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -1.179 125.908.141 125.906.962 125.906.962 635.983 10.270.906 795.649 11.066.555 144.730.196 144.730.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.357.746 -1.482.369
Dönem Karı (Zararı)
795.649 168.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
795.649 168.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.863.886 -1.448.638
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 36.515 5.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.132 218.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 29.923 32.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 200.209 185.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.355.690 -1.719.608
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.381.448 -1.719.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.758 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-996 -5.545
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 226.153 52.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.844 -165.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 749 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
749 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -100.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -10.300 -10.671
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.967 -4.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.967 -4.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.460 -3.840
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.460 -3.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.800 -46.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.800 -46.146
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.083.081 -1.444.916
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -274.665 -37.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.338.340 1.592.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,12 0 -3.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.577
Alınan Faiz
2.338.340 1.596.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.950 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -21.192 0
Ödenen Faiz
13,24 -25.758 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
933.644 110.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
933.644 110.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.406.477 13.915.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.340.121 14.025.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.575.681 14.598.929
Ticari Alacaklar
7 575 1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.